NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Analýza o odpadoch: podozrivé obstarávanie?

Denník Plus jeden deň sa vo svojom vydaní z 19. júla 2010 venuje obstarávaniu štúdie "Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi", ktorej spracovanie zadalo do súťaže Ministerstvo životného prostredia v apríli tohto roku.

Analýza o odpadoch: podozrivé obstarávanie?

Foto: Odpady-portal.sk

Súčasťou štúdie za 700 tis. eur (21 mil. Sk) má byť i analýza biologicky rozložiteľných odpadov v Slovenskej republike. Obe je potrebné spracovať do štyroch mesiacov. Ako sme informovali i na stránkach Odpady-Portal.sk, v podmienkach súťaže boli uvedené nezvyčajne prísne ustanovenia, ktoré prakticky vyradili zo súťaže možnosť účasti viacerých účastníkov.

Podľa informácií Plus jeden deň, zmluvu za viac ako 830-tisíc eur (s DPH) podpísal exminister životného prostredia Jozef Medveď (Smer-SD) v deň, keď bol oficiálne odvolaný z funkcie ministra.

Spornou stránkou verejného obstarávania zo strany ministerstva životného prostredia bola skutočnosť, že uchádzači o štátnu zákazku museli vyhovovať viac ako päťdesiatim finančným a odborným požiadavkám. Finančné podmienky prakticky okamžite vylúčili zo súťaže všetky menšie alebo novšie poradenské spoločnosti. Odborné požiadavky následne "vyradili" každého, kto by chcel konkurovať kľúčovým špecialistom, ktorí pôsobili pri tvorbe legislatívy na ministerstve životného prostredia.

Na našu otázku k pravidlám obstarávania reagoval komunikačný odbor MŽP SR v apríli tohto roku nasledovne:

"Podľa schváleného Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2006 - 2010 mali byť jednotlivé ciele a opatrenia rozpracované v realizačných plánoch pre jednotlivé prúdy odpadov v členení na komodity a kategórie odpadov. Pretože v ostatnom období bol zaznamenaný výrazný vývoj odpadového hospodárstva, ktorý sa týka nielen technológií nakladania s odpadmi, ale aj legislatívnych úprav, a to najmä na úrovni Európskeho spoločenstva, je zjavné, že pri príprave nového Programu odpadového hospodárstva na ďalšie obdobie po roku 2010 je nevyhnutné vypravovať vyššie uvedené strategické materiály, ktoré premietnu a zohľadnia ciele EÚ do odpadového hospodárstva na národnej úrovni, tak aby sa zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj a súčasne konkurencieschopnosť slovenského odpadového hospodárstva.

Nemenej dôležité je, aby sa do koncepčných materiálov premietli aj poznatky získané z obdobia od druhej polovice roku 2008, kedy sa aj v odpadovom hospodárstve začali prejavovať dôsledky ekonomickej krízy. Synergické pôsobenie oboch vyššie spomenutých faktorov jednoznačne podporuje tézu nevyhnutnosti vypracovať strategické materiály ako základný predpoklad a východisko objektívneho nastavenia parametrov odpadového hospodárstva na obdobie po roku 2013, kedy by už pravdepodobne mali doznievať aj dôsledky ekonomickej krízy. V tejto súvislosti Ministerstvo životného prostredia vypísalo verejné obstarávanie na vypracovanie koncepčného materiálu o stave odpadového hospodárstva v SR „Analýza odpadov v SR a nakladanie s nimi“. Kritériá, ktoré v zadaní boli stanovené ministerstvo nepovažuje za „príliš striktné“ a je presvedčené, že zodpovedajú povahe obstarávaného materiálu, ktorý svojou úrovňou spracovania a požadovaných výstupov má zodpovedať dokumentom strategického charakteru s celoštátnym dosahom."


Mohlo by vás zaujímať

Odpad so zmiešaným plastom v USA končí v spaľovni alebo na skládke

Odpad so zmiešaným plastom v USA končí v spaľovni alebo na skládke

O zvyškový plastový odpad je iba minimálny alebo žiadny záujem. Pre mestá bol kedysi zdrojom príjmu, teraz predstavuje iba náklady.

Potravinami najviac plytvajú domácnosti, vyplýva z prieskumu EÚ

Potravinami najviac plytvajú domácnosti, vyplýva z prieskumu EÚ

Aké chyby robia domácnosti najčastejšie? Ktoré vekové skupiny najviac plytvajú? Čo najviac vyhadzujú Slováci? Odborníčky diskutovali v Prahe.

Na majstrovstvách sveta v hokeji sa podarilo vytriediť 56 % odpadu

Na majstrovstvách sveta v hokeji sa podarilo vytriediť 56 % odpadu

Sedem ton vytriedeného skla, 21 ton plastov, 25 ton papiera. Pozrite si, ako dopadol hokejový šampionát v Bratislave a Košiciach z hľadiska odpadov.