Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Barometer: Zmena legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov

Súhlasíte s návrhom poslancov Ivana Štefanca a Jarmily Tkáčovej na zmenu legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov?

Barometer: Zmena legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov

Odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR sme položili otázku:

ANKETA: Súhlasíte s návrhom poslancov Ivana Štefanca a Jarmily Tkáčovej na zmenu legislatívneho prostredia pre zhodnocovanie batérií a akumulátorov?

Ľubomír Augustín,
konateľ, Tanzer Consulting, s.r.o.

ÁNO

Oliver Čelko,
výkonný riaditeľ, EKOLAMP

ÁNO

Radovan Kazda,
editor Odpady-Portal.sk

ÁNO
Ide o jednoduché a osvedčené riešenie, ktoré by malo nakladanie s odpadom z batérií a akumulátorov pre občanov zlacniť a zefektívniť.

Daniel Lešinský,
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

NIE
Nesúhlasím s navrhovanou novelou, pretože:

1. Neukladá výrobcom, distribútorom povinnosť zabezpečiť 100% odberu batérií, ktoré uvedú na trh SR. Výrobcovia a dovozcovia batérií musia niesť zodpovednosť za 100 % batérií (platiť, resp. vyzbierať), ktoré uvedú v SR na trh, inak budú batérie končiť na skládkach a v životnom prostredí. §3 ods. 3 hovorí o minimálnych vyzbieraných množstvách a nie o množstvách, za ktoré treba platiť, ak sa platí len za 25 % dovezených batérií, zberový systém je finančne podvyživený a nefunguje dostatočne.

2. Nie je z čoho financovať (pri oprávnených organizáciách) realizáciu ani výskum a vývoj nových a BAT technológií recyklácie, osvetu a monitoring ani systémy separácie na úrovni obcí, tak ako je to dnes.

3.Nie je definovaný (pri oprávnených organizáciách) podiel financií z vybraných príspevkov, ktoré môžu byť využité na manažment navrhovaného systému ako je to u RF – 3%.

Jiří Mikulenka,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ,
SLOVMAS, a.s.

ÁNO
Návrh je veľmi prínosný, odstraňuje sa tak najväčší rozpor v režimoch vo vzťahu k iným komoditám (obaly, elektro).

Cieľom týchto ankiet je dosiahnuť reprezentatívny prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. v prípade, že máte záujem účastniť sa ankety, prosíme, zašlite nám informácie o sebe a spoločnosti (príp. inštitúcie), v ktorej pôsobíte, na e-mailovú adresu info@odpady-portal.sk. Taktiež privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.