NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Testujete na COVID-19 vo firme? MŽP SR vydalo nové usmernenie pre odpad z testovania

Použité testy sa podľa nového usmernenia ministerstva životného prostredia neklasifikujú ako nebezpečný odpad. Ak sa testovanie realizuje vo firme alebo v domácnosti.

odpad z testovania

Foto: Depositphotos

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) včera, 6. decembra 2021, vydalo nové usmernenie, v ktorom vysvetľuje ako nakladať s odpadom z testovania na COVID-19 vo firmách a kam vyhadzovať použité testy. Celý materiál si môžete stiahnuť cez odkaz pod článkom.

V texte sa dozviete:

  • kam patria použité testy, ak odpad z testovania vzniká vo firme,
  • kam patria použité testy, ak odpad z testovania vzniká vo firme,
  • čo s odpadom, ktorý vzniká pri testovaní v domácnosti,
  • ako sa líši nakladanie s týmto odpadom, ak testovanie realizuje obec,
  • pod aké katalógové číslo sa zaraďuje odpad z testovania,
  • aké sú evidenčné a ohlasovacie povinnosti spojené s týmto odpadom.

Záleží, kde sa testuje

Odpad z testovania na koronavírus je aktuálne horúcou témou pre všetky firmy, ktoré musia zabezpečovať testovanie pre svojich zamestnancov. Testovanie na COVID-19 však nezabezpečujú len firmy.

Správne nakladanie s použitými testami a ďalšími odpadmi, ktoré vznikajú pri testovaní, sa podľa usmernenia MŽP SR odvíja od toho, kto testovanie vykonáva, teda. Dokument envirorezortu pritom rozlišuje štyri rôzne možnosti:

A. Testovanie vykonávané u fyzických osôb-podnikateľov/právnických osôb/vo firmách

A.1. pôvodcom odpadu je fyzická osoba-podnikateľ/právnická osoba/firma, ktorá nie je zdravotníckym zariadením, ani nedisponuje ambulanciou všeobecného/špeciálneho lekára vo svojej prevádzke.

A.2. pôvodcom odpadu je fyzická osoba-podnikateľ/právnická osoba/firma, ktorá je zdravotníckym zariadením (napr. MOM, nemocnica, ambulancia všeobecného/špeciálneho lekára vrátane takých, ktoré sú umiestnené v prevádzke fyzickej osoby-podnikateľa/právnickej osoby/firmy).

B. Testovanie vykonávané v obciach

B.1. Testovanie vykonávané obcou (napr. prostredníctvom MOM, ktorú zriadila obec) - pôvodcom odpadu je obec

B.2. Testovanie realizované uzavretím zmluvy s existujúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. nemocnica alebo zriaďovateľ už existujúceho MOM) - pôvodcom odpadu je tretia osoba/subjekt s ktorou/ktorým má obec uzavretú zmluvu

V prípade, ak je pôvodcom odpadu z testovania samodiagnostickými testami firma alebo domácnosť (možnosť A.1.), odpad správne patrí do čiernych kontajnerov.

Ministerstvo v najnovšom usmernení vysvetľuje, že takýto odpad zaraďuje pod katalógové číslo 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (ZKO), teda ostatný odpad. Firma či jednotlivec má s takýmto odpadom nakladať v súlade so všeobecne záväzným nariadením danej obce.

Envirorezort sa v tomto bode usmernenia odvoláva na stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR, podľa ktorého, ak samodiagnostické testy používajú osoby v domácnostiach, likvidujú ich ako komunálny odpad. 

„Na pracoviskách, kde je vyššia koncentrácia týchto osôb, vzniká väčšie množstvo kontaminovaného odpadu, čo by mohlo znamenať potenciálne riziko. Nie je však možné všetkým zamestnávateľom nariadiť, aby odpad likvidovali certifikovanými spoločnosťami na likvidáciu biologicky kontaminovaného odpadu, tak ako je to napr. v zdravotníckych zariadeniach,“ uviedol ÚVZ SR.

Odpad zo samodiagnostických testov úrad odporúča ukladať do pevných plastových vriec, postriekať ho bežne dostupným dezinfekčným roztokom, vrece zaviazať a až následne vyhodiť do komunálneho odpadu. 

„Postup na likvidáciu použitých samodiagnostických testov ako komunálneho odpadu sa uvádza aj v návode na použitie od dodávateľov týchto testov. Likvidácia použitých samodiagnostických testov do komunálneho odpadu bola realizovaná aj v prípade samotestovania zamestnancov škôl a žiakov,“ doplnil ÚVZ SR.

Ak testujú obce, postup sa líši

Úplne odlišný postup pri nakladaní s odpadom z testovania usmernenie MŽP SR popisuje v prípadoch, kedy odpad vzniká mimo firiem a domácností, teda v subjektoch spadajúcich do skupín A.2., B.1 a B.2.

Odpad z testovania na COVID-19 sa v týchto prípadoch zaraďuje pod katalógové číslo 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (nebezpečný odpad).

Foto: Depositphotos

„Je nutné dodržiavať princípy nakladania s odpadom a realizovať triedenie odpadu tak, aby sa odpad, ktorý je možné zaradiť medzi ostatný odpad nemiešal s odpadom katalógové číslo 18 01 03, a to v záujme predchádzania neodôvodnenému zvyšovaniu jeho množstva a zahlcovaniu zariadení, v ktorých má odpad byť zhodnotený/zneškodnený,“ uviedlo ministerstvo.

Spomínaní pôvodcovia odpadu z testovania majú vzniknutý odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, teda osobe, ktorej bol udelený príslušný súhlas. V marci 2021 zároveň ministerstvo zverejnilo zoznam 128 firiem, ktoré majú zabezpečovať prepravu odpadu do dvoch zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov.

V prípadoch, kedy testovanie zabezpečujú samosprávy, nemocnice alebo iné subjekty patriace do skupín A.2., B.1 a B.2., je taktiež potrebné viesť evidenciu odpadu a podávať ohlásenie.

„Pôvodca odpadu je povinný v súlade s § 14 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) viesť a uchovávať evidenciu o vzniku odpadu a nakladaní s ním a v súlade s § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,“ vysvetlil envirorezort.

Sprievodný list nebezpečného odpadu v týchto prípadoch vypĺňa ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, alebo ten, kto vykonáva prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy vystupuje v polohe odosielateľa odpadu a je povinný plniť povinnosti ustanovené v § 26 zákona o odpadoch.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X