NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

autovrakovisko

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

 • Slovník |  08.01.2022 |  redakcia

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel rozdelený podľa krajov:

Bratislavský kraj

AUTO – AZ, spol. s r.o.

Adresa: Vajanského 1, 901 01 Malacky

 • Prevádzka: Bratislavská 20, 901 51 Zohor
 • Tel: 02/65 45 83 11 Mobil: 0904 862 477, 0911 520 082
 • E-mail: auto-az@auto-az.sk
 • URL: www.auto-az.sk
 • Prevádzková doba: pondelok - piatok 7,00 – 17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MIM / ESONA

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

Poštová 120, 900 27 Bernolákovo

 • Tel: 02/45994884 Mobil: 0903 300 288
 • E-mail: autovrakoviskosro@zoznam.sk , autovrakovisko@autovrakovisko.sk
 • URL: www.autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 09,00 hod. do 18.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: nezabezpečujú

WIP AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

Agátový rad 3, 931 01 Šamorín

Prevádzka : Galvániho 12, Bratislava, k.ú. Trnávka

 • Tel: 02/43412659 Mobil: 0904/801639
 • E-mail: wip@ba.telecom.sk
 • URL: www.wip-autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 9,00-12,00 13,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ROMAG s.r.o.

Hviezdoslavova 1, 903 01 Senec

 • Prevádzka : železničná 1, 903 01 Senec
 • Tel: 02/45923349 Mobil: 0903/559422
 • E-mail: romag2@stonline.sk
 • URL: www.romag.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 7,00-16,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MARTIN AUGUSTÍN – AUTOVRAKOVISKO MATTY

Igram 210, 900 84 Igram

 • Prevádzka: Areál PD, Igram
 • tel.: 033 6455507 mobil: 0908 440026
 • E-mail: autovrakoviskomatty@gmail.com
 • URL: www.matty.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 8,00-16,30
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

CSOKO, S.R.O.

Pšeničná 8/b, 821 06 Bratislava

 • Prevádzka: Pšeničná 8/b, 821 06 Bratislava
 • Tel.: 02/45524294 Mobil: 0903 208 253
 • E-mail: csoko@zoznam.sk, URL: www.autovrakovisko.szm.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 17.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

P + K, s.r.o.

Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

 • Prevádzka: Cerovská ulica 181/1608, 900 81 Šenkvice
 • Tel.: 033/6408295 Mobil: 0903463 283
 • E-mail: p-k@p-k.sk, URL: www.p-k.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • sobota od 07.00 hod. do 12.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Trnavský kraj

AUTOVRAKY, s.r.o.

Nitrianska 27, 917 01 Trnava

 • Mobil: 0911/34 34 00
 • E-mail: autovraky@autovraky.sk
 • URL: www.autovraky.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: nezabezpečujú

WIP Autovrakovisko, s.r.o.

Agátový rad 3, 931 01 Šamorín

 • Tel. 031/5627695 Mobil: 0903/413060
 • E-mail: wip@ba.telecom.sk
 • URL: www.wip-autovrakovisko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok 9,00-12,00 13,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŠTEFAN NÉMETH – NEOF

Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky,

 • Prevádzka: Hlavná 194, 929 01 Veľké Dvorníky,
 • Tel.: 031/5526785 mobil: 0905 613 460, 0905 613 461
 • E-mail: autoneof@autoneof.sk
 • URL: www.autoneof.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08,00-12,00 a 13,00-17,00 hod., Sobota 8,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ECO – RECYKLING s.r.o.

Kopčanská 41, 908 51 Holíč,

 • Tel./Fax.: 034/6603214/15 mobil: 0903 790 619, 0903 790 625
 • E-mail: valhes@ltcnet.sk
 • URL: www.autovrakyholic.eu
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00-15,30 hod., Sobota 8,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

CARS IQ SPOL. s r. o.

