NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadu 2023 (aktualizovaná)

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva na konferenciu, ktorej cieľom je informovať o najžiadanejšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva a motivovať k jej realizácii.

Pozvánka na konferenciu: Predchádzanie vzniku odpadu 2023

Foto: SAŽP

Predchádzanie vzniku odpadu je čoraz silnejšou výzvou pre udržateľný rozvoj, v rámci ktorej je nevyhnutné hľadať riešenia vedúce k obmedzovaniu plytvania cennými surovinami. Účastníci konferencie sa môžu tešiť na pestrý program, počas ktorého bude téma predchádzania vzniku odpadu prebratá podrobnejšie a zároveň v širších súvislostiach. 

Dopoludňajšia časť bude venovaná téme vo všeobecnej rovine vrátane legislatívneho pohľadu. Zaznejú inšpiratívne príklady predchádzania vzniku odpadu v domácnosti v podaní predstaviteľov školy, firmy a samosprávy.

Popoludňajšia časť konferencie bude zameraná na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami v sociálnom aj ekonomickom kontexte a na systémy zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Účastníci sa dozvedia, ako variť a viesť gastro prevádzku v duchu „Zero Waste“. Nebudú chýbať ani príklady dobrej praxe v snahe o minimalizáciu vzniku potravinového odpadu.

Moderovaná diskusia na záver konferencie prinesie informácie o potravinovom odpade a plytvaní potravinami a o tom, ako by sa mohol dať tento nelichotivý trend pribrzdiť.

Konferencia je určená pre cieľovú skupinu verejnosť - spotrebiteľ, samosprávy, podnikateľský sektor, školy, mimovládne neziskové organizácie.


Termín a miesto konania

 • 25. mája 2023 /štvrtok/ o 9.00 hod.
 • Banská Bystrica, Beniczkého dom /prezenčne/ + on-line vysielanie

Témy konferencie

 • dôležitosť PVO
 • legislatíva na úrovni SR a EÚ, týkajúca sa PVO a potravinového odpadu
 • nástroje na presadzovanie PVO (napr. legislatívne, systémové, finančné, a pod.)
 • Zero-Waste doma aj v gastro sektore
 • opätovné používanie, opravovanie, servis vecí, downcycling, upcycling
 • kuchynský biologicky rozložiteľný odpad
 • predchádzanie vzniku potravinového odpadu, plytvanie potravinami
 • darovanie potravín, potravinová banka
 • príklady dobrej praxe od zástupcov rôznych cieľových skupín
 • inovatívne riešenia

Program:

Moderuje Peter Šimurka

8.30 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie

Príhovor:

 • Rastislav Zamboj, generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR
 • Michaela Pšenáková, zástupkyňa pre komunikáciu | Slovenská agentúra životného prostredia

9.15 - 10.40 h. BLOK I: PVO pod lupou

9.15 - 9.40 h.
Je na čase si uvedomiť... – dôležitosť PVO | Ivana Maleš, Inšitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)
Prečo je téma znižovania množstva odpadov čoraz aktuálnejšia aj pre širokú verejnosť? Koľko odpadu vlastne na Slovensku vyprodukujeme, kde končí a prečo by nás to malo trápiť? Čo vie spraviť každý z nás, aby prispel k riešeniu situácie?

9.40 - 10.25 h.
Predchádzanie vzniku odpadu a potravinový odpad komplexne (prednášková kolaborácia)

Ako to máme s PVO v SR a v EÚ | Oľga Trcková, Ministerstvo životného prostredia SR
PVO v kontexte Slovenskej Republiky a EÚ, legislatíva, stratégie, trendy.

Potravinový odpad z pohľadu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Denisa Petrakovičová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Možnosti darovania potravín a skrmovania potravín, Plán predchádzania plytvaniu potravinami, potravinová banka, kontext s celým životným cyklom potravín, a ďalšie témy.

Potravinový odpad z pohľadu Ministerstva životného prostredia | Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR
Vnímanie problematiky potravinového odpadu aj v kontexte celého životného cyklu potravín, zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, kompostovanie, a ďalšie témy.

10.25 - 10.40 h.
Otázky a odpovede, diskusia k prvému bloku

10.40 - 10.55 h.
Prestávka

10.55 - 13.00 h. BLOK II: PVO - poďme do praxe

10.55 - 11.20 h.
PVO doma - príklady z praxe | Petra Slezáková, zerowasteslovakia.sk
Čo môžem robiť pre znižovanie tvorby odpadu doma? Konkrétne tipy, rady a príklady z domácnosti.

11.20 - 11.45 h.
PVO vo firme – príklady z praxe | Aneta Valenčíková, Embraco Slovakia s.r.o.
Zodpovedný prístup k životnému prostrediu a predchádzanie vzniku odpadov vo firme - snahy, úspechy a výzvy na ceste k minimalizácii odpadov.

