NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

OLO spustí odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob 1. marca

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. 3. 2021. Ukončený bude 30. 11. 2021.

OLO spustí odvoz bioodpadu z hnedých zberných nádob 1. marca

Foto: Odpady-portal.sk

 • Aktuality |  25.02.2021 |  OLO | redakcia

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO tu.    

Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy.

Viac informácií nájdete na stránke magistrátu alebo na weboch mestských častí.

V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér či nádobu na BRO, požiadavku treba smerovať osobne alebo poštou na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova 9
850 05 Bratislava 55

Kontakty, týkajúce sa poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete tu.   

Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto, ak bývate v bytovom dome, obráťte sa na svojho správcu.

Do nádob na BRO patrí:

 • odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva
 • malé kusy konárov do priemeru 5 cm, lístie
 • odpad ovocia a zeleniny
 • burina

Do hnedých nádob na BRO nepatrí:

 • odpady z domácností živočíšneho pôvodu
 • mliečne a mäsové výrobky
 • zvieracie exkrementy
 • vrecká vrátane „BIO rozložiteľných vreciek“
 • odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad
 • cudzorodé predmety; kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

Zdroj: OLO

Spoločnosť OLO a.s. je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

OLO spúšťa od pondelka službu OLO Taxi

OLO spúšťa od pondelka službu OLO Taxi

Od pondelka 12. 4. 2021 si môžu Bratislavčania opätovne objednať OLO Taxi na odvoz objemného odpadu.

Diskutujte o odpadoch s nami. Staňte sa členom exkluzívnej skupiny

Diskutujte o odpadoch s nami. Staňte sa členom exkluzívnej skupiny

Skupina Fórum Odpady-portal.sk je určená pre našich predplatiteľov, ako aj ďalších profesionálov.

Pozvánka na webinár: Zber a výkup elektroodpadu

Pozvánka na webinár: Zber a výkup elektroodpadu

Organizátor ASNDS a partner podujatia INISOFT pozývajú na on-line diskusiu na tému "Povinnosti a možnosti zberu a výkupu".