NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

FMK UCM a SZZV vzdeláva vysokoškolských študentov ako byť zelenší

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM a Slovenské združenie pre značkové výrobky vstupujú do spolupráce pre praktické rozvíjanie zručností marketingových talentov.

FMK UCM a SZZV vzdeláva vysokoškolských študentov ako byť zelenší

Foto: Fotolia

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) vstupujú v rámci akademického roka 2020-2021 do spolupráce, ktorou chcú budúcim slovenským marketérom sprostredkovať praktické skúsenosti z prístupu zavedených medzinárodných značiek.

Manažéri značiek Coca-Cola, Nestlé, Henkel alebo Unilever v rámci predmetu Marketingový manažment nadviažu spoluprácu so študentmi 1. ročníka magisterského štúdia a budú mať online prednášky na témy:

  • Problematika zeleného marketingu a jeho komunikácia v konkrétnej spoločnosti.
  • Komparácia využívania crosslinových komunikačných nástrojov vo vybraných zelených spoločnostiach.
  • Cirkulárna ekonomika.
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti.

Odmenou budú praktické skúsenosti

K témam budú členovia SZZV zabezpečovať pre študentov fakulty mentoring. Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a diskusií opäť rozšíri viac ako 120 študentov.

Po skončení semestra komisia, ktorá bude zložená z členov SZZV, odbornej verejnosti a FMK UCM v Trnave, zhodnotí vypracované projekty študentov. Tri víťazné projekty študentov budú združením odmenené. Študenti získajú hlavne praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych projektov (tém) vo vybraných spoločnostiach, ktoré môžu využiť počas štúdia, no hlavne po jeho ukončení.

Počas vypracovávania zadaných tém získavajú jednotlivé tímy dôležité rady a pomoc od mentorov, a nakoniec i spätnú väzbu na vypracované projekty od vybraných členov SZZV.

„Prepájanie akademického prostredia s praxou považujeme za veľmi dôležité a kľúčové pri vzdelávaní študentov a ich príprave na budúce povolanie. Otázkam využitia zeleného marketingu, cirkulárnej ekonomiky, či trvalo udržateľného rozvoja venujeme na FMK UCM dlhodobo pozornosť a uvedomujeme si dôležitosť ich správnej implementácie do praxe. Preto vítame spoluprácu so SZZV a veríme, že spoločnou aktivitou pomôžeme ich lepšiemu využitiu v podnikateľskom prostredí,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

MŽP vydalo usmernenie pre obce, ktoré dostanú výpovede od zmluvných OZV

MŽP vydalo usmernenie pre obce, ktoré dostanú výpovede od zmluvných OZV

Ak OZV vypovie zmluvu s obcou, podľa novelizovaného zákona musí zabezpečovať triedený zber v obci, kým samospráva neuzavrie novú zmluvu s inou OZV.

Zariadenia na spracovanie bioodpadu nie sú všade

Zariadenia na spracovanie bioodpadu nie sú všade

Dajú sa však efektívne dobudovať, prispeje aj štát.

Za sprievodu ozbrojených zložiek z Mochoviec prepravili vyhoreté jadrové palivo

Za sprievodu ozbrojených zložiek z Mochoviec prepravili vyhoreté jadrové palivo

Transport 150 palivových článkov vyhoretého jadrového paliva realizovali po železnici.