NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Aké kontajnery sa hodia na zberný dvor? Obce zaujímajú dodacie lehoty, ceny aj možnosti dotácie

Samosprávy, ktoré sa rozhodnú rozšíriť kapacity pre triedený zber odpadu alebo vybudovať nový zberný dvor, môžu žiadať o príspevok z eurofondov.

zberný dvor

Foto: Depositphotos

Samosprávy, ktoré sa rozhodnú rozšíriť kapacity pre triedený zber odpadu alebo vybudovať nový zberný dvor, môžu žiadať o príspevok z eurofondov.

Mestá a obce, ich rozpočtové a príspevkové organizácie či mestské a obecné podniky, ktoré rozširujú kapacity pre triedený zber odpadu alebo budujú nový zberný dvor, môžu na tento účel využiť príspevky. Žiadať o ne môžu v rámci aktuálne otvorenej výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Slovenské samosprávy si prostredníctvom tohto nástroja majú rozdeliť 10 miliónov eur. Príspevok môžu použiť na vybudovanie zberného dvora, ale aj na nákup hnuteľných vecí, akými sú, napríklad, kontajnery. Tie sú neodmysliteľnou súčasťou každého zberného dvora.

Zberný dvor si vyžaduje rôzne kontajnery

Vybudovanie nového zberného dvora alebo rozšírenie už existujúcej prevádzky si od obce vyžaduje viacero úkonov a rozhodnutí. Okrem získania povolenia od povoľujúcich orgánov verejnej správy obec musí nájsť pre zberný dvor vhodný pozemok a zabezpečiť jeho vybavenie.

Náklady na vybudovanie nového zberného dvora sa rôznia v závislosti od viacerých faktorov, vrátane jeho veľkosti a vybavenosti technikou. V obci Čečejovce neďaleko Košíc, kde zberný dvor postavili bez dotácie od štátu, najprv museli vynaložiť 31 000 eur na kúpu pozemku s výmerou 2 100 štvorcových metrov, následne ďalších 15 000 eur na terénne úpravy a prípravu areálu.

Okrem toho však pri budovaní alebo rozširovaní zberného dvora treba myslieť aj na jeho vybavenie. „Na zbernom dvore by určite nemali chýbať vaňové kontajnery, abroly, nádoby a kontajnery na jedlý olej, šatstvo, drobný stavebný odpad či nebezpečný odpad,“ priblížil v reakcii na otázku Odpady-portal.sk Róbert Havadej, obchodný zástupca spoločnosti MEVA-SK pre odpadové hospodárstvo a mestský mobiliár.

Obce nezaujímajú len ceny kontajnerov

Rožňavská MEVA-SK je súčasťou skupiny MEVA-GROUP, ktorá má za sebou niekoľko stoviek realizácií zberných dvorov. Samosprávy podľa skúseností spoločnosti pri výstavbe alebo rozširovaní zberného dvora riešia množstvo otázok.

„Predstavitelia miest a obcí sa najčastejšie zaujímajú, aké sú vhodné nádoby na rôzne druhy odpadov, aký kontajner používať na batérie, aké nádoby sa hodia na jedlé oleje, šatstvo, nebezpečné odpady či drobné stavebné odpady,“ uviedol R. Havadej. 

MEVA-SK

Ako ďalej priblížil, zástupcovia samospráv sa často pýtajú tiež na ceny kontajnerov a dodacie lehoty. V súvislosti s aktuálnou eurofondovou výzvou obce takisto zaujíma, na aké položky je možné využiť príspevok z výzvy.

Zberný dvor potrebuje návrh

Prvým krokom pri výstavbe každého zberného dvora je jeho návrh. Ten by mal predovšetkým zohľadňovať individuálne potreby a možnosti daného mesta či obce, prípadne skupiny obcí, pokiaľ samosprávy plánujú využívať zberný dvor spoločne.

„Prevádzkovateľom zberných dvorov, ktorí plánujú rozširovať svoje prevádzky, ako obciam, ktoré zamýšľajú vybudovať nový zberný dvor, pomáhame s návrhom a následne aj s realizáciou projektu,“ doplnil R. Havadej. „Základom úspešnej realizácie je premyslený návrh a kvalitné vybavenie zberného dvora.“

Veľkoobjemový oceľovo-plechový kontajner | Foto: MEVA-SK

MEVA-SK má vo svojej ponuke pre zberné dvory rôzne typy kontajnerov, boxov či sudov. K najčastejšie využívaným nádobám patrí vaňový kontajner z oceľového plechu s objemom 10 m3 a nosnosťou 700 kg/m3, ktorý po oboch stranách disponuje hákmi na výsyp a je určený na manipuláciu s reťazovým nosičom.

Využitie na každom zbernom dvore nájdu tiež oceľovo-plechové kontajnery Avia s objemom 12 m3 určené v rôznych prevedeniach pre plasty a papier, špecializovaný 640-litrový kontajner na žiarivky či špeciálne kontajnery a nádoby na nebezpečný odpad.

Kovový sud na nebezpečný odpad | Foto: MEVA-SK

Čo sú povinnosti obcí?

Zberné dvory sú miesta, kam môžu občania priniesť akýkoľvek odpad, ktorý im vzniká v domácnosti. S ich prevádzkou sú spojené rôzne povinnosti a oprávnenia.

„Odkladanie odpadov na zberný dvor je pre väčšinu občanov bezplatné. Obmedzené je len odloženie drobného stavebného odpadu a pneumatík,“ sumarizuje MEVA-SK na svojom webe.

Obec je povinná zabezpečiť miesta pre oddelené sústreďovanie minimálne šiestich zložiek komunálneho odpadu, a to nebezpečné odpady, papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľné odpady.

Do zberného dvora je možné ukladať predovšetkým objemný odpad, napríklad nábytok, stavebný odpad z bytových úprav v malom množstve, drevený odpad, odpad z údržby zelene, kovový odpad, papier, sklo, plasty a nápojové kartóny, ale aj staré elektrozariadenia, použité svetelné zdroje či nebezpečný odpad, akým sú, napríklad, zvyšky farieb, oleje, batérie, akumulátory či agrochemikálie.


Spoločnosť MEVA-SK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť vo februári 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.