Je mechanicko-biologická úprava odpadov ekologická? | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Je mechanicko-biologická úprava odpadov ekologická?

MBÚ produkuje ponúka už len nekvalitné odpady za vysokú cenu.

Je mechanicko-biologická úprava odpadov ekologická?

Foto: Odpady-portal.sk

V časopise Waste Management World vyšiel text od Adama Reada a Andrewa Godleyho zo spoločnosti AEA Group, ktorí hodnotia význam mechanicko-biologickej úpravy odpadov a tepelného spracovania v systéme udržateľného odpadového hospodárstva a porovnávajú technológie so "zeleným kreditom" s technológiou energetického zhodnocovania odpadov.

"Spoločnosti vždy produkovali odpad, ale ruku na srdce, naozaj veríme tomu, že sa dá dosiahnuť stav "zero waste", teda nulovej úrovne zneškodňovania odpadu?", pýtajú sa autori v článku.

Ak áno, potom treba podľa autorov pripomenúť, že mnohé rozvinuté krajiny už minuli obrovské investície na technológie zhodnocovania odpadu, ktorý by sme v budúcnosti už nemali produkovať.

Ak však vychádzame z predpokladu, že spoločnosť bude vždy produkovať odpad, potom musíme zvážiť, ako ho efektívne využívať v prospech spoločnosti a životného prostredia.

Podľa Godleyho a Reada máme v zásade tri možnosti ako naložiť so zvyškovým (napr. zmesovým komunálnym, pozn. prekl.) odpadom:

Prvou možnosťou je spáliť ho, najlepšie v zariadení na energetické zhodnocovanie odpadu (tzv. Waste to Energy - WtE, na Slovensku používaná skratka EZO alebo ZEVO).

Druhou možnosťou je uložiť na skládku (toto opatrenie je však vytláčané európskou legislatívou), alebo použiť práve mechanicko-biologickú úpravu (mechanical biological and heat treatment - MBT a MHT, na Slovensku so skratkou MBÚ).

RECobal

Pri súčasnej nepopularite skládok v EÚ a pri legislatíve, ktorá bojuje proti skleníkovým plynom tým, že sa snaží vytlačiť biologický odpad zo skládok, je dôraz zjavne kladený na MBT a tepelné zhodnocovanie.

Autori poukazujú na viaceré výhody energetického zhodnocovania odpadov: objem odpadov pri ňom permanentne klesá, vyrába sa pri ňom energia a veľká časť popola môže byť následne znovu použitá. Navyše je to malé, lacné a jednoduché riešenie, ktoré - funguje.

WtE vs. MBÚ

Nepopularita energetického zhodnocovania odpadov pochádza podľa autorov z 50. a 60. rokov minulého storočia, kedy spaľovne neboli budované s dostatočnou ochranou proti produkcii a emisiám toxických látok. Napriek tomu, že normy EÚ v súčasnosti tieto emisie eliminujú a ich dopad na zdravie obyvateľstva je zanedbateľný, stigma z tohto obdobia zostáva.

Naproti tomu, mechanicko-biologická úprava odpadov je považovaná za akúsi "zelenú alternatívu".

Lenže je mechanicko-biologická úprava odpadov naozaj "zeleným" spôsobom nakladania s odpadom?

MBÚ patrí do "rodiny systémov ošetrovania odpadov", ktorý používa kombináciu mechanických a biologických procesov na separovanie a transformáciu zvyškového odpadu na niekoľko výstupov. Niektoré z nich sú recyklované a znovu použité, ale iné sú určené na skládku, hoci ich objem je znížený.

"Všeobecne platí, že zariadenie na MBÚ je väčšie, komplexnejšie a nákladnejšie než je ekvivalent energetického zhodnotenia jednotky toho istého odpadu", tvrdia autori.

Kontaminované a drahé odpady

Mechanicko-biologická úprava odpadov môže síce recyklovať viac odpadov, ako napríklad kovy, ale aj niektoré plasty a papier, ale ich kvalita z dôvodu kontaminácie už nie je veľmi dobrá. Dôležitou skutočnosťou je aj ekonomický dopad rastúceho počtu zariadení mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktoré podľa autorov nebudú schopné umiestniť na trh toľko recyklovaných materiálov.

Problém kontaminácie zo zvyškového odpadu sa týka i biologickej zložky odpadov, ktorá je vytriedená z MBÚ. V istých prípadoch je kompostovanie dokonca neúplné, takže spotrebováva energiu na dokončenie nektorých procesov.

V závere článku sa autori venujú palivám RDF/SRF (refuse-derived fuel/solid recovered fuel), ktoré vznikajú spracovaním tuhého odpadu.

RDF sú vyprodukované z tuhého komunálneho odpadu (municipal solid waste - MSW), ktorý je najprv rozsekaný a následne ošetrený stlačenou parou. RDF pozostávajú hlavne z organických častí TKO (MSW) ako je papier, kartón, textil a drevo. Významnú časť SRF a RDF však tvoria aj zmiešané plasty.

Tieto palivá síce môžu byť podľa autorov použité aj vo WtE zariadeniach (teda spaľovniach), ale je to zbytočne zdĺhavá, nákladná a ekologicky riskantná cesta.

MBÚ preto nie je ani zďaleka takou zelenou alternatívou k energetickému zhodnocovaniu odpadov, ako sa zdá.


Diskusia (2)

  1. Ing. Anna Makaturova09.05.2011 (08:28)
    Nemyslím si, že zmena "odpadu" na "palivo" pred vstupom do spaľovne je zdĺhavé, nákladné a ekologicky riskantné.Naopak, spaľovňa tým len získa- do kotla vstupuje homogénny materiál, ktorý ma stabilnú vlhkosť, výhrevnosť a garantuje správne parametre horenia, čím pozitívne ovplyvňuje emisie aj všeobecné podmienky určené pre prevádzku spaľovní. Som presvedčená, že pre spaľovne je dobré ak budú pracovať v integrovaných systémoch, kde tok odpadu pôjde premyslenou logistikou k zariadeniam na zhodnocovanie odpadu. Pri tejto filozofii sa z pozbieraného odpadu dotriedia materiálovo využiteľné suroviny (nebezpečné odpady a odpady bez energetickej hodnoty) a čo zostane prejde úpravou na "palivo". Nestavajme zariadenia na nakladanie s odpadom do konkurenčnej polohy ak je logické ich radiť vo vhodnom slede.       
  2. Marek Hrabčák09.05.2011 (09:40)
    Plne sa stotožňujem s poslednou vetou predošlého príspevku. ALE ! Je tu jeden zásadný problém, keďže EU si v 6.EAP postavila svoju WASTE HIERARCHY ako pyramídu. Čo je dole je "ďábel" (landfill - WtE), vrchol je zase v "oblakoch" (pre-use). Bude nás to stáť ešte veľa času a peňazí, pokiaľ aj v Bruseli pochopia, že nepotrebujeme pyramídy ale nadväzujúci technologický cyklus jednotlivých zariadení waste managementu podľa aktuálnej ekonomickej hodnoty odpadu.
    A vyzerá to tak (J.H.Brown: Energetic Limits to Economic Growth, BioScience I.2011), že pre budúcnosť  ľudstva bude vážnejší nedostatok ENERGIE ako SUROVIN.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Napriek dobrému úmyslu má zmena legislatívy viacero negatív a nedotiahnutých bodov, upozorňujú odborníci z odpadového hospodárstva a stavebníctva.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Skratkovité riešenia nahrávajú podľa energetika len tomu, že vznikne hra s katalógovými číslami, ktorá bude mať negatívne environmentálne vplyvy.