Koniec utajovania údajov o pravdepodobných envirozáťažiach je na dosah, avizuje MŽP | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

V súčasnosti verejnosť nemá tieto údaje sprístupnené. Zmeniť to má novela geologického zákona, ktorá by mohla nadobudnúť účinnosť už o niekoľko mesiacov.

MŽP sľubuje koniec utajovania informácií o pravdepodobných envirozáťažiach

Foto: Odpady-portal.sk

Široká verejnosť bude mať zrejme možnosť dostať sa k viacerým záverečným správam z rôznych geologických prieskumov, ktoré v minulosti podliehali režimu utajenia. Má sa tiež zvýšiť informovanosť obcí a miest.

Vyplýva to z návrhu novely geologického zákona, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Návrh, ktorý si môžete stiahnuť prostredníctvom odkazu na konci článku, dnes (6. apríla) schválil vládny kabinet.

MŽP tiež v súvislosti so schválením návrhu zákona zdôraznilo, že nová právna úprava nedovolí súkromným spoločnostiam zatajovať výsledky prieskumu, ktoré potvrdzujú kontamináciu vody a pôd.

Podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja štát nemá dôvod utajovať výsledky o znečisťovaní životného prostredia či poškodzovaní zdravia ľudí.

„V prípade, že ide o ohrozenie životného prostredia či zdravia, je absurdné, aby súkromník mal možnosť správu utajiť, obzvlášť ak sa zistenia týkajú znečistenia podzemných vôd toxickými látkami. Takéto praktiky sa umožňovali za predošlých vlád, súčasná vláda ale dnes vyslala signál, že plní sľuby o otvorenosti štátu voči občanom,“ uviedol minister po rokovaní vlády.

Aké zmeny prináša novelizácia?

Cieľom legislatívnej úpravy je vymedzenie okruhu záverečných správ, a to najmä správ financovaných z verejných zdrojov, ako aj záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže, ktoré budú verejne prístupné.

Doterajšia úprava totiž umožňovala poskytovať informácie z „utajených“ záverečných správ zo strany Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra iba ústredným orgánom štátnej správy, ak ich nevyhnutne potrebovali z dôvodu verejného záujmu alebo na plnenie ich úloh.

Ďalším cieľom tejto novely je sprístupnenie dostupných údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach.

Aktuálne platný zákon totiž ustanovuje, že Informačný systém environmentálnych záťaží zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje ministerstvo. Navrhovanou novelizáciou sa má táto výnimka vypustiť.

Dnes platné znenie bolo aj predmetom preskúmania bývalej ombudsmanky Márie Patakyovej. Tá spomínanú výnimku považovala za odporujúcu právu na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

Viac informácií budú mať aj samosprávy

Ďalšia zmena sa týka informovanosti miest a obcí. Objednávateľ, teda subjekt, ktorý financuje takéto práce, bude mať po novom povinnosť písomne oznámiť obci, v katastrálnom území ktorej sa analýzou rizika znečisteného územia zistilo a overilo závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu, riziká vyplývajúce zo znečistenia územia.

Túto povinnosť bude mať do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia.

Zároveň má platiť, že objednávateľ bude môcť oznámením písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác. Súčasťou oznámenia bude aj kópia katastrálnej mapy vo vhodnej mierke s vyznačením znečisteného územia.

„Uvedenou povinnosťou sa zároveň prispieva k posilneniu práva verejnosti na informácie o stave životného prostredia, ktoré by mali byť čo najpresnejšie a najúplnejšie. Každý obyvateľ obce má predsa právo vedieť, aké znečistenie sa nachádza v jeho bezprostrednej blízkosti, čo môže on alebo jeho zástupcovia v obecnom zastupiteľstve zabezpečiť, respektíve vykonať pre minimalizáciu prípadných škodlivých dôsledkov takéhoto stavu,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu.

Povinnosť sa bude vzťahovať aj na správy z minulosti

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.