NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Menia intervaly vývozov. Kuchynský a záhradný bioodpad bude OLO v Bratislave odvážať častejšie

Sezónnu zmenu intervalov upravuje všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa opiera o vyhlášku MŽP SR.

bioodpad

Foto: OLO

  • Aktuality |  29.02.2024 |  Radovan Potočár / TS OLO

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení interval odvozu kuchynského a záhradného bioodpadu v hlavnom meste. OLO o podrobnostiach informuje na svojom webe.

Odvoz kuchynského a záhradného bioodpadu v Bratislave prebieha celoročne so sezónnou zmenou intervalu. Rozhodujúce je pritom Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.18/2023 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Predpis vychádza z požiadaviek, ktoré okrem zákona o odpadoch podrobnejšie upravuje aj vyhláška MŽP SR č. 371/2015.

Ako budú odvážať odpad v Bratislave

V týždni od pondelka 4. marca 2024 sa interval odvozu kuchynského bioodpadu (KBRO) zmení na dvakrát týždenne dní. V takomto intervale bude kuchynský bioodpad odvážaný až do konca novembra. Zistiť si svoj odvozový deň môžete na stránke OLO.

Koncom februára a začiatkom marca bude záhradný bioodpad (BRO) odvážaný opäť v intervale jedenkrát za 14 dní, a to takisto do konca novembra. Informáciu o svojom odvoznom dni po zadaní konkrétnej adresy nájdu obyvatelia rovnako na stránke OLO.

Ako sa líšia termíny

Domácnostiam zapojeným do zberu BRO, ktoré majú odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 29. februára do 12. marca 2024. 

Na druhej strane domácnostiam zapojeným do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (BRO), ktoré majú odvoz v párny týždeň vykoná OLO prvý odvoz BRO v intervale 1x za 14 dní v období od 4. marca do 8. marca 2024. 


Spoločnosť OLO je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.