Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : SAŽP

Od 25.03.2019 platí aktualizovaná Príručka k procesu verejného obstarávania

23.03.2019

Od 25.03.2019 platí aktualizovaná Príručka k procesu verejného obstarávania

Slovenská agentúra životného prostredia, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, verzia 5.0, účinnú od 25.03.2019.

Projekt ministerstva o triedení odpadov bude pokračovať aj tento rok

07.02.2019

Projekt ministerstva o triedení odpadov bude pokračovať aj tento rok

Projekt Triedim, triediš, triedime odštartoval minister životného prostredia László Sólymos ešte v roku 2017.

SAŽP: Ekoinovačné Slovensko

08.11.2016

SAŽP: Ekoinovačné Slovensko

Národná konferencia Ekoinovačné Slovensko (19. – 20. októbra 2016) sprostredkovala účastníkom v Bratislave aj odpovede na otázky ako sa zorientovať v politicko-strategickej oblasti ekoinovácií.

Editoriál. Jarné upratovanie

01.04.2014

Editoriál. Jarné upratovanie

Editoriál vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2014/03.

SAŽP opustili kľúčoví zamestnanci. Ministerstvo ich chce nahradiť novými

05.03.2014

SAŽP opustili kľúčoví zamestnanci. Ministerstvo ich chce nahradiť novými

V Slovenskej agentúre životného prostredia ukončilo pracovný pomer 34 zamestnancov, z toho jedenásti z Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva. Ministerstvo chce hľadať nové kapacity na trhu práce.

Slovensko nečerpá eurofondy. Časť kompetencií preberá SAŽP

03.01.2014

Slovensko nečerpá eurofondy. Časť kompetencií preberá SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia preberá časť kompetencií v manažovaní projektov zo štrukturálnych fondov. Agentúra sa stala sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Životné prostredie. Rozhodla o tom Vláda SR na svojom rokovaní 13. novembra.