NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Barometer: Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

V jedenástom barometri názorov sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku, týkajúcu sa budúcnosti Recyklačného fondu.

Barometer: Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

Budúci rok čakajú Slovensko významné zmeny v odpadovej legislatíve, najmä v novom zákone o odpadoch, ktorý by mal byť pripravený v októbri 2011. Jednou z nich je riešenie otázky zachovania, transformácie alebo zrušenia Recyklačného fondu, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Výrazná väčšina oslovených expertov sa prikláňa k zrušeniu Recyklačného fondu. Odpovede uvádzame v abecednom poradí expertov, ktorí v barometri odpovedali.

Otázka: Mala by byť v novom zákone o odpadoch zachovaná existencia Recyklačného fondu?

Soňa Antalová, konateľka, ECO - AS, s.r.o. - NIE
Mal by sa zvoliť iný, prehľadný a spravodlivý nástroj posilnenia uplatňovania princípu zodpovednosti výrobcu. Nový nástroj by mal zohľadňovať súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve na Slovensku v oblasti materiálového a energetického zhodnocovania odpadov - infraštruktúra pre zhodnocovanie odpadov je prakticky vybudovaná.

Ľubomír Augustín, konateľ, Tanzer Consulting, s.r.o. - NIE
Je potrebné hľadať iné mechanizmy financovania zberu a zhodnocovania odpadov na princípe zodpovednosti výrobcov za svoje výrobky uvedené na trh. RF splnil svoju úlohu, ktorá mu bola daná do vienka pri jeho vzniku tým, že podporil budovanie recyklačných kapacít a čiastočne vytváral zdroje pre samosprávu. Jeho ďalšie pôsobenie začína byť kontraproduktívne a narušuje hospodársku súťaž.

Štefan Bogyo, AGROSTYRO, s.r.o. - NIE

Martin Ciran, generálny riaditeľ, ENVIDOM - združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu - NIE.
Recyklačný fond je reliktom protekcionizmu a netransparentnosti a ako taký nemá miesto v legislatíve demokratického štátu. Zvykneme síce hovoriť, že RF už splnil svoje historické poslanie, ale aj tam sa "netrafil", hlavne do vybudovania systémov pre zber a separáciu odpadov z domácností.

Oliver Čelko, výkonný riaditeľ, EKOLAMP - NIE
Recyklačný fond svojím pôsobením kazí konkurenčné prostredie a veľmi málo zo svojich prostriedkov pomáha mestám a obciam.

Daniel Jančiak, predseda predstavenstva, ENVIREA, s.r.o. - ÁNO
Zachovať, ale upraviť legislatívu.

Pavel Jech, gen. riaditeľ, ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku - ÁNO

Radovan Kazda, konateľ, Property & Environment s.r.o. (vydavateľstvo Odpady-Portal.sk) - NIE
V súčasnosti už pominuli dôvody pre zachovanie najdôležitejšej úlohy Recyklačného fondu. Tá spočívala v tom, že fond z rozhodnutia vlády vyzbieral peniaze od poplatníkov, ktoré následne rozdelil niekoľkým, najmä súkromným osobám, ktoré uspeli so žiadosťou na fonde. Tento cieľ vlády bol podivný, ale už je zrealizovaný, navyše zle, nakoľko zdeformoval trh spracovateľov. Domnievam sa, že žiadna zo snáh transformovať fond na iné prerozdeľovanie nemôže z hľadiska transparentnosti a efektívnosti obstáť v konkurencii s alternatívnymi možnosťami - napríklad s možnosťou ponechať financovanie zhodnocovania odpadov na povinné osoby.

Vladimír Šinák, predseda predstavenstva, NATUR-PACK, a.s. - NIE
V zákone ale musí byť zaviazaný priemysel povinnosťou postarať sa o celý separovaný odpad v obciach. Obce nemôžu financovať separovaný zber odpadov ani suplovať povinnosti priemyslu. Nová smernica o odpadoch hovorí o tom celkom jasne.

Ľubomír Šooš, dekan fakulty SjF STU Bratislava - ÁNO

Vladimír Žúbor, člen predstavenstva, EKOCONSULT - enviro, a.s. - NIE

Značky
AnketaBarometer

Diskusia (2)

  1. PROMETEUS14.12.2010 (10:20)
    Mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle je hriech. Treba konečne tento ekologický vred právne vyrezať a držať krok s EÚ. Slovensko nemôže mať donekonečna prívlastok - Kocúrkovo!!!
  2. ekologička10.01.2011 (09:20)
    Bezpodmienečne  zrušiť, od začiatku je to podvod. Nikde na svete niečo také nie je. Súkromná spoločnosť a jej práva sú zakotvené v zákone. Peniaze sa zásadne prideľujú len svojim kamarátom. Táto vláda sľúbila že RF zruší tak som zvedavá kedy.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Objem kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností a prevádzok v obci stúpol z 12,5 ton v roku 2022 na 28,5 ton v roku 2023.

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

ZEVO je základom pre zníženie odpadu na skládkach, zhodli sa experti

Zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov vyvolávajú odmietavý postoj obyvateľov. No sú základným riešením pri znižovaní skládkovania.

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Pozor na tlačivo aj termín. Odborníčka vysvetľuje ako na ročné ohlásenie vo februári 2024

Podľa aktuálne platného zákona o odpadoch mal byť práve prvý rok po zavedení ISOHu bez ohlásení, pripomína Zuzana Balková.