Aké pravidlá a povinnosti musí obec plniť v odpadoch? Pomôcť má nová príručka | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Odpadová legislatíva je spleťou pravidiel a povinností. Samosprávam má pomôcť nová príručka

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona o odpadoch relevantné pre obce a mestá.

Marek Brinzík

Marek Brinzík z OZV NATUR-PACK / Foto: NATUR-PACK

Legislatíva odpadového hospodárstva ukladá samosprávam viacero povinností a vyžaduje od nich dodržiavanie množstva pravidiel. Právne predpisy sa navyše neustále menia a udržiavať si v nich prehľad je pre každé mesto či obec výzvou. Pomôcť im má nový materiál.

Odborný tím organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce a mestá aktualizovanú Príručku pre samosprávy v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Foto: NATUR-PACK

„Cieľom príručky je pomôcť samosprávam zorientovať sa v spleti pravidiel a povinností vyplývajúcich pre ne zo zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich právnych predpisov,“ priblížil NATUR-PACK.

Príručka vysvetľuje všetky časti zákona č. 79/2015 o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

  • legislatívu odpadového hospodárstva súvisiacu so samosprávami,
  • triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov,
  • rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nakladanie s komunálnymi odpadmi.

„Pevne verím, že bude veľmi dobrým pomocníkom pre všetky naše partnerské samosprávy v tom, aby sa vedeli ľahko zorientovať v povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a vo všetkých súvislostiach rozšírenej zodpovednosti výrobcov v nadväznosti na samosprávy,“ hovorí vo videu Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou OZV NATUR-PACK.

NATUR-PACK bude príručku distribuovať všetkým partnerským samosprávam elektronickou cestou. Aktuálne ide o 1 047 samospráv vrátane štyroch najväčších miest, teda Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

„Podobný materiál NATUR-PACK spracoval už v minulosti a stretol sa s veľmi pozitívnou odozvou našich partnerských samospráv. Aktuálna príručka má 37 strán textu,“ uviedol NATUR-PACK.

Obce a mestá vlani vytriedili o 18 % viac odpadu

Na posolstvo a cieľ Príručky pre samosprávy chce OZV NATUR-PACK v najbližších mesiacoch nadviazať aj štúdiou zhrňujúcou výsledky 100 analýz triedených zložiek odpadov. Tie NATUR-PACK v priebehu štyroch rokov uskutočnili v spolupráci so zberovými spoločnosťami a partnerskými samosprávami.

Pri jednej z analýz bol aj denník Odpady-portal.sk. Jej výsledky si môžete pozrieť tu.

Analýzy triedených zložiek podľa NATUR-PACK-u priniesli množstvo údajov a poznatkov, ktoré môžu samosprávam, rezortu životného prostredia, neziskovým organizáciám i verejnosti napomôcť pri spoločnom úsilí zlepšovať úroveň triedenia odpadov.

„Túto tému môžeme zakončiť veľmi dobrou správou. NATUR-PACK zanalyzoval svoje údaje o množstvách vytriedených odpadov vo svojich partnerských samosprávach v rokoch 2019 a 2020. Množstvo v obciach vytriedeného odpadu medziročne vzrástlo o 18 %,“ uviedol NATUR-PACK.

„Sme presvedčení, že Príručka pre samosprávy, ako aj ďalšie materiály, ktoré pre obce pripravujeme, pomôžu dosiahnuť pozitívne výsledky aj v nadchádzajúcich rokoch,“ uzavrel NATUR-PACK.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kapacity na zhodnocovanie priemyselných odpadov chýbajú. Môže to odlákať investorov

Kapacity na zhodnocovanie priemyselných odpadov chýbajú. Môže to odlákať investorov

Mnohé nebezpečné odpady sa nedajú materiálovo zhodnotiť. Priemysel vidí riešenie v ich energetickom zhodnotení. Kapacity nie sú a časovaná bomba tiká.

Skokové zvýšenie poplatku za skládkovanie firmy pocítia, nebude však dramatické

Skokové zvýšenie poplatku za skládkovanie firmy pocítia, nebude však dramatické

Firmy sa dokážu vyhnúť vyšším cenám skládok zhodnocovaním stavebného odpadu.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.