NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Experti hodnotili zber bioodpadu na Slovensku. Niektoré samosprávy obstáli na jednotku

Komisia pozvala odborníkov z členských krajín EÚ do Bruselu, kde sa podelili o svoje doterajšie skúsenosti v oblasti nakladania s bioodpadom.

Európski experti hodnotili v Bruseli zber bioodpadu.

Prevetrávané košíky | Foto: menejodpadu.sk

Slovenskí odborníci z oblasti nakladania s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom patria medzi európsku špičku. Presvedčili sa o tom na nedávnom stretnutí v sídle Európskej komisie zodpovednej za oblasť životného prostredia.

Do konca roku 2023 majú totiž členské štáty povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, avšak väčšina štátov stále nemá skúsenosti s jeho zberom. Európska komisia preto pozvala tých najlepších odborníkov z členských krajín, aby sa podelili o svoje doterajšie skúsenosti a pomohli tým, ktorí sa na zber iba pripravujú.

„Je pre nás veľkou cťou, že sme sa mohli spoločne s odborníkmi zo všetkých členských krajín zúčastniť tohto fóra v Bruseli. Nie len my, ale aj Taliani, Španieli alebo Švédi dokázali odprezentovať dobré príklady z praxe. Verím, že tieto osvedčené rady a skúsenosti pomôžu zaviesť efektívny zber kuchynského odpadu. Prezentované výsledky môžu byť inšpiráciou pre členské štáty, na pleciach ktorých leží povinnosť zaviesť triedený zber kuchynských odpadov,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk, ktorá na stretnutí zastupovala Slovensko.

Únia chce dôkladné využitie odpadov

V revízii rámcovej smernice o odpade z roku 2018 sa uvádza, že biologický odpad by sa mal buď separovať a recyklovať pri zdroji, alebo by sa mal zbierať oddelene a nemal by sa miešať s inými druhmi odpadu. Na konferencii sa zástupcovia ministerstiev životného prostredia, ktorí majú na starosti problematiku kuchynských odpadov, zaoberali predovšetkým otázkou zavádzania jeho povinného zberu. Aby to stihli do konca budúceho roka, cenné rady im poskytli odborníci, ktorí už so zberom skúsenosti majú.

„To, aby štáty dodržali termín implementácie, do 31. decembra budúceho roku, si bude vyžadovať veľké úsilie,“ zdôrazňuje Európska komisia v informácií o odbornom fóre. Únia vo svojej politike v oblasti odpadov kladie veľký dôraz na zavedenie obehového hospodárstva Európskej zelenej dohody, ale aj na európske politiky zamerané na využívanie hnojív.

Koľko odpadu je možné vytriediť? (graf)

Infografika: menejodpadu.sk

Európske príklady – Bratislava a Partizánske

Pred zavedením nového systému zberu realizujú slovenské samosprávy v spolupráci s odborníkmi fyzické analýzy odpadu. Z ich výsledkov vyplýva, že takmer polovicu zo všetkého odpadu tvorí biologický odpad – teda potraviny a zelený odpad. Ešte viac alarmujúce je množstvo odpadu, ktorý by sme vedeli vytriediť. V čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad končí až 80 percent takého odpadu, ktorý vieme znova využiť.

Podobné skúsenosti mali pred zavedením správne nastaveného systému aj v Bratislave a Partizánskom, ktorých výsledky boli v Bruseli prezentované. Dnes sa v oboch mestách začína celý proces zberu v domácnostiach, ktoré sú vybavené prevetrávanými košíkmi určenými špeciálne iba na kuchynský odpad. Ich veľkosť je najčastejšie desať litrov. Do nich sú vhodné kompostovateľné alebo papierové vrecká, ktoré sú certifikované a akceptujú ich aj priemyselné kompostárne.

Distribúcia košíkov na bioodpad v Pertizánskom | Foto:menejodpadu.sk

Celý systém nie je postavený len na samotnej infraštruktúre, ale nevyhnutná je aj komplexná a dlhodobá informačná kampaň. Obyvatelia sa tak dozvedia, aký typ kuchynského odpadu môžu do nových nádob vyhadzovať. V domácnostiach do nich patria zvyšky jedál, potravín, ktoré sú pokazené alebo sú po záruke a samozrejme bez obalu, odpad rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, či škrupiny z vajíčok alebo vrecká z čajov a usadeniny z kávy.

Vždy však záleží na tom, v akom zariadení na zhodnotenie bioodpadu sa odpad spracuje. V Partizánskom sa vďaka dobre nastavenej infraštruktúre a informovanosti obyvateľov podarilo dosiahnuť znečistenie bioodpadu len na úrovni 0,07 percenta. V Bratislave dosiahla miera znečistenia bioodpadu necelé percento.

Aj keď ide o pozitívne výsledky, na Slovensku sú stále samosprávy, ktoré dobre nastavenému odpadovému hospodárstvu nevenujú dostatočnú pozornosť. Ich výsledky sú preto v porovnaní s Bratislavou či Partizánskym slabé a so zberom sa stále trápia.

ASEKOL

„Ak by sme zhodnotili naše skúsenosti, obe tieto mestá dosahujú v porovnaní s dobrými príkladmi zo zahraničia vynikajúce výsledky a môžu byť tak inšpiráciou pre iné slovenské samosprávy, ktoré zber kuchynských odpadov zaviedli iba formálne,“ vysvetľuje Martina Gaislová.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Konzultácie k zámeru pripojiť sa do ETS potrvajú do začiatku augusta.

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Zabezpečenie kontinuálneho chladenia by mohlo ročne zachrániť 620 miliónov ton potravín a znížiť emisie z potravinového odpadu o viac ako 40 %. Podobné výsledky sa však dajú docieliť aj skrátením dodávateľských reťazcov.

X
X
X
X