NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

József Nagy: Do konca mesiaca zverejníme, ako má vyzerať moderný zákon o odpadoch

Vo štvrtok 9.2.2012 sa uskutočnila tlačová beseda strany Most-Híd za účasti ministra životného prostredia Józsefa Nagya k programovým tézam strany na ďalšie obdobie. Z vyjadrení Józsefa Nagya vyplýva, že v tomto volebnom období má záujem predložiť zákon o odpadoch na tzv. zelenú tripartitu a Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015 na rokovanie vlády.

József Nagy: Do konca mesiaca zverejníme, ako má vyzerať moderný zákon o odpadoch

József Nagy; Foto © Property&Environment

Odpady

Minister považuje za dôležité budúce zachovanie samotného ministerstva životného prostredia. Podľa Józsefa Nagya, strana by chcela pokračovať v reformách, ktoré začali, pričom jednou z nich je reforma odpadového hospodárstva. Pripravovaný zákon o odpadoch by chceli na ministerstve prerokovať na zelenej tripartite ešte do volieb.

Prerokovaný text by už mal byť v paragrafovom znení, ktoré bude použiteľné pre nasledujúcu vládu. Podľa ministra je zákon výsledkom všeobecného konsenzu v odpadovom hospodárstve.

„Chcem dodať k tomu, že musíme implementovať smernicu EÚ o odpadoch do právneho systému SR. Máme s tým meškanie, Bohužiaľ, predchádzajúce vedenie ministerstva toto zanedbalo a práce sa začali až takmer pred 14 mesiacmi, pri znovuzaložení ministerstva životného prostredia.“, konštatoval József Nagy.

Ďalším vyjadreniam ministra životného prostredia k problematike legislatívy a trhu s odpadmi sa venujeme nižšie, v časti prístupnej predplatiteľom. V nej sa nachádza aj zvukový záznam vybraných častí vyjadrení ministra ŽP.

Ochrana prírody

„Vnímam, že občania SR pristupujú zodpovedne k otázkam životného prostredia“, uviedol na margo problematiky ochrany prírody minister. Podľa Nagya síce existujú hlasy, že Slovensko má príliš veľa chránených území, ale čísla, ktoré „lietajú“ – až do 40 percent – sú plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú.

„To znamená, že ten istý kataster je chránený raz ako NATURA 2000, druhýkrát ako chránené vtáčie územie, a ešte je to možno celé v národnom parku“, dodal minister.

Podľa šéfa rezortu bude zákon o ochrane prírody do volieb pripravený a bude tiež určovať, akým spôsobom sa dajú znížiť dopady na tých občanov, ktorí majú nejaké súkromné vlastníctvo, najmä lesy a pôdy v chránených územiach. Ministerstvo chce pnutia s vlastníkmi riešiť v zákone rôznymi spôsobmi, najmä výmenou, výkupmi a prenájmami pozemkov. Za najefektívnejšie riešenie považuje minister využiť nástroj európskych dotácií do poľnohospodárstva, v ktorých sa môžu určiť aj environmentálne ciele a environmentálne výhodné využívanie pôdy. Prostredníctvom týchto dotácií budú môcť byť vlastníci na územiach, ktoré nepatria do celkom bezzásahových, spokojní.

Protipovodňová ochrana

Z hľadiska dopadov klimatických zmien na protipovodňovú ochranu (PPO) uprednostňuje rezort klasické metódy, zavedený a zaužívaný systém PPO, teda hrádze, priehrady a suché poldre. Ministerstvo by rado pokračovalo v navyšovaní hrádzí.

Podľa ministra sa rezortu rezortu podarilo vytvoriť vyše 1.300 pracovných miest, zabezpečením čistenia brehov a záplavových území dlhodobo nezamestnanými, v spolupráci so samosprávami a SVP, š.p.

Minister reagoval aj na otázku týkajúcu sa vládneho Programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí, ktorý sa stretáva s kontroverznými reakciami odbornej verejnosti a nesúhlasom občianskych aktivistov, ktorí požadujú, aby ďalšie projekty v rámci programu prešli schvaľovacím procesom SEA, teda aby bolo verejnosti umožnené do tohto procesu vstupovať.

Podľa ministra sú na program rôzne pohľady na vec. „Môj politický pohľad na vec – ale ten nie je rozhodujúci – je taký, že revitalizácia krajiny je dobrým nástrojom na zadržanie vody a tým pádom na protipovodňovú ochranu, ale nemôže a nesmie byť náhradným programom klasickej protipovodňovej ochrany. Má byť len dobrým doplnkovým.“, uviedol minister.

Program je podľa neho vyzdvihnutím zabudnutých postupov, ktoré sa prestali vykonávať kvôli neštandardným vlastníckym vzťahom a obrábaniu pôdy, takže absentuje dlhodobejšie rozmýšľanie nad zásahmi v krajine. „Keby to tak nebolo, nemusel by byť ani program“, uviedol minister.

K problematike strategického hodnotenia SEA je podľa ministra otázne, či program je naozaj programom, keďže pozostáva z parciálnych projektov. Za najväčší problém však považuje skutočnosť, že Slovenský vodohospodársky podnik už veľa rokov nedostáva žiadne platby na PPO, čo je práve dôvodom týchto pnutí k programu revitalizácie. „Nemyslím si, že so samotným programom, alebo jeho aktivitami, je problém“, konštatoval minister.

Čo sa týka samotného procesu SEA, podľa ministra vychádzali z toho, že v pôvodnom zákone je uvedené, že zákon sa nevzťahuje na strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je civilná ochrana. Teraz sa však diskutuje o tom, či jediným účelom programu naozaj je civilná ochrana. Podľa Józsefa Nagya zákonodarca stanovil tento výhradný účel civilnej ochrany preto, aby sa zákonu nevyhýbali iné opatrenia – napríklad, ak súčasťou protipovodňovej ochrany bude aj výroba elektriny.

„My sme prijali výklad, že vedľajšie účinky (opatrení – pozn. red.) nie sú hospodárskymi prínosmi typu štátnej pomoci, alebo deformujúce trh, alebo sledujúce iný cieľ. Sú to vedľajšie účinky, ktoré má každá jedna aktivita.“, uviedol minister.

Podľa ministra nové znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (schválené v decembri min. roku – pozn. red.) poskytuje iný výklad, preto požiadal premiérku, aby sa tretie obdobie projektov spustilo až po odstránení výkladových rozporov.

Legislatíva trhu s odpadmi

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (4)

 1. M10.02.2012 (13:35)
  A Vláda SR to hned´ aj prijíma. Budme realisty! Nič z toho už nebude. Až po voľbách, a ak budeme mať šťastie ešte v tomto roku. Hlavné je to, že to naobdobie 2011-2015. Od reality je POH veľmi d´aleko.
 2. Marek10.02.2012 (14:03)
  sú jasné, rozdielny je len uhol pohľadu. A skutoče výmery "nelietajú" len do 40 %, ale oveľa viac  pán minister ! Skúsme si to spoločne zrátať:  