NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Samosprávy môžu získať peniaze na triedenie bioodpadu, aj na malé zberné dvory

Žiadosti o dotáciu z Environmentáleho fondu na techniku do kompostární, na nákup kompostérov, či na vybudovanie alebo modernizáciu zberného dvora je treba poslať do 17. apríla.

Štát poskytne samosprávam peniaze na triedenie bioodpadu, aj na malé zberné dvory

Foto: menejodpadu.sk

Meniaca sa legislatíva, ale aj pretrvávajúca neistota s cenami energií núti slovenské samosprávy hľadať každé euro. Šetria, kde sa dá. Výnimkou nie je ani oblasť odpadového hospodárstva, na ktorú im už preto nemusí ostať veľa peňazí. Aj keď sú argumenty miest a obcí logické, správnymi investíciami dokážu na konci dňa ušetriť. Ak by sa obrátili na odborníkov, s ich pomocou dokážu pripraviť projekty, na ktoré opäť prispieva štát.

Environmentálny fond ponúka financie na techniku do kompostární, či na nákup záhradných kompostérov. Dotácia fondu sa dá využiť aj na vybudovanie alebo modernizáciu zberného dvora (podrobnú špecifikáciu dotácií z envirofondu si môžete stiahnuť v závere článku).

„Samosprávam by sme chceli poradiť, aby využili príspevky z fondu, vďaka ktorým môžu získať peniaze na nákup nádob na triedenie zberu kuchynského odpadu alebo spomínaných kompostérov. Žiadosť si však môžu podať aj na nákup techniky a zariadení na podporu kompostovania do ich vlastných mestských alebo obecných kompostární,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Dôležité je dodržať termíny a podmienky

Na to, aby samospráva získala finančné prostriedky z fondu, musí podať svoju žiadosť do 17. apríla.

Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť pritom mesto alebo obec, ktorá má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom, nemá daňové nedoplatky, neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania a nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň, ak je potrebné, je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

V oblasti predchádzania vzniku odpadu, resp. zvýšenia miery triedenia a zhodnocovania bioodpadu, môže samospráva prostriedky použiť na:

  • vybavenie domácností kompostérmi,
  • nákup hygienizačných zariadení a inej techniky pre kompostáreň,
  • nákup techniky na kompostáreň – prekopávače, štiepkovače, preosievače kompostu,
  • informačnú kampaň.

Vytriedený bioodpad šetrí samosprávam financie

Priemerne 45 percent odpadu, ktorý skončí v čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad, tvorí bioodpad. Ten je pritom možné bez problémov skompostovať pri dome v kompostéri. Na ich nákup môžu mestá a obce získať od Environmentálneho fondu maximálnu dotáciu vo výške 200-tisíc eur.

ASEKOL

„Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom. Bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia a navyše neskončí na skládke, čím samosprávy ušetria za skládkovné,“ upozorňuje Martina Gaislová.

Financie na malú kompostáreň aj zberné dvory

Malá kompostáreň je ideálnym riešením pre menšie samosprávy, ktoré potrebujú zhodnotiť zelený biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov. Jej zavedením dokáže každá obec či mesto zhodnocovať bioodpad samostatne, vďaka čomu nemusí byť závislá na externom poskytovateľovi tejto služby. Z dlhodobého hľadiska tak dokáže samospráva ušetriť.

„Bez základného technického vybavenia kompostárne a správne nastavených procesov však dobrý kompost nevyrobíte. K dosiahnutiu dobrých výsledkov potrebujete správne nástroje – štiepkovač, prekopávač, vpichový teplomer a iné pomôcky, ktoré patria do povinnej výbavy malej kompostárne. Aby ste si vybrali správne, odporúčame obrátiť sa na špecialistov,“ hovorí Martina Gaislová. Maximálna výška dotácie pre stavbu malej kompostárne je 50-tisíc eur.

Z financií fondu je možné vybudovať aj moderný zberný dvor, kde budú obyvatelia odovzdávať odpad pohodlnejšie a rýchlejšie. Environmentálny príspevok je možné použiť aj na modernizáciu zberného dvora, resp. na jeho dobudovanie alebo rekonštrukciu. Maximálna výška žiadanej dotácie je 150-tisíc eur.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Konzultácie k zámeru pripojiť sa do ETS potrvajú do začiatku augusta.

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Zabezpečenie kontinuálneho chladenia by mohlo ročne zachrániť 620 miliónov ton potravín a znížiť emisie z potravinového odpadu o viac ako 40 %. Podobné výsledky sa však dajú docieliť aj skrátením dodávateľských reťazcov.

X
X
X
X