NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Publicistika

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v Rámcovej smernici EÚ o odpade

17.07.2018

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v Rámcovej smernici EÚ o odpade

Dňa 22. 5. 2018 bol prijatím EÚ-balíka obehového hospodárstva ukončený legislatívny proces. Balík stanovuje aj pravidlá pre realizáciu tzv. „extended producer responsibility“, teda rozšírenej zodpovednosti výrobcov a minimálnymi štandardmi systémov zberu a recyklácie odpadu.

Editoriál. Neekologické, ale drahé

17.07.2018

Editoriál. Neekologické, ale drahé

Dánska vládna agentúra životného prostredia zverejnila vo februári tohto roku štúdiu, ktorá skúmala životný cyklus plastových tašiek. Tie, ako vieme, sú v centre pozornosti bojovníkov za lepšie životné prostredie, ktorí sa snažia vytlačiť ich používanie na okraj spoločnosti.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2018/07

12.07.2018

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2018/07

Čo obsahuje júlové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetikou ENERGO?

Recykláciou prechádza 57 % PET fliaš v EÚ. Recyklátori volajú hlavne po lepšej separácii

04.07.2018

Recykláciou prechádza 57 % PET fliaš v EÚ. Recyklátori volajú hlavne po lepšej separácii

Až dve tretiny kapacít na recykláciu PET plastov sú sústredené v štyroch štátoch. V samotnom Nemecku je viac ako štvrtina celkovej inštalovanej kapacity.

Od hlbín mora až po vrchol sveta: Odpadky sú problémom aj na Mount Evereste

26.06.2018

Od hlbín mora až po vrchol sveta: Odpadky sú problémom aj na Mount Evereste

Viac ako 4500 horolezeckých výstupov na najvyššiu horu sveta si za posledné desiatky rokov vybralo svoju daň. Z takzvanej Strechy sveta sa stalo najvyššie položené smetisko na našej planéte.

Poplatok za energetické zhodnocovanie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa)

23.06.2018

Poplatok za energetické zhodnocovanie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa)

Malo by byť energetické zhodnocovanie odpadov zaťažené poplatkom, ktorý by ho znevýhodnil pred recykláciou? Väčšina odborníkov je proti.

Je recyklácia odpadu iba novým náboženstvom?

19.06.2018

Je recyklácia odpadu iba novým náboženstvom?

Podľa autora editorialu magazínu Investor’s Business Daily sa hromadia dôkazy, že recyklovanie je stratou času a peňazí, a tak trochu aj podvodom.

Európsky parlament schválil ambiciózne ciele obehového hospodárstva

04.06.2018

Európsky parlament schválil ambiciózne ciele obehového hospodárstva

Nové ciele recyklácie, znižovanie skládkovania odpadu, predchádzanie vzniku odpadov. Aj to prináša nový balík circular economy, ktorý schválil európsky parlament 18. apríla tohto roku.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2018/06

03.06.2018

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2018/06

Už štvrtý mesiac po sebe štyri strany navyše za nezmenenú cenu predplatného.

Stĺpček. ISOH? Nečakajme zázrak

27.05.2018

Stĺpček. ISOH? Nečakajme zázrak

Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/05.

← staršie články