Skládky odpadov na Slovensku sa plnia, o tri roky tu môže byť odpadová kríza | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Skládky odpadov na Slovensku sa plnia, o tri roky tu môže byť odpadová kríza

Česko, Poľsko aj ďalšie štáty EÚ budujú nové kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov. Slovensko váha.

KOSIT

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Vo svete je v súčasnosti rozostavaných približne 100 zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO). Ide o zariadenia, ktoré dokážu premeniť nerecyklovateľný odpad na elektrickú energiu a teplo. Vo väčšine vyspelých štátov plne nahradili neekologické skládky.

„Slovensko momentálne disponuje iba dvomi zariadeniami ZEVO – v Bratislave a Košiciach a takmer 55 % odpadu skládkujeme. Zatiaľ čo celá Európa masívne investuje do spracovateľskej infraštruktúry u nás sa prakticky nič nebuduje. O niekoľko rokov, kedy bude zatvorená viac ako jedna tretina preplnených skládok, budeme čeliť vážnej odpadovej kríze,“ vysvetľuje Marián Christenko, výkonný riaditeľ spoločnosti KOSIT a viceprezident Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP). 

„Zatiaľ čo na Slovensku hľadáme dôvody prečo takéto zariadenia nepostaviť, predbiehajú nás susedia z Poľska, Česka, ale aj krajiny z juhu Európy ako Bulharsko, Grécko a Malta, ktoré doteraz odpad skládkovali. Pritom je úplne jedno či sa zariadenia budujú zo štátnych alebo súkromných zdrojov – výsledok je rovnaký,“ doplnil M. Christenko.

EÚ buduje nové kapacity

Potrebu budovať infraštruktúru v podobe ZEVO si uvedomujú takmer všetky európske štáty. Nielen kvôli zvyšujúcemu sa objemu odpadu, ale aj jeho štruktúre. Pri snahe výrobcov zachovať napríklad čerstvé potraviny čo najdlhšie vznikajú síce unikátne, často aj niekoľko vrstvové obaly, ktoré sa ale následne veľmi ťažko recyklujú.

Aj preto sa dnes naprieč Európou mohutne investuje do rekonštrukcie a výstavby takýchto koncových zariadení. Prísne nastavené európske normy emisií posúvajú tieto zariadenia do obytných štvrtí väčších aj menších miest.

Ako nakladajú s odpadom inde v EÚ?

Nakladanie s komunálnym odpadom v krajinách EÚ, 2018 | Zdroj: Eurostat

Francúzi napríklad začali rekonštrukciu ZEVO v Paríži v XIII obvode, ktoré je v prevádzke od roku 1969. Výsledkom rekonštrukcie bude kapacita ZEVO Syctom 350 tis. ton odpadov ročne.

Vo Fínsku pribudne nové ZEVO s ročnou kapacitou 120 tis. ton v Korvenmäki a o ďalších 200 tis. ton ročne sa rozšíri kapacita ZEVO Vantaa.

V švédskom Štokholme sú v príprave hneď dve nové zariadenia ZEVO. Spoločnosť e.on buduje „recyklačný závod budúcnosti“, ktorého súčasťou je ZEVO s kapacitou 360 tis. ton/ročne a druhé zariadenie vyrastie na juhu Štokholmu v časti Lövsta. 

MIM / ESONA

Koncom minulého roka v Belgickom Beringene bolo uvedené do prevádzky ZEVO s kapacitou 100 tis. ton odpadov ročne.

V nemeckom Brandenbursku, sa pustila do transformácie uhoľnej elektrárne na moderné ZEVO s kapacitou 480 tis. ton odpadov ročne spoločnosť Veolia.

Odpadový turizmus končí

Marián Christenko, viceprezident CEWEP-u hovorí, že v Európe končí tzv. odpadový turizmus a začína sa masívne budovanie infraštruktúry v mieste vzniku odpadu.

„Jednotlivé štáty Európy chcú byť sebestačné v spracovaní odpadu a práve koncové zariadenia ZEVO sú s recyklačnými centrami najlepšie fungujúcim riešením. Tento trend napríklad pochopila okrem Nemecka, Francúzska a škandinávskych krajín Veľká Británia ale aj okolité štáty ako napr. Poľsko a Česká republika,“ povedal M. Christenko.

„Na Slovensku zatiaľ s budovaním infraštruktúry nepochopiteľne vyčkávame. Výsledkom bude odpad, ktorý nebudeme mať kde spracovať. Ako prví to možno paradoxne zrejme pocítia obyvatelia bratislavského kraja, kde aktuálne dochádza k značnému úbytku kapacít skládok,“ dodáva M. Christenko.

