Pozvánka na webinár: Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy

Podujatie OZ Zenzo, združenia zameraného na udržateľné odpadové hospodárstvo sa uskutoční zajtra, 30. marca 2021.

Pozvánka na webinár o budúcnosti zeleného Slovenska

Foto: Pixabay

Občianske združenie Zenzo usporadúva svoj prvý webinár, na ktorom predstaví ciele združenia, ako aj spôsoby zavedenia efektívnych systémov a prístupov k odpadovému hospodárstvu pre samosprávy.

Online podujatie s názvom "Poďme hovoriť o budúcnosti zeleného Slovenska!" sa uskutoční v utorok 30. marca so začiatkom o 9.00 hod. Zúčastniť sa ho môže každý záujemca po vyplnení registračného formulára.

Počas webinára sa účastníci dozvedia o príkladoch dobrej praxe zavedenia nástrojov PAYT – Pay as you throv (Zaplať za to, čo vyhodíš), zvyšovanie miery triedenia, redukcii skládkovania, ako aj priblížení ďalších prístupov a nástrojov.

Jedným z prednášajúcich bude aj medzinárodný expert na systémy zberu odpadov Marco Jurgenssen Ricci, MSc, ktorého projekty triedeného zberu sú považované za najúspešnejšie európske príklady z praxe. Webinár bude v slovenskom a anglickom jazyku (simultánne tlmočený) a prebiehať bude online na platforme Zoom.

Program webinára

  • 8:45 - 9:00 hod. Online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
  • 9:00 - 9:15 hod. Predstavenie OZ Zenzo
  • 9:15 - 9:45 hod. Zavedenie zberu od dverí a PAYT systémov v slovenských podmienkach
  • 9:45 - 10:15 hod. Medzinárodný expert na systémy zberu odpadov Marco Ricci – príklady zo zavedenia zberu od dverí v európskych mestách s príkladnými výsledkami (s mierou vytriedenia vyššou ako 80 %)

Zenzo aktuálne prináša na Slovensko skúsenosti a know-how svojich členov a expertov, ktoré by mali splniť environmentálne záväzky Európskej únie, zefektívniť nakladanie s odpadmi a zabezpečiť spravodlivejší a transparentnejší systém odpadového hospodárstva.

ECOREC

Experti už dnes pomáhajú s prípravou štúdie o nastavení nového zberu kuchynského odpadu pre mesto Bratislava. Keďže naše hlavné mesto svoj odpad energeticky zhodnocuje, čas na zavedenie nového zberu z domácností má do konca roku 2023. Napriek tomu kroky smerom k splneniu európskych záväzkov podniká Bratislava v spolupráci so Zenzom už teraz.

Zenzo pôsobí na Slovensku od minulého roku a spája zahraničných i domácich expertov v oblasti odpadového hospodárstva. Členovia občianskeho združenia majú medzinárodné skúsenosti a know-how v optimalizovaní schém triedeného zberu, predchádzaní vzniku odpadov a navrhovaní efektívnych riešení pre nakladanie s odpadom. Tieto skúseností sú pripravení zdieľať so slovenskými samosprávami. To všetko s ohľadom na udržateľnosť, ako aj na environmentálny a finančný benefit pre samosprávy a obyvateľov.

Pozvánku na webinár si môžete nájsť tu.
Registračný formulár tu.

Zdroj: OZ Zenzo


Mohlo by vás zaujímať

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

U našich západných susedov prešiel zákon o zákaze jednorazových plastov.

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

OZV ASEKOL SK je dôveryhodný partner

Potvrdila to kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 8. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 7. 8. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.