Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Organizátor podujatia Kongres Studio, s.r.o. pozýva na tradičnú medzinárodnú konferenciu, ktorej sa každoročne zúčastňuje už vyše 200 zástupcov z firiem, štátnej a verejnej správy, univerzít ako aj expertov, prevažne zo Slovenska ale aj z Českej republiky, aby si navzájom vymenili skúsenosti a prediskutovali aktuálne problémy.

Účastníci konferencie si budú môcť vypočuť zaujímavé prezentácie na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia a budú mať možnosť podeliť sa o nové poznatky a skúsenosti s ostatnými odborníkmi v tejto oblasti. 


Termín a miesto konania

 • 27. - 29. novembra 2023 /pondelok-streda/
 • Hotel Patria****, Štrbské Pleso

Organizátori

 • Kongres STUDIO, spol. s r.o. a spolupracujúce inštitúcie:
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Slovenský hydrometeorologický ústav
 • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
 • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

Témy konferencie

 • Nová právna úprava ochrany ovzdušia a revízia smernice o kvalite ovzdušia
 • Zmena klímy, obchodovanie s emisnými kvótami a uhlíková neutralita
 • Znečisťovanie ovzdušia z priemyselnej činnosti (Priemyselné emisie)
 • Regulácia zápachu, legislatíva a skúsenosti zo zahraničia
 • Znečisťovanie ovzdušia z dopravy (Emisie z dopravy)
 • Znečisťovanie ovzdušia z rôznych sektorov hospodárstva
 • Modelovanie a riadenie kvality ovzdušia (Kvalita ovzdušia)
 • Informačné systémy a inovatívne techniky a riešenia v oblasti ochrany ovzdušia
 • Fugitívne emisie a ich kvantifikácia
 • Rádioaktivita v ovzduší

Program konferencie

Aktuálny a podrobný program s témami a jednotlivými prednáškami si môžete stiahnuť v priloženom odkaze.

Bližšie informácie o podujatí, kontakt na organizátora a prihlášku nájdete tu.

Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Chystajú spoluprácu. ZMOS a SPAK-EKO chcú menej litteringu z cigaretových ohorkov

Riešením má byť nový systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Na sanácie envirozáťazí si ministerstvo vyčlenilo 21 miliónov eur

Na sanácie envirozáťazí si ministerstvo vyčlenilo 21 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia včera vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 2. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 2. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.