Zneškodňovanie odpadov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zneškodňovanie odpadov

Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 zákona o odpadoch.

Zneškodňovanie odpadov

Poškodzovanie životného prostredia je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi. (§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí)

V Slovenských podmienkach je najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania odpadov skládkovanie (na skládkach odpadov), zvyšuje sa i podiel spaľovania odpadov.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV (príloha č. 3 zákona o odpadoch)

D1

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) .

D2

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.) .

D3

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.) .

D4

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.) .

D5

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.) .

D6

Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

D7

Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

D8

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

D9

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.) .

D10

Spaľovanie na pevnine.

D11

Spaľovanie na mori.

D12

Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.) .

D13

Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

D14

Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

D15

Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) .Odpady-Portal.sk


Značky
skládkovanie

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.