Poslanecká novela zákona o sanácii envirozáťaží je v rozpore s ústavou, tvrdí Klub 500 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Poslanecká novela zákona o sanácii envirozáťaží je v rozpore s ústavou, tvrdí Klub 500

Združenie žiada poslancov Národnej rady SR, aby návrh stiahli. Podľa Klubu 500 sa Slovensko môže v riešení tohto problému inšpirovať susedným Českom či inými západnými krajinami.

Poslanecká novela zákona o sanácii envirozáťaží je v rozpore s ústavou, tvrdí Klub 500

Foto: Depositphotos

Poslanecký návrh zákona o sanácii envirozáťaží je v rozpore s ústavou. Myslia si to zástupcovia združenia najväčších slovenských zamestnávateľov – Klubu 500, podľa ktorých je potrebné zaoberať sa problematikou odstraňovania environmentálnych záťaží z minulosti, avšak v medziach ústavnosti.

O čo ide v predloženej poslaneckej novele zákona? Úprava legislatívy má vytvoriť mechanizmus, ktorým by bolo možné zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov.

Na Slovensku sa pritom nachádza viac ako 30 000 zdrojov znečistenia, pričom asi 1 500 zdrojov predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka či životné prostredie. Týmito zdrojmi sú hlavne areály podnikov, kde dochádzalo v minulosti k dlhodobým únikom nebezpečných látok, ako aj rôzne družstvá, depá či skládky nebezpečných odpadov alebo pohonných hmôt.

Podľa koaličných poslancov sa však pomerne často stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú pôvodcu environmentálnej záťaže a nie je tu určená povinná osoba, a preto sa zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva.

Poslanci zastávajú názor, že takýto proces je možné považovať za formu nepriamej štátnej pomoci. Novelou by tak príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ malo oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu, ktorá by spočívala v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.

Vlastník sanovanej nehnuteľnosti by tak po novom mal byť povinný buď uhradiť štátu finančnú náhradu zistenú znaleckým posudkom, alebo uzavrieť záložnú zmluvu na dotknutú nehnuteľnosť s príslušným ministerstvom. Poslanecká novela pôvodne hovorila o dobe 20 rokov, v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza materiál, ktorý počíta s 30 rokmi.

Novela môže zasiahnuť do práva na podnikanie, tvrdí združenie

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.