V Británii odklonili odpad zo skládok

Lídrom v budovaní ZEVO je v súčasnosti Veľká Británia. Odpad z Veľkej Británie sa dlhé roky exportoval do Dánska, Holandska a Nemecka. Zrejme svoju úlohu zohralo aj vystúpenie UK z EÚ a pragmatický prístup ministerky životného prostredia RebeccyPow. Tá vidí odpad ako cenný energetický zdroj a na základe škandinávskeho modelu realizuje transformáciu odpadového hospodárstva k jeho uhlíkovej neutralite:

„Moderné, dobre prevádzkované zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré rešpektujú legislatívne požiadavky nepredstavujú významné riziko pre verejné zdravie. Dedičstvo našej závislosti na skládkovaní je zodpovedné za 75 % skleníkových plynov emitovaných zo sektora odpadového hospodárstva. Tento sektor by mal profitovať z technológií na zachytávanie uhlíka,“ uviedla britská ministerka v rámci diskusie na pôde parlamentu začiatkom tohto roku.

Ešte v roku 2010 bola miera skládkovania vo Veľkej Británii na úrovni 46 % a miera energetického zhodnocovania 12 %. Po ôsmich rokoch významných investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva sa tento pomer obrátil a miera skládkovania je dnes 15 % a energetického zhodnocovania 39 %.

Vývoj nakladania s komunálnym odpadom vo Veľkej Británii | Zdroj: Eurostat

Za posledných päť rokov sa vo Veľkej Británii vybudovalo 16 nových zariadení ZEVO s celkovou kapacitou päť miliónov ton odpadov ročne. Aktuálna celková kapacita 53 ZEVO je viac ako 15 miliónov ton odpadov ročne. Vo výstavbe je ďalších 12 ZEVO s celkovou kapacitou tri milióny ton odpadov ročne.

Nové ZEVO pribúdajú tiež v Česku a Poľsku

Poliaci za výraznej podpory finančných prostriedkov EÚ v období rokov 2010 až 2015 vybudovali šesť nových ZEVO s celkovou kapacitou na úrovni takmer jedného milióna ton odpadu ročne.

Kým v roku 2012 bola miera energetického zhodnocovania v Poľsku na úrovni 0,4 %, v roku 2017 to už bolo 25 %. Finančne EÚ prispela na výstavbu týchto zariadení vo výške približne 350 mil. eur čo je asi 40 % z celkových investičných nákladov.

Výstavba nových zariadení pokračuje aj v súčasnosti, ale už aj bez financovania z fondov EÚ. V súčasnosti je v rôznom štádiu prípravy ďalších 11 ZEVO s celkovou kapacitou 2,2 mil. ton odpadov ročne, pričom celková kapacita potrebná na dosiahnutie cieľov EÚ je na úrovni 3,9 mil. ton odpadov ročne.

Existujúce a plánované ZEVO v Poľsku | Foto: Michał Piotr Jurczyk

V Českej republike sa výstavba nových ZEVO nezastavila, k dvom pôvodným ZEVO v Brne a Prahe pribudli nedávno dve nové zariadenia v Liberci (91 tis. ton odpadov ročne) a v Plzni (95 tis. ton odpadov ročne). V súčasnosti je celková kapacita českých ZEVO na úrovni 730 tis. ton ročne.

Koncom roka 2020 bol schválený projekt výstavby tretieho kotla v brnianskom SAKO s kapacitou 130 tis. ton odpadov ročne.

Okrem toho sú ohlásené dva nové projekty v Mělníku s kapacitou 320 tis. ton odpadov ročne a v Českých Budějoviciach s kapacitou 160 tis. ton odpadov ročne, čím sa v blízkej budúcnosti zvýši kapacita českých ZEVO na 1,4 mil. ton odpadov ročne.

Štúdia, ktorú si MŽP ČR nechalo vypracovať pre oblasť podpory odpadového a obehového hospodárstva pre roky 2021-2027, jasne definuje smer odklonenia nerecyklovateľných odpadov k energetickému zhodnocovaniu v ZEVO.

Štúdia veľmi detailne analyzuje potreby nových kapacít na energetické zhodnocovanie odpadov v rámci jednotlivých krajov. Pri dodržaní cieľov obehového hospodárstva bude v roku 2035 chýbať kapacita na energetické zhodnotenie nerecyklovateľných odpadov na úrovni 2,2 mil. ton.

