Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

FMK UCM a SZZV vzdeláva vysokoškolských študentov ako byť zelenší

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM a Slovenské združenie pre značkové výrobky vstupujú do spolupráce pre praktické rozvíjanie zručností marketingových talentov.

FMK UCM a SZZV vzdeláva vysokoškolských študentov ako byť zelenší

Foto: Photodune

Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) vstupujú v rámci akademického roka 2020-2021 do spolupráce, ktorou chcú budúcim slovenským marketérom sprostredkovať praktické skúsenosti z prístupu zavedených medzinárodných značiek.

Manažéri značiek Coca-Cola, Nestlé, Henkel alebo Unilever v rámci predmetu Marketingový manažment nadviažu spoluprácu so študentmi 1. ročníka magisterského štúdia a budú mať online prednášky na témy:

  • Problematika zeleného marketingu a jeho komunikácia v konkrétnej spoločnosti.
  • Komparácia využívania crosslinových komunikačných nástrojov vo vybraných zelených spoločnostiach.
  • Cirkulárna ekonomika.
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi v konkrétnej spoločnosti.

Odmenou budú praktické skúsenosti

K témam budú členovia SZZV zabezpečovať pre študentov fakulty mentoring. Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si prostredníctvom inšpiratívnych prednášok a diskusií opäť rozšíri viac ako 120 študentov.

Po skončení semestra komisia, ktorá bude zložená z členov SZZV, odbornej verejnosti a FMK UCM v Trnave, zhodnotí vypracované projekty študentov. Tri víťazné projekty študentov budú združením odmenené. Študenti získajú hlavne praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych projektov (tém) vo vybraných spoločnostiach, ktoré môžu využiť počas štúdia, no hlavne po jeho ukončení.

Počas vypracovávania zadaných tém získavajú jednotlivé tímy dôležité rady a pomoc od mentorov, a nakoniec i spätnú väzbu na vypracované projekty od vybraných členov SZZV.

„Prepájanie akademického prostredia s praxou považujeme za veľmi dôležité a kľúčové pri vzdelávaní študentov a ich príprave na budúce povolanie. Otázkam využitia zeleného marketingu, cirkulárnej ekonomiky, či trvalo udržateľného rozvoja venujeme na FMK UCM dlhodobo pozornosť a uvedomujeme si dôležitosť ich správnej implementácie do praxe. Preto vítame spoluprácu so SZZV a veríme, že spoločnou aktivitou pomôžeme ich lepšiemu využitiu v podnikateľskom prostredí,“ uviedla Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 27. - 30. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Medzi tvorcami politík rastie záujem o niektoré zelené témy, ukázal prieskum

Medzi tvorcami politík rastie záujem o niektoré zelené témy, ukázal prieskum

Slovenské združenie pre značkové výrobky realizovalo prieskum medzi stakeholdermi.

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 18. - 24. 9. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.