Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Študenti FMK UCM v Trnave získali ocenenie od SZZV

Porota ocenila najlepšie študentské práce zamerané na podporu ekoproduktov a zodpovedné podnikanie.

Porota ocenila najlepšie práce študentov zamerané na podporu ekoproduktov a zodpovedné podnikanie

Ilustračné foto: Pixabay

Práce študentov hodnotila a ocenila odborná porota zo zástupcov Slovenského združenia pre značkové výrobky, odbornej verejnosti a Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Práce vytvárali študenti FMK UCM v Trnave v rámci predmetu Marketingový manažment v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky počas zimného semestra tohto akademického roka. Cieľom spolupráce bolo prepojiť oblasť vzdelávania s podnikateľským prostredím a zabezpečiť tak transfer poznatkov z praxe do akademického prostredia.

Súčasťou spolupráce boli aj online prednášky od členov združenia, prostredníctvom ktorých študentom sprostredkovali praktické skúsenosti z riadenia medzinárodných značiek. Študenti si následne zvolili tému, ktorú vypracovávali pod vedením skúsených odborníkov z praxe.

Ako uviedla Renáta Miklenčičová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, „pri každej téme študenti spracovávali rôzne analýzy v závislosti od vybranej témy. Išlo napríklad o analýzu zákazníkov, analýzu zeleného marketingového mixu, charakteristiku označovania produktov, analýzu využívania crosslinových komunikačných nástrojov, ktoré dané spoločnosti využívajú na propagáciu svojich zelených produktov."

"Taktiež niektoré tímy realizovali prieskum zameraný na zisťovanie predajnosti ekoproduktov vybraných spoločností v období koronakrízy. V neposlednom rade sa zameriavali tiež na identifikovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú budovanie vzťahov so zákazníkmi vo vybraných spoločnostiach,“ pokračovala R. Miklenčičová.

Predplatné

FMK UCM vo februári tohto roka podpísala so Slovenským združením pre značkové výrobky memorandum o ďalšej spolupráci. Študenti tak budú môcť vypracovať podobné projekty pod vedením odborníkov z praxe aj v budúcom akademickom roku.

„Doterajšia spolupráca umožnila reálne prepojiť oblasť vzdelávania v akademickom prostredí a podnikateľskej praxi, čo umožnilo študentom prehĺbiť poznatky z rôznych oblastí. Študenti taktiež získali zaujímavé informácie o jednotlivých spoločnostiach, ich osvedčených postupoch a metódach, pomocou ktorých dosiahli významné výsledky,“ doplnila na záver R. Miklenčičová.

„Rozhodnutie vstúpiť do tohto projektu súvisí s 25. výročím vzniku Slovenského združenia pre značkové výrobky, ktoré si pripomíname tento rok. Našim cieľom je, aby sme naplnili jedno z hlavných poslaní značiek a to prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti ako takej,“ vysvetlil motiváciu spolupráce predseda predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Martin Mittner.

Víťazné práce študentov, ktoré ocenila odborná porota: 

Komparácia využívania crosslinových komunikačných nástrojov vo vybraných zelených spoločnostiach
Aplikácia na spoločnosť: Lunter – Forkys

Barbora Hazúchová
Peter Ivančák
Barbora Kohlmanová

Komparácia využívania crosslinových komunikačných nástrojov vo vybraných zelených spoločnostiach
Aplikácia na spoločnosť: COOP – LIDL

Anton Paluš
Michal Rentka
Magdaléna Sandanúsová

COVID-19 a zmeny chovania spotrebiteľov k ekoproduktom
Aplikácia na spoločnosť: PACK-LESS

Diana Harmádyová
Sabína Hrmová
Matej Križan
Samuel Miškov

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Medzi tvorcami politík rastie záujem o niektoré zelené témy, ukázal prieskum

Medzi tvorcami politík rastie záujem o niektoré zelené témy, ukázal prieskum

Slovenské združenie pre značkové výrobky realizovalo prieskum medzi stakeholdermi.

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.