Obec sa riadi podľa pravidla „Plať za to, čo vyhodíš“ | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Obec sa riadi podľa pravidla „Plať za to, čo vyhodíš“

Samospráva motivuje nižšími poplatkami domácnosti, ktoré poctivo triedili a vyprodukovali najmenej komunálneho odpadu.

Obec sa riadi podľa pravidla: Plať za to, čo vyhodíš!

Kurimany | Foto: menejodpadu.sk

V Kurimanoch v levočskom okrese dostali obyvatelia po prvýkrát výmer s poplatkom za odpady podľa toho, koľko ho vytvorili a vytriedili. Obec je tak prvou samosprávou na východe Slovenska, ktorá uplatňuje sadzby podľa systému PAYT – Plať za to, čo vyhodíš.

Vďaka elektronickej evidencii získala obec zoznam domácností podľa ich miery triedenia. Tie najzodpovednejšie, ktoré poctivo triedili a vyprodukovali najmenej zmesového komunálneho odpadu, motivuje miestna samospráva nižšími poplatkami.

Výsledky už za prvý rok

V obci začali s elektronickou evidenciou odpadu približne pred rokom. Nádoby na zmesový komunálny odpad označili, občanom rozdali nálepky na vrecia a pri každom odvoze z nich zodpovední pracovníci skenujú QR kódy.

„V Kurimanoch tak po každom zbere presne vedia, kto a koľko odpadu vytvoril a či daná domácnosť naozaj triedi,“ vysvetľuje Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Jej slová potvrdzuje aj starosta obce Martin Faltin, podľa ktorého vďaka elektronickému systému evidencie zlepšili výsledky v oblasti odpadového hospodárstva. Systému ELWIS predchádzal množstvový zber založený na žetónoch.

Martin Faltin, starosta obce Kurimany | Foto: menejodpadu.sk

„Tento systém roky spoľahlivo fungoval a dával zmysel pri nakladaní s odpadom. V dnešnej dobe je však už menej využívaný. Obec aj občania chcú niečo, čo je pre nich jednoduchšie, férovejšie a pohodlnejšie,“ opisuje fungovanie systému starosta Faltin.

Po zavedení nového systému dosiahli za rok 2021 v obci mieru triedenia na úrovni 65,39 percent a oproti roku 2020 sa zlepšili o 15 percentuálnych bodov bez toho, aby tento výsledok skreslilo triedenie bioodpadu. Ten všetci občania kompostujú v záhradných kompostéroch. Obec navyše plánuje na zhodnotenie bioodpadu z verejných plôch vybudovať aj vlastnú malú kompostáreň.

Spravodlivý systém odmeňuje

Hlavný prínos elektronickému systému ELWIS vníma starosta v podloženej argumentácii voči občanom a v prehľadných dátach v jednoduchej aplikácii. 

„V minulosti sa často stávalo, že občania sa zvykli sťažovať, že im odpad nebol vyvezený alebo dochádzalo k sťažnostiam kvôli výške vypočítaného poplatku pri žetónovom systéme. Vďaka elektronickej evidencii môžeme hneď po zbere v systéme občanom ukázať ich výsledky,“ hovorí o výhodách systému starosta Martin Faltin.

Infografika: menejodpadu.sk

Obec má tak presné dáta kedy a koľkokrát bola nádoba vysypaná, resp. či občan nádobu alebo vrecia s triedeným odpadom pripravil pre zber. Na základe týchto dát sa zisťuje úroveň triedenia za domácnosti, podľa ktorej je v roku 2022 stanovený aj poplatok za odpady.

„Ak sa niekto príde sťažovať, jednoducho otvoríme aplikáciu a ukážeme mu, koľkokrát sa do zberu zapojil a ako triedil. Sú to nepriestrelné argumenty. Navyše im povieme, čo majú robiť pre to, aby budúci rok mohli platiť menej,“ opisuje komunikáciu s občanmi starosta a dodáva:

„Zoberiem do rúk ELWIS leták a napríklad plastový obal. Ukážem im, kde hľadať symboly trojuholníkov a to, ako si ich v letáku vyhľadajú. Podľa toho môžu triediť.“ Podľa slov starostu často dochádza k situácii, že občania ani netušili, že ten druh odpadu je možné triediť a po inštruktáži začnú po informačnom letáku siahať častejšie.

Infografika: menejodpadu.sk

Občania platia podľa toho, ako dobre triedia

Obec pripravila všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom stanovuje úrovne poplatkov na tento rok podľa miery triedenia domácností. Aktuálne majú päť kategórií. Starosta však vidí priestor na zlepšenie, pretože ešte stále je dosť domácností, ktoré platia najvyšší poplatok 20 eur na osobu ročne.

„Najviac občanov máme v stredných kategóriách, s úrovňou triedenia od 20 do 39 percent a poplatkom 15 eur. Preto uvažujeme o zvýšení motivácie a väčšom rozpätí, aby sme tých čo lepšie triedia ešte viac motivovali,“ uvádza starosta Martin Faltin.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Spracovávajú kuchynský a reštauračný odpad. Bioplynová stanica poskytuje aj hygienizáciu

Pri bioplynovej stanici otvorili novú hygienizačnú linku. Odpad prijímajú 24 hodín, sedem dní v týždni.

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.