NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pandemické obmedzenia neovplyvnili mieru triedenia, ak sa nezmenila frekvencia zberu odpadu

V mestách južnej Európy bežne vytriedia do 20 % komunálneho odpadu, niekde aj menej.

Pandemické obmedzenia neovplyvnili mieru triedenia, ak sa nezmenila frekvencia zberu odpadu

Foto: Odpady-portal.sk

Hodnotenie vplyvu pandémie na nakladanie s komunálnym odpadom ukázalo, že zo 16 analyzovaných municipalít iba v dvoch vzrástlo vyzbierané množstvo zmesového, papierového a obalového odpadu v prvej polovici roka 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. V ostatných lokalitách tento objem klesol, v troch z nich aj výraznejšie.

Väčšina respondentov, ktorí poskytli údaje o množstve kuchynského odpadu, uvádzala rovnaký alebo klesajúci trend vyzbieranej biologickej frakcie v marci až máji 2020. Pokles predstavoval 6 - 67 %. Dvojtretinový prepad nastal v skupine portugalských miest a obcí, zahŕňajúcich spolu takmer milión obyvateľov, kde znížili frekvenciu zberu od dverí k dverám z každého druhého dňa na dvakrát týždenne.

Skupina municipalít v Taliansku udržala úroveň zberu, no aj tak zaznamenala výraznejší prepad vyzbieraného množstva odpadu. Štúdia to vysvetľuje takmer 50 % podielom firemného odpadu v zmesových nádobách.

Autori analýzy si zároveň všímajú skutočnosť, že obmedzenie prevádzky verejných zberových zariadení viedlo k nárastu čiernych skládok. Ale po obnovení fungovania týchto zariadení sa prax nelegálneho zbavovania odpadu výrazne znížila. Zariadenia na spracovanie papierového, obalového a potravinového odpadu fungovali väčšinou bez prerušenia aj počas lockdownu.

Triedený zber

Analýza hodnotila aj množstvo vytriedeného odpadu v týchto mestách a obciach. “Tonáže zmesového, papierovo-obalového a kuchynského odpadu vykázali klesajúcu tendenciu vo väčšine prípadov.”

Tabuľka: Spôsoby zberu v hodnotených municipalitách

Miera vytriedenia sa vo väčšine miest iba mierne zmenila oboma smermi v porovnaní s rokom 2019. Výnimku predstavovali tri samosprávy, kde zaviedli separovaný zber kuchynského odpadu ešte pred pandémiou. “Avšak všetky tri oblasti dokázali úspešne odkláňať kuchynský aj obalový materiál zo zmesového odpadu počas marca až mája 2020. Teda obmedzujúce opatrenia a lockdown zrejme nemali vplyv na zvyšujúce sa čísla množstva ani miery vytriedenia.”

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

Rezortní analytici v ohrození? Dva signály naznačujú, že Taraba s nimi nepočíta

O analytické inštitúty majú ministerstvá záujem. Nad budúcnosťou Inštitútu environmentálnej politiky však visia otázniky.

Eurovýbor sa zaoberal revíziou smernice. Navrhol nové pravidlá pre textil a potravinový odpad

Eurovýbor sa zaoberal revíziou smernice. Navrhol nové pravidlá pre textil a potravinový odpad

Výbor pre životné prostredie Európskeho parlamentu prijal pred dvomi týždňami svoje návrhy k potravinovému a textilnému odpadu v revízii odpadovej smernice.

Miešajú sa karty. Trh čaká na pravidlá pre textilný odpad

Miešajú sa karty. Trh čaká na pravidlá pre textilný odpad

Slovensko by malo čoskoro povinne triediť textilný odpad, ale ministerstvo opäť odkladá návrh riešenia. Odpadársky zväz upozorňuje na riziko vzniku monopolného systému.