NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Textilný odpad opäť posunuli. Vláda schválila plán legislatívnych úloh

Oproti pôvodnému návrhu má schválený plán niekoľko zmien. Sumarizujeme úlohy ministerstva životného prostredia.

Textilný odpad opäť posunuli. Vláda schválila plán legislatívnych úloh

Vláda SR schválila minulý týždeň plán legislatívnych úloh vlády na rok 2024, ako aj rámcový plán legislatívnych úloh vlády na celé IX. volebné obdobie.

Oproti návrhu, ktorý bol zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania v decembri minulého roku (téme sme sa venovali v samostatnom článku), nastalo niekoľko dôležitých zmien.

Zákon o EIA

Už tento mesiac mala byť predložená novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo ju zdôvodňovalo potrebou upraviť vnútroštátny právny predpis podľa infringementu č. 2019/2023. Vo schválenom pláne sa návrh nenachádza, ale keďže ten začína úlohami až od marca tohto roku, nie je jasné, či bude predložený.

Zákon o vodách

Do plánu na máj pribudla novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, spolu s novelou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Presunuli nastavenie systému triedenia textilu

Z plánu na jún vypadla novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá mala nastaviť povinnosti OZV a výrobcov jednorazových plastových výrobkov, tiež nastaviť systém RZV pre textilné výrobky a zmenu úhrad účelovej finančnej rezervy vo vzťahu k prevádzkovateľom skládok odpadov.

Tento návrh však nevypadol úplne, ale ho vláda presunula na august 2024. 

Podstatne však zmenila zdôvodnenie pre nastavenie triedenia textilu: kým v pôvodnom zdôvodnení ministerstvo plánovalo „nastavenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textilné výrobky”, vo schválenom návrhu ho zdôvodňuje „nastavením systému nakladania s textilným odpadom”.

Vypadla teda z neho zmienka o tom, že triedený zber textilného odpadu bude postavený na efektívnom princípe rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktorý odporúča aj smernica.

Pribudla EIA, vypadlo IPKZ

Zatiaľ čo vo schválenom návrhu sa už nenachádza februárový plán novely zákona o EIA, ktorú ministerstvo zdôvodňovalo potrebou upraviť vnútroštátny právny predpis podľa infringementu č. 2019/2023, objavila sa novela tohto zákona v pláne na september.

Tentoraz so zdôvodnením, že predloženie návrhu zákona vyplýva najmä z aplikačnej praxe.

Zo septembrového plánu vypadla novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Ňou chcelo ministerstvo upraviť vnútroštátny právny predpis podľa infringementu č. 2017/2035.

Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024

Vládou schválený plán legislatívnych úloh na rok 2024 ukladá ministerstvu životného prostredia tieto úlohy:

Apríl 2024 - poplatky za skládkovanie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

  • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu zákona je zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov skládok odpadov a odkalísk, ktorí už Environmentálnemu fondu nebudú zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu, zmena intervalu pre ohlasovanie množstva uloženého odpadu, vybraných a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu a množstva inertného odpadu použitého na skládke odpadov z pôvodného trojmesačného na ročný interval, úprava požiadaviek pre získanie príspevku podľa úrovne vytriedenia tak, aby sa podporilo triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vyskytujú v zmesovom odpade a znížilo sa množstvo nevytriedených zložiek komunálnych odpadov a zmena poplatkovej povinnosti v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku odpadu, ak sa používa na stavebné práce, sanačné práce a iné.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

  • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu nariadenia vlády je úprava položiek a sadzieb za uloženie zmesového odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov a výstupu z úpravy zmesových odpadov tak, aby sa náklady na úpravu odpadov vyrovnali nákladom za uloženie neupraveného zmesového odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

Máj 2024 - envirozáťaže a vody

 
 

Zostáva vám 62% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Medzinárodné združenie EXPRA vydalo manifest v oblasti obalov

Aliancia rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kde jedným zo zakladajúcich členov je OZV ENVI-PAK od roku 2013, rozvíja klimaticky zodpovedné obehové hospodárstvo.

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

X
X
X
X