Do ZEVO investujú aj Ukrajinci a Rusi

Energetické zhodnocovanie odpadov sa postupne dostáva aj na juh Európy, kde dlhodobo dominuje skládkovanie komunálnych odpadov. S finančnou pomocou EÚ vo výške takmer 91 mil. eur sa buduje prvé ZEVO v bulharskej Sofii s kapacitou 180 tis. ton nerecyklovateľného odpadu ročne.

V minulom roku bol spustený tender na výstavbu troch ZEVO v Grécku v regióne Attica s celkovou kapacitou 730 tis. ton odpadov ročne. Vo výstavbe je aj prvé ZEVO na Malte s kapacitou 115 tis. ton odpadov, spustenie prevádzky je naplánované na rok 2023.

Podpora pre energetického zhodnocovanie odpadov rastie aj v krajinách mimo EÚ. V roku 2019 sa začala výstavba prvého ZEVO pri Belehrade na mieste najväčšej európskej nemanžovanej skládky Vinča.

ZEVO s kapacitou 340 tis. ton nerecyklovateľných odpadov ročne je jeden z najväčších PPP projektov v Srbsku. Spolufinancovanie projektu realizuje EBRD vo výške 128,5 mil. EUR a ďalšie financie boli poskytnuté súkromnými investormi.

Dva projekty pre výstavbu nových ZEVO boli ohlásené minulý rok na Ukrajine. Oba projekty pripravuje čínska spoločnosť China Energy v dodávka „na kľúč“ pre mestá Kyjev a Odesa, každý s kapacitou 300 tis. ton odpadov ročne.

Konzorcium firiem Hitachi Zosen Inova a ruskej technologickej firmy ZiO-Podolsk vyhralo v roku 2019 kontrakt s ruskou prevádzkovou spoločnosťou na výstavbu štyroch ZEVO v moskovskom regióne, každé s kapacitou 700 tis. ton odpadov ročne.

„CEWEP vypracoval na základe európskych cieľov obehového hospodárstva prognózu vývoja množstva odpadov do roku 2035. Berúc do úvahy produkciu komunálneho odpadu a nie nebezpečných priemyselných odpadov, bude v celej Európe na odklonenie odpadov zo skládok chýbať do roku 2035 kapacita na energetické zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov na úrovni 41 mil. ton,“ dodal M. Christenko s odvolaním na údaje CEWEP.

Slovensko má potenciál pre päť nových ZEVO

Nedostatok spracovateľských kapacít bude mať priamy dopad aj na európsky recyklačný systém. Pri recyklácii totiž vzniká aj druhotný odpad, ktorý sa nedá ďalej využiť.

Na tento fakt upozornil už v roku 2019 prezident CEWEP Paul De Bruycker, ktorý počas recyklačnej krízy kedy sa na niekoľko dní zastavili recyklačné zariadenia povedal: „Prechod na cirkulárnu ekonomiku len začína. Dnes sa stále ukladá na skládky štvrtina komunálneho odpadu EÚ. Menej než polovica komunálneho odpadu sa recykluje, alebo kompostuje. Samotné nové ciele recyklácie komunálneho odpadu tieto problémy nevyriešia. Európske zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) momentálne pracujú na plný výkon.“

Podrobnú analýzu rozvoja sektora energetického zhodnocovania odpadov v kontexte cieľov obehového hospodárstva v Európe realizovalo aj výskumné centrum Európskej komisie v roku 2018.

V rámci tejto analýzy bol definovaný počet a kapacita ZEVO v každej európskej krajine, vrátane ideálnej lokalizácie nových zariadení ZEVO. Analýza konštatuje, že na Slovensku je potenciál pre výstavbu piatich nových ZEVO.

Mapa lokalizácie zariadení na energetické využitie odpadu v Európe | Zdroj: Waste and Biomass Valorisation

V rámci Európskej únie bude možné implementovať 248 nových ZEVO s celkovou kapacitou 37 mil. ton a v rámci celej Európy je to bude až 330 nových ZEVO s kapacitou 50 mil. ton.


Tlačová správa spoločnosti KOSIT


Mohlo by vás zaujímať

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.

Vyvážal odpad na cudzí pozemok, tvrdí polícia. Muž teraz čelí obvineniu

Vyvážal odpad na cudzí pozemok, tvrdí polícia. Muž teraz čelí obvineniu

Vyšetrovateľ v prípade vidí neoprávnené nakladanie s odpadom.