Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Predĺženie termínu zavedenia separovaného zberu BRO

V 5. barometri názorov sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR sme položili otázku: "Považujete za správne, že sa poslednou novelou zákona o odpadoch zrušila pre obce povinnosť zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý sa mal začať uskutočňovať od 1.1.2010?"

Barometer: Predĺženie termínu zavedenia separovaného zberu BRO

ANKETA: Považujete za správne, že sa poslednou novelou zákona o odpadoch zrušila pre obce povinnosť zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý sa mal začať uskutočňovať od 1.1.2010?

Ľubomír Augustín,
konateľ, Tanzer Consulting, s.r.o.

NIE
Ide o zbytočný ústupok zo strany štátu v prospech ZMOS, ktorý miesto toho, aby principiálne trval na tejto povinnosti (je stanovená v zákone o odpadoch od 1.6.2001!), bez nejakého rozumného dôvodu hodil celú koncepciu nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi cez palubu. Je pre mňa nepochopiteľné, že na Slovensku nie sú schopné mestá a obce spolupracovať s poľnohospodármi na pomerne jednoduchom a vzájomne výhodnom riešení separácie a spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (česť výnimkám, pretože existuje množstvo pozitívnych príkladov).

Oliver Čelko,
výkonný riaditeľ, EKOLAMP

NIE
Kde skončí biologicky rozložiteľný odpad? Iba na skládkach. V súčastnosti je min. 50 % TKO tvorený biologicky rozložiteľným odpadom.

Bernhard Hager,
NH Hager Niederhuber Advokáti

NIE
Ak sa na to pozrieme izolovane, môžeme považovať novelu za opodstatnenú, ale celkovo len podčiarkuje súčasný dojem, že Slovensko nerobí vôbec žiadne kroky na vývoj moderného odpadového hospodárstva s funkčným cyklovým hospodárstvom a spolieha sa na nekonečnú kapacitu skládok. Od 12.12.2010 musí byť podľa rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES vykonávaný separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, inak hrozí konanie o porušení zmluvy od európskej komisie.

Radovan Kazda,
editor Odpady-Portal.sk

???
Zavádzanie trhu s novou komoditou, teda biologicky rozložiteľným odpadom, je nezvratný trend. Netreba však zabúdať na to, že každá takáto regulácia "umelo" zvyšuje náklady občanov: buď priamo domácností cez poplatky, alebo sprostredkovane cez verejné financie. Nie som preto zástancom veľmi rýchleho dobiehania európskych environmentálnych štandardov, nakoľko tie sú nastavované pre podmienky krajín s oveľa väčšou ekonomickou silou. Isté "omeškanie" by sa preto malo spoločensky tolerovať práve s ohľadom na výdavky tých najchudobnejších. Ak ale existuje reálna hrozba sankcií už od budúceho roku, v tom prípade sa malo konať už dávno. Asi sa nenájde veľa starostov alebo primátorov, ktorí by sa odhodlali k tak nepopulárnemu kroku, akým je zvyšovanie poplatkov za odpad. Na ťahu preto malo byť ministerstvo. Lenže: ak sa za 4 roky vymení na najvyššom poste 5 ministrov, tak to určite nie sú vhodné podmienky pre koncepčnú prácu. Takže vinníka, paradoxne, asi nenájdeme. V tomto momente - ako dôsledok nešťastných okolností - je toto rozhodnutie pragmaticky dobré.

Daniel Lešinský,
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

NIE
Obce vedeli o zavádzaní separovaného zberu bioodpadov od 1.1.2004, bioodpad tvori viac ako 40 % z komunálnych odpadov, technológie zhodnocovania bioodpadov sú u nás známe, v EÚ rozšírené. Treba však poznamenať, že MŽP SR nerobilo potrebné podporne aktivity a celá agenda bola (a je) mŕtva. Chýba koncepcia, záväzné pravidlá a ciele, informačná podpora, ako aj finančné nástroje a kontrola zavádzania a realizácie separovaného zberu bioodpadov v SR. Tento posun vážne ohrozí plnenie záväzkov v zhodnocovaní bioodpadov voči EÚ.

Pavol Takáč,
CENVIS – Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.

NIE
Nie takýmto radikálnym spôsobom. Obecná samospráva, sa od 1.1.2005 (od kedy bola táto povinnosť ustanovená) mala dostatok času pripraviť na jej splnenie (nájsť vhodné systémové riešenia, prípadne aj navrhnúť potrebnú konštruktívnu úpravu legislatívy). Navyše od roku 2002 obce disponujú ekonomickými nástrojmi – miestnym poplatkom za komunálne odpady, ktorým je možné hradiť prevažnú časť nákladov aj na separovaný zber, ako aj obligatórnym nárokom na prostriedky z Recyklačného fondu (ako doplnkový zdroj). Bez patričného tlaku zo strany štátu nebude v danom smere a so súčasným prístupom samosprávy možné naplniť požiadavky rámcovej smernice o odpade (2008/98/ES) zaviesť triedený zber najneskôr od r. 2015.

Kompostovanie

Cieľom týchto ankiet je dosiahnuť reprezentatívny prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. v prípade, že máte záujem účastniť sa ankety, prosíme, zašlite nám informácie o sebe a spoločnosti (príp. inštitúcie), v ktorej pôsobíte, na e-mailovú adresu info@odpady-portal.sk. Taktiež privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.

Ilustračné foto: Flickr


Diskusia (5)

 1. serpico23.01.2010 (14:10)

  "Od januára musia všetky mestá a obce povinne separovať štyri zložky komunálneho odpadu (papier, plast, sklo, kov). Pôvodne mali separovať aj biologicky rozložiteľný odpad, vzhľadom na svetovú hospodársku a finančnú krízu sa však vláda v spoločnom memorande so samosprávami dohodla až na rok 2013.

  ,,Nemyslím si, že to bude ľahké, aby sme to dovtedy zvládli," poznamenala Krakovská s dôvetkom, že samosprávy nie sú samy schopné takýto krok zrealizovať vzhľadom na chýbajúcu stratégiu nakladania s týmto odpadom. Tú by podľa nej mali vytvoriť hospodári a pôdohospodári. Poznamenala, že mestá a obce tento odpad zozbierajú, ale jeho využitie musí stanoviť štát. ,,Bude to finančne veľmi náročné. Ak sa nevytvoria určité finančné nástroje, nemôžeme to splniť ani v roku 2013," uzavrela s tým, že nechce byť pesimista".

   

  (Odpad stále neseparuje asi 250 obcí, od januára je to ich povinnosť

  16. 01. 2010, TASR)

   

 2. serpico26.01.2010 (22:36)
  ...je tu ticho, klud, jasny znak toho, ze je vsetko v poriadku ?, vsetci su s danym stavom spokojni, alebo ak aj nie, netreba to "pitvat"....
 3. Hamis01.02.2010 (15:55)
  Uprimne napísane mi trošku predchádzajúce vyjadrenia o separácia za každu cenu pripomína (nám starším ) stare známe heslo, len  CCCP som vymenil za iný subjekt.
  Skutočne si p. Krakovska myslí, že bezpodmienečná searácia všetkeho a pre všetkých je príkazom Božím ? Ja totiž nie.
   

 4. fundamentalny enviromentalista04.02.2011 (10:15)
  A načo!? Veď na Slovensku máme kopu nevyužitej poľnohospodárskej pôdy a lesov, takže máme kde stavať skládky. Nechajme to tak, nás to trápiť nemusí veď to po nás upracú naše deti...
 5. fundamentalny enviromentalista04.02.2011 (13:40)
  A načo!? Veď na Slovensku máme kopu nevyužitej poľnohospodárskej pôdy a lesov, takže máme kde stavať skládky. Nechajme to tak, nás to trápiť nemusí veď to po nás upracú naše deti...

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.