Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Platia iba za reálne vyvezený odpad. Monitorovaný zber mestám a obciam znižuje náklady

Komplexné riešenie poskytované slovenskou firmou samosprávam umožňuje vyrubovať poplatky adresne.

ESONA

Foto: MIM / ESONA

Rastúce náklady na nakladanie s odpadom vedú mnohé mestá a obce k tomu, aby hľadali spôsoby, ako svoje odpadové hospodárstvo zefektívniť. Odborníci zdôrazňujú, že kľúčom k tomu sú dáta, vďaka ktorému si samosprávy dokážu v agende urobiť poriadok.

Nástrojom na to je čoraz populárnejšia elektronická evidencia odpadov. Téme sa v nedávnej reportáži venovala televízia TA3.

O svoje skúsenosti sa podelili predstavitelia viacerých samospráv, ktoré zaviedli smart riešenie ESONA. Komplexný systém dodávaný žilinskou spoločnosťou MIM poskytuje prehľad o skutočne vyvezených nádobách. Samosprávy tak nemusia občanom vyrubovať paušálne poplatky, ale účtujú im sadzby podľa toho, koľko odpadu vytvoria.

Adresné poplatky motivujú triediť odpad

„Tento moderný spôsob evidencie smetných nádob sme sa rozhodli zaviesť v roku 2020. V roku 2021 sme všetky nádoby označili RFID čipmi, ktoré sme zároveň zaevidovali prostredníctvom mobilnej aplikácie ESONA,“ priblížil starosta obce Jelka Gabriel Kiš. „Teraz presne vieme, kto, kedy a akú nádobu vyložil.“

„Obyvatelia sú výrazne motivovaní, pretože čím viac triedia odpad, tým menej vyprodukujú zmesového komunálneho odpadu, a majú nižšie poplatky,“ povedal G. Kiš.

Z pohľadu Jelčanov je hlavnou zmenou to, že obci už neplatia paušálny ročný poplatok, ale poplatok podľa počtu skutočne vyvezených nádob. Výsledkom je podľa slov starostu výrazne menej vývozov. Ako príklad uvádza niektoré domácnosti seniorov, kde po zavedení množstvového zberu prešli na dva vývozy ročne.

„Vďaka systému ESONA sa nám zvýšila miera vytriedenia o 15 percentuálnych bodov za jeden rok,“ pochvaľuje si starosta. 

Konferencia ENVIROMANAGEMENT 2024

Zaviedli aj váženie

Niektoré samosprávy sa okrem monitoringu zvozov rozhodli ísť aj cestou váženia odpadu. V meste Krásno nad Kysucou sa v tomto smere stali priekopníkom. Poplatok tu nevyrubujú podľa počtu vývozov, ale podľa hmotnosti vyvezeného odpadu.

„Systém, ktorý sme zaviedli, je spravodlivejší a zároveň efektívnejší,“ hovorí primátor Jozef Grapa.

Spravodlivejšie nastavenie systému primátor vidí v tom, že každý občan platí za odpad podľa toho, aké množstvo naozaj vyprodukuje. Efektívnosť zas oceňuje vďaka nižším poplatkom za skládkovanie, ktoré musí mesto platiť za každú tonu odpadu uloženého na skládku.

Pochvaľujú si automatizáciu

Primátor Krásna nad Kysucou tiež vyzdvihuje, že systém je automatizovaný, vďaka čomu pracovníkom zvozu nepribudla práca navyše pri manipulácii s nádobami. Kódy sa z nádob načítavajú automaticky. Odpad sa odváži na vozidle a údaj je vďaka kódu „spárovaný“ s konkrétnou domácnosťou.

Jednoduchosť si pochvaľuje tiež vedúci zvozovej techniky Miroslav Škrobian. „Nádoba sa zdvihne do určitej výšky, zaznamená sa čip a vyklopí sa odpad. Popri tom je zaznamenávaná hmotnosť,“ povedal pre TA3.

V minulosti bol systém podľa jeho slov prakticky nekontrolovateľný. „Odpadových nádob bolo veľa. Teraz zvážame len očipované nádoby. Vďaka tomu sa znižuje množstvo zmesového komunálneho odpadu,“ povedal M. Škrobian.

Urobili si poriadok a šetria

Systém ESONA sa rozhodli zaviesť tiež v Senci, kde vďaka zmenám v odpadovom hospodárstve dosiahli vyrovnaný rozpočet. Podrobnosti sme rozobrali vo veľkom rozhovore s predstaviteľkami seneckej radnice a o skúsenosti sa prednostka mestského úradu Jarmila Répássyová podelila aj v televíznej reportáži.

Neprehľadnosť v odpadovom hospodárstve podľa jej slov do zavedenia elektronického systému využívalo množstvo ľudí. „Mesto muselo v minulosti doplácať veľký objem finančných prostriedkov z vlastného rozpočtu zberovým spoločnostiam,“ povedala.

Foto: ESONA

To, že mesto si urobilo v oblasti odpadov poriadok, podľa prednostky všetko zmenilo. „Vďaka RFID čipom vieme lepšie kontrolovať faktúry od zvozovej spoločnosti,“ podotkla.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Senci po zavedení monitorovaného zberu stúpla z úrovne okolo 20 % na približne 53 %. Mesto tak posiela na skládky menej odpadu a zároveň za každú tonu platí menej – výška poplatkov za skládkovanie sa totiž odvíja práve od toho, ako daná samospráva triedi odpad.

Zberovka vie zdokladovať každý výsyp

Cestou elektornickej evidencie sa v oblasti odpadov vydala aj Žilina. Mesto realizuje zmeny v spolupráci so zberovou spoločnosťou T+T, a.s.

Podobne ako Jelka, Krásno nad Kysucou či Senec aj mesto Žilina sa opiera o údaje z komplexného systému ESONA. Vzťah radnice a zberovej spoločnosti funguje korektne.

Vozový park spoločnosti T+T | Foto: MIM

„Nie je tu žiadne podozrenie o fakturácii niečoho navyše. Elektronicky musíme podložiť každý jeden výsyp, pričom sa uvádza jeho presný čas, miesto prostredníctvom GPS súradníc, či ŠPZ vozidla, ktoré odpad vyviezlo,“ priblížil Miloš Ďurajka, výkonný riaditeľ spoločnosti T+T, a.s.

Vozový park spoločnosti T+T | Foto: MIM


Diskusia (2)

  1. ou.dolany@levonetmail.sk08.11.2023 (12:32)
    „Obyvatelia sú výrazne motivovaní, pretože čím viac triedia odpad, tým menej vyprodukujú zmesového komunálneho odpadu, a majú nižšie poplatky,“ - to je síce pekné, ale obce, ktoré nemajú moderný spôsob evidencie smetných nádob, nachádzajú tento odpad vo svojich kontajneroch, resp. pri kontajneroch alebo na čiernych skládkach na svojom území, pretože im to tam hádžu "motivovaní obyvatelia", samozrejme kvôli tomu, aby menej platili za odpad vo svojej smetnej nádobe.
  2. audilukas.such@gmail.com13.11.2023 (09:45)
    takto postupne vzniká tlak na všetky obce aby si urobili poriadok s odpadmi. momentálny systém v niektorých obciach je neudržateľný a mimoriadne nespravodlivý voči občanom ktorí triedia. Obcí, ktoré riešia adresnosť poplatkov za odpad je viacero. Podobne to má aj obec SP. Hrhov. Ak nebudú vznikať tlaky tak sa s tým nikomu nebude chcieť zaoberať a nespravodlivý systém z čias socializmu tu bude prežívať ešte dlho..

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.