Zilinská 112, 921 01 Piešťany,

 • Tel./Fax.: 033/7721595 mobil: 0905 618 172
 • E-mail: carsiq@carsiq.sk
 • URL: -
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Trenčiansky kraj

DE-S-PE, spol. s r.o.

Sebedražská cesta 2, 971 01 Prievidza,

 • Tel.: 046/5422484 Mobil.: 0905747878
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú v Trenčianskom kraji

HELPECO s.r.o.

Kukučínova 207/22, 017 01 Považská Bystrica,

 • Prevádzka: Robotnícka 2275, 017 01 Považská Bystrica (Priemyselný park)
 • Tel.: 042/4324754 Mobil: 0903511858
 • E-mail: helpeco@stonline.sk URL: www.helpeco.sk
 • Prevádzková doba : Po,St, od 08,00 hod. do 15.00 hod., Ut ,Št, Pi od 8,00 do 12,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Nitriansky kraj

ZELKOV s. r. o.

Viničná 17, 940 01 Nové Zámky

 • Prevádzka: Viničná 17, 940 01 Nové Zámky
 • Tel.: 035/6426017 mobil: 0902 944 300
 • E-mail: andrejblahovic@pobox.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,00 hod. do 16.00 hod. Sobota 7,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

EAST-WEST SK, s. r. o.

Majere 14, 935 05 Pukanec,

 • Prevádzka: Bátovce 364, 935 05 Bátovce
 • Tel./Fax.: - mobil: 0911 939 149
 • E-mail: east.west.sk@gmail.com
 • URL: -
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08,00-17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Žilinský kraj

ŽOS-EKO, s.r.o.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky

 • Prevádzka: Dielenská Kružná 2, (lokalita Blatá), 038 61 Vrútky
 • Tel.: 043/4205530, 043/4205531 mobil: 0915823251, 0905205732
 • E-mail: eko@zos-eko.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 06,30 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MARIÁN ONDRÍK – NAKLADANIE S ODPADMI

 1. Oravická č.509, 027 12 Liesek
 • Prevádzka: ul. Oravická č.730, 027 12 Liesek
 • Tel.: 043/5384429 mobil: 0903 690 767, 0902 609 524
 • E-mail: monso@centrum.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07,30 hod. do 16.00 hod. Sobota 9,00-12,00
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ING. FRANTIŠEK JENDROĽ STAVPOČ

Klin č. 175, 029 41 Klin

 • Prevádzka: Ul. Vojenská č. 812, 029 01 Námestovo
 • Tel.: 043/5584502 mobil: 0903 536 306, 0905 180 774, 0904 521 783
 • E-mail: stavpoc@stavpoc.sk
 • URL: www.stavpoc.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŽP EKO QELET a.s.

Československej armády 1694, 036 01 Martin

 • Prevádzka: Kamenná 15, 010 01 žilina
 • Tel: 041/ 763 42 77 Mobil: 0903 554 567
 • Fax: 041/ 763 72 40
 • URL: www.ekoqelet.sk
 • Email: zilina@ekoqelet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 06.30 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

GALIMEX EKO, a.s.

Sučianska 49, 036 08 Martin

 • Tel: 043/40 05 111, 043/40 05 211 Mobil: 0905 801 669, 0918 500 917
 • Fax: 043/40 05 213
 • URL: www.galimex.sk, www.galimex.sk/eko
 • Email: eko@galimex.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 17.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

DOPRAVA A SLUŽBY K & T, s.r.o.

Horelica 13, 022 01 Čadca

 • Tel: 0414334412 Mobil: 0905472404, 0908968250
 • E-mail: katdoprava@stonline.sk
 • URL: www.dopravaasluzby.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Banskobystrický kraj

ZSNP RECYKLING, a. s..

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

 • Tel: 045 / 601 41 00 Fax: 045 / 601 41 01 Mobil: 0905 643 553
 • E-mail: vozidla@recykling.sk
 • URL: http://www.recykling.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.30 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

SCRAPMET, s. r. o.

 • Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno
 • Prevádzka: Stavebná 2, 974 01 Banská Bystrica
 • Mobil: 0903 367 965
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

SCRAPMET, s. r. o.

Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno

 • Prevádzka: Jiráskova, 984 01 Lučenec
 • Mobil: 0903 539 037, 0903 538 894
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ŽP EKO QELET a. s.

Československej armády 1694, 036 01 Martin

 • Prevádzka: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom
 • Tel: 045/6761025 Mobil: 0911108042
 • Fax: 045/6761021
 • URL: www.ekoqelet.sk
 • Email: hlinik@ekoqelet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ALUEX, s. r. o.

Môťovská cesta 8460, 960 01 Zvolen

 • Tel.: 045/533 36 44 mobil: 0905 339 289
 • E-mail: aluex@aluex.sk URL: www.aluex.sk
 • Prevádz. doba: pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod., sob. od 9.00 hod. do 13.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: -

Prešovský kraj

SCRAPMET, s. r. o.

 • Námestie M.R. Štefánika 49/41, 977 01 Brezno
 • Prevádzka: Kendice 390, 082 01 Kendice
 • Tel: 051/7498580,-81 Mobil: 0902 303 569
 • URL: www.scrapmet.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

KOVOD RECYCLING, s. r. o.

Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica

 • Prevádzka: Hodžova 4711, 058 01 Poprad
 • Mobil: 0911 111 003
 • URL: www.kovod.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

MAVEBA, s. r. o.

Železničiarska 6 , 094 31 Hanušovce nad Topľou

 • Tel.: 057 445 06 69 mobil: 0915 866 922
 • E-mail: maveba@caaviar.sk URL: www.maveba.caaviar.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ANNA GAJDOŠOVÁ – PROTAN

 • Stropkovská 1, 089 01 Svidník
 • Prevádzka: Stropkovská 2092, 089 01 Svidník
 • Tel: 054/75 25152 Mobil: 0905 167 100, 0907 970 263
 • Prevádzková doba: Pondelok - Sobota od 07,00 hod. do 17,00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

Košický kraj

JOZEF FIGEĽ – KOV – NZPÚ

Hlavná č.7, 076 02 Novosad 7,

Prevádzka: Plynárenská 3, 071 01 Michalovce,

 • Tel.: 056/642 5548 mobil: 0915 872 569
 • E-mail: kov-nzpu@kov-nzpu.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.30 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

JOZEF FIGEĽ – KOV-NZPÚ

Hlavná č.7, 076 02 Novosad

Prevádzka: Hlavná č.7, 076 02 Novosad

 • Tel.: 056/642 5548 mobil: 0905 347 857, 0907 125 799
 • E-mail: kov-nzpu@kov-nzpu.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 16.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

ING. RADOSLAV POPOVIČ – RADES

Okružná 5, 071 01 Michalovce

 • Prevádzka: Hažín č. 103, okres Michalovce
 • Tel.: 056/644 33 22 mobil: 0903/904 804
 • E-mail: http://rades.hyundai.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 08.00 hod. do 16.30 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

FE-MARKT, SPOL. s r.o.

Popradská 66, 040 11 Košice

 • Prevádzka: železničná 185, 044 02 Turňa nad Bodvou
 • Tel: 055 / 787 19 52
 • E-mail: fe-markt@stonline.sk
 • URL: www.fe-markt.sk
 • Prevádzková doba : pondelok - piatok od 07.00 hod. do 15.00 hod.
 • Prevzatie vozidla priamo u držiteľa: zabezpečujú

PETER POPIVČÁK – POP - CAR SERVIS

Barčianska ul. 2/A, 040 17 Košice

 • Prevádzka: Barčianska ul. 2/A, 040 17 Košice
 • mobil: 0903 901 662

 


Mohlo by vás zaujímať

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.