Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

drevené palety

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

  • Spravodajstvo |  09.04.2024 |  Ing. Zuzana Pašková, OZV ENVI - PAK

Každý výrobca, ktorý vyrába alebo dováža výrobky balené alebo plnené v obaloch, musí viesť o týchto obaloch evidenciu podľa jednotlivých materiálov.

Tieto množstvá jednotlivých materiálov obalov spravidla na štvrťročnej báze hlási svojej organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV). Za všetky svoje obaly zaplatí OZV poplatok, z ktorého OZV hradí jeho zber, dotriedenie, prepravu a ďalšie zhodnotenie alebo recykláciu.

Ako je to však s opakovane použiteľnými drevenými paletami?

Nezáleží na tom, či ide o spotrebiteľský obal (pivová fľaša), skupinový obal (fólia z multipacku plechoviek), alebo prepravný obal (paleta), za každý obal sa plnia uvedené povinnosti len raz. Platí to aj pre obaly, ktoré sú opakovane použiteľné. Je to logické, keďže obal sa dá zhodnotiť len raz.

Oproti všetkým ostatným obalom však majú opakovane použiteľné drevené palety – takzvané europalety – osobitné postavenie. Kým množstvá všetkých ostatných sú organizácii zodpovednosti výrobcov hlásené a aj poplatky sa za ne platia pri ich prvom uvedení na trh, pri opakovane použiteľných drevených paletách je to až vtedy, keď doslúžia a vyradia sa z používania, čiže vtedy, keď sa stanú odpadom.

Ako naznačujú štúdie (Khana a i. (2021) založená na štúdii, ktorú uvádza Deviatkin a i. (2019) ), drevené palety by sa mohli používať počas 20 cyklov (uvádza sa rozsah 5 až 30 cyklov). Tento široký rozsah životnosti je spôsobený manipuláciou a starostlivosťou o palety v prevádzke a podmienok ukladania nákladu. Mnohí výrobcovia však robia chybu, keďže jednu a tú istú paletu nahlásia OZV zakaždým, ako opustí výrobu či sklad. A tak za každú paletu zaplatia znova a znova.

Ak by sme sa riadili spomínanou štúdiou, tak výrobca zaplatí za danú paletu niekedy až tridsaťkrát. Čo pre neho znamená nemalý finančný náklad a odpadom bude nakoniec len jeden kus určený na recykláciu. O nehospodárnosti a nepresnosti v evidencii nehovoriac.

Na rozdiel od jednorazových drevených paliet, ktoré sa evidujú a poplatok sa za ne uhrádza pri uvedení na trh, pri opakovane použiteľných drevených paletách by mal výrobca evidovať ich počet, ale svojej organizácii by ich mal ohlásiť až vtedy, keď ich vyradí a prestane používať.

Problematiku plnenia povinností výrobcu opakovane použiteľných obalov definuje zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v paragrafe § 54 ods. 4 takto: „Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia povinností podľa odseku 1 písm. d) započítavajú do množstva obalov, ktoré výrobca obalov uviedol na trh alebo distribuoval, len raz, a to v čase ich prvého použitia; uvedené sa nevzťahuje na drevené palety, ktoré sa započítavajú do množstva obalov, až keď sa stanú odpadom."

Ing. Zuzana Pašková
riaditeľka klientskeho oddelenia OZV ENVI - PAK


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zmiešané plasty sú recyklačný problém, zhodli sa experti (DISKUSIA)

Zmiešané plasty sú recyklačný problém, zhodli sa experti (DISKUSIA)

Z niektorých povinností treba vycúvať. Zrušiť parameter GS21 a umožniť samosprávam, nech si riešia kuchynský odpad sami, tvrdia odborníci.

Odhalili nelegálny dovoz odpadu z Talianska. Teraz sa má zhodnotiť na Slovensku

Odhalili nelegálny dovoz odpadu z Talianska. Teraz sa má zhodnotiť na Slovensku

Nelegálne dovezený odpad SIŽP zdokumentovala v sklade na Liptove (+ VIDEO).

Patrí na zberný dvor, ale končí pri kontajneroch. Objemný odpad mestu zvyšuje náklady

Patrí na zberný dvor, ale končí pri kontajneroch. Objemný odpad mestu zvyšuje náklady

Radnica zintenzívňuje kontroly a hovorí o pokutách. Občanov vyzývajú, aby prípady nahlasovali.