11.45 - 12.10 h.
PVO na školách – príklady z praxe | Aneta Majtánová a Dominika Lajčáková (absolventky 5. ročníka), Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci
Triedenie odpadu, projekt Eko-Alarm, nádoby na bioodpad a používanie kompostéra, predchádzanie plytvaniu potravinami, metodický deň zameraný na potraviny, jedálny lístok podľa návrhu tried... Tieto a ďalšie príklady iniciatív a aktivít Vám pomôžu s otázkou ako na odpad v škole.

12.10 - 12.35 h.
PVO v samospráve – príklad z praxe | Martina Čechová, Centrum opätovného použitia KOLO, Bratislava
Zriadenie a fungovanie centra opätovného použitia. Ako sa mu darí? Skúsenosti, úspechy, čísla a plány do budúcnosti.

12.35 - 12.45 h.
Predstavenie nového portálu predchádzania vzniku odpadu – www.predchadzajmeodpadu.sk (spustenie čoskoro) | Martin Jakuš, Slovenská agentúra životného prostredia
Internetový portál plný informácií, rád, tipov, ale aj príkladov z praxe.

12.45 - 13.00 h.
Otázky a odpovede, diskusia k druhému bloku

13.00 - 14.00 h.
Prestávka na obed

14.00 - 15.05 h. BLOK III: Potravinový a kuchynský odpad na muške

14.00 - 14.25 h.
Plytvanie jedlom a potravinový odpad v súvislostiach | Zuzana Madajová, OZ Free Food Kam sa téma posúva v súčasnom spoločensko-ekonomickom kontexte?
Predstavíme si plytvanie ako symptóm globálneho potravinového systému a tiež v kontexte chudoby. Povieme si, ako sa plytvá v školských jedálňach. Prednášku ukončíme sviežim prierezom noviniek a trendov vo svete aj v EÚ.

14.25 - 14.50h.
Systém zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v praxi | Peter Majdan, JRK Slovensko
Ako si to samosprávy nastavili a ako sa im darí? Náhľad aj do príkladov z praxe v zahraničí.

14.50 - 15.05 h.
Otázky a odpovede, diskusia k tretiemu bloku

15.05 - 16.25 h. BLOK IV: Potravinový a kuchynský odpad – poďme do praxe

15.05 - 15.30 h.
Znižovanie potravinového odpadu v gastro sektore | Vojtech Végh, Surplus Food Studio
Live interview s vegánskym zero-waste šéfkuchárom, a autorom knihy Surplus: Bezodpadové varenie pre kuchárov. Vojtech Végh strávil posledné desaťročie prácou v reštauráciách po celom svete, od bistier po vysoko hodnotené Michelin reštaurácie, od Anglicka po Kambodžu. V Kambodži si otvoril vlastnú vegánsku zero-waste reštauráciu (prvú na svete), a od jej zatvorenia pomáha kuchárom znižovať odpad v kuchyni.
Riešenia pre problém plytvania potravinami v gastro sektore.

15.30 - 15.50 h.
Príklady dobrej praxe pri predchádzaní vzniku potravinového odpadu: zariadenie BetaFerm | Boris Žitný, STUVITAL, s.r.o.
Technológia BetaFerm - biologické spracovanie vedľajších produktov, nepodarkov nadprodukcie pri výrobe potravín z cereálií, ale aj ovocia, zeleniny, strukovín, mäsa a syrov metódou biologickej konzervácie s ohľadom na potreby potravinárskej prevádzky.

15.50 - 16.10 h.
Príklady dobrej praxe pri predchádzaní vzniku potravinového odpadu: Aliancia Stará tržnica | Pavol Murín a Jana Vašáková, Aliancia Stará tržnica v Bratislave
Skúsenosti (pozitívne aj negatívne) Starej tržnice s prevádzkou elektrického kompostéra, a nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na "street food" podujatiach, organizovaných v tomto priestore.

16.10 - 16.25 h.
Otázky a odpovede, diskusia k štvrtému bloku

16.25 - 16.35 h.
Prestávka

16.35 - 17.30 h.
Moderovaná diskusia s vybranými hosťami

TÉMA: Ako pribrzdiť plytvanie potravinami?

Moderátor: Peter Šimunka

Hostia:
Miroslava Masničáková, Ministerstvo životného prostredia SR
Martin Polovka, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Vojtech Végh, Surplus Food Studio
Michaela Lehotská, TESCO STORES SR, a. s.


 • Účasť na konferencii je bezplatná, v oboch prípadoch (osobne alebo on-line) bude potrebná registrácia.
 • Program v pdf formáte si stiahnite tu.
 • Bližšie informácie, pozvánku, program podujatia, pokyny k registrácii nájdete na stránke SAŽP.

Zdroj SAŽP


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v marci 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici júna v Žiline.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému v apríli 2023? Prinášame vám ich prehľad.