Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Barometer: Zlepší transpozícia smernice EÚ o odpadoch trh s odpadmi v SR?

V 6. barometri názorov sme položili otázku: "Očakávate, že pripravovaná transpozícia smernice EÚ 2008/98/ES o odpadoch do slovenskej legislatívy pomôže odstrániť nedostatky odpadového trhu na Slovensku a naplniť ciele odpadovej politiky EÚ?"

Barometer: Zlepší transpozícia smernice EÚ o odpadoch trh s odpadmi v SR?

ANKETA: Očakávate, že pripravovaná transpozícia smernice EÚ 2008/98/ES o odpadoch do slovenskej legislatívy pomôže odstrániť nedostatky odpadového trhu na Slovensku a naplniť ciele odpadovej politiky EÚ?

Ľubomír Augustín,
Tanzer Consulting, s.r.o.

NIE
Samotná transpozícia smernice bude znamenať iba určité vylepšenie právneho prostredia pre nakladanie s odpadmi na Slovensku, avšak odstránenie pretrvávajúcich systémových nedostatkov nevyrieši. To by chcelo „hlbšiu orbu“ zákona o odpadoch, jasnú koncepciu MŽP SR, politickú vôľu a schopnosť ju presadiť.

Bernhard Hager,
NH Hager Niederhuber Advokáti

NIE
Samotná smernica EU 2008/98/ES o odpadoch nevytvára fungujúci trh s odpadom. Na to by bolo potrebné dôsledné uplatňovanie ustanovení o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní (o zadávaní verejných zákaziek), o hospodárskej súťaži, a predovšetkým odstránenie prvkov, ktoré sú pre trh „netypickými“.

Radovan Kazda,
Odpady-Portal.sk

NIE
Smernica udáva ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť prostredníctvom regulácií trhu, avšak neurčuje presný spôsob, akým majú byť tieto regulácie vykonaná. Práve mechanizmus regulácie je tým, čo rozhoduje o tom, či je trh efektívny alebo nie, či sa podarí ciele dosiahnuť alebo nie.

Daniel Lešinský,
CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy

NIE
Samotná smernica nerieši systém, ktorý v SR nefunguje, ani ceny surovín, ktoré sú globalizované a bez externalít. Rozhodnutie pre systémovú zmenu musí prísť na úrovni SR vrátane ekonomických nástrojov.

Renáta Miháliková,
KOSIT, a.s.

?“
Je otázne, či sa do 12. 12.2010 podarí zabezpečiť, aby:
- implementácia smernice bola systémová, koncepčná, previazaná s praxou
- bola zohľadnená koncepcia európskej recyklujúcej spoločnosti v súvislosti s aktuálnym hospodárskym vývojom
- následné premietnutie do POH a do Programu predchádzania vzniku odpadov (reálna situácia na trhu odpadového hospodárstva v SR – vzájomné prepojenie environmentálnych a ekonomických aspektov, riešená problematika BRO, prehodnotená diskutovaná problematika zhodnocovania batérií a akumulátorov a pod.)

Jiří Mikulenka,
SLOVMAS, a.s.

ÁNO
Len by sa ale skutočne muselo niečo zmysluplné a systémové pripravovať... Pokiaľ však znova dôjde k takému prístupu pri tvorbe odpadovej legislatívy, akého sme boli svetkami za posledné roky, SR nikdy nebude mať trhové a funkčné odpadové hospodárstvo rešpektujúce environmentálne ciele, potreby miest a obcí, podnikateľov, občanov, celej spoločnosti. Doteraz vždy vyhrali úzke záujmy vyvolených...Kontajner

Zámerom ankety je obsiahnuť reprezentatívny prieskum názorov odbornej verejnosti na súčasné problémy manažmentu odpadového hospodárstva v SR. V prípade, že máte záujem účastniť sa ankety, prosíme, zašlite nám informácie o sebe a spoločnosti (príp. inštitúcie), v ktorej pôsobíte, na e-mailovú adresu info(at)odpady-portal.sk. Taktiež privítame Vaše námety na ďalšie anketové otázky.

Ilustračné foto: Flickr


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Pomáhajú príklady dobrej praxe, obaly sa stále menia, hovorí expertka OZV NATUR-PACK (rozhovor)

Vzdelávame verejnosť aj výrobcov, svojim klientom bonusovo poskytujeme aj poradňu, vysvetľuje Ľubica Vargová.

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Program odpadového hospodárstva SR a jeho (ne)záväznosť (PRÁVNY POHĽAD)

Ako je to s plnením podmienok pre cezhraničný pohyb odpadu? Tému rieši článok Sylvie Berovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland.