Pozvánka na webinár: Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
Dni teplárenství a energetiky

Pozvánka na webinár: Efektívne nástroje zberu odpadov pre samosprávy

Podujatie OZ Zenzo, združenia zameraného na udržateľné odpadové hospodárstvo sa uskutoční zajtra, 30. marca 2021.

Pozvánka na webinár o budúcnosti zeleného Slovenska

Foto: Pixabay

Občianske združenie Zenzo usporadúva svoj prvý webinár, na ktorom predstaví ciele združenia, ako aj spôsoby zavedenia efektívnych systémov a prístupov k odpadovému hospodárstvu pre samosprávy.

Online podujatie s názvom "Poďme hovoriť o budúcnosti zeleného Slovenska!" sa uskutoční v utorok 30. marca so začiatkom o 9.00 hod. Zúčastniť sa ho môže každý záujemca po vyplnení registračného formulára.

Počas webinára sa účastníci dozvedia o príkladoch dobrej praxe zavedenia nástrojov PAYT – Pay as you throv (Zaplať za to, čo vyhodíš), zvyšovanie miery triedenia, redukcii skládkovania, ako aj priblížení ďalších prístupov a nástrojov.

Jedným z prednášajúcich bude aj medzinárodný expert na systémy zberu odpadov Marco Jurgenssen Ricci, MSc, ktorého projekty triedeného zberu sú považované za najúspešnejšie európske príklady z praxe. Webinár bude v slovenskom a anglickom jazyku (simultánne tlmočený) a prebiehať bude online na platforme Zoom.

Program webinára

  • 8:45 - 9:00 hod. Online prezencia a pripojenie do virtuálnej miestnosti
  • 9:00 - 9:15 hod. Predstavenie OZ Zenzo
  • 9:15 - 9:45 hod. Zavedenie zberu od dverí a PAYT systémov v slovenských podmienkach
  • 9:45 - 10:15 hod. Medzinárodný expert na systémy zberu odpadov Marco Ricci – príklady zo zavedenia zberu od dverí v európskych mestách s príkladnými výsledkami (s mierou vytriedenia vyššou ako 80 %)

Zenzo aktuálne prináša na Slovensko skúsenosti a know-how svojich členov a expertov, ktoré by mali splniť environmentálne záväzky Európskej únie, zefektívniť nakladanie s odpadmi a zabezpečiť spravodlivejší a transparentnejší systém odpadového hospodárstva.

ECOREC

Experti už dnes pomáhajú s prípravou štúdie o nastavení nového zberu kuchynského odpadu pre mesto Bratislava. Keďže naše hlavné mesto svoj odpad energeticky zhodnocuje, čas na zavedenie nového zberu z domácností má do konca roku 2023. Napriek tomu kroky smerom k splneniu európskych záväzkov podniká Bratislava v spolupráci so Zenzom už teraz.

Zenzo pôsobí na Slovensku od minulého roku a spája zahraničných i domácich expertov v oblasti odpadového hospodárstva. Členovia občianskeho združenia majú medzinárodné skúsenosti a know-how v optimalizovaní schém triedeného zberu, predchádzaní vzniku odpadov a navrhovaní efektívnych riešení pre nakladanie s odpadom. Tieto skúseností sú pripravení zdieľať so slovenskými samosprávami. To všetko s ohľadom na udržateľnosť, ako aj na environmentálny a finančný benefit pre samosprávy a obyvateľov.

Pozvánku na webinár si môžete nájsť tu.
Registračný formulár tu.

Zdroj: OZ Zenzo


Mohlo by vás zaujímať

Ako predkladať údaje k monitorovaniu projektu pre Environmentálny fond? Tu sú inštrukcie

Ako predkladať údaje k monitorovaniu projektu pre Environmentálny fond? Tu sú inštrukcie

Príjemcovia dotácií musia fondu poskytovať písomné monitorovacie správy.

OMV spustí recyklačnú linku na plastový odpad

OMV spustí recyklačnú linku na plastový odpad

Skúšobné zariadenie vo Schwechate spracuje 16-tisíc ton plastových obalov ročne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 17. 1. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 17. 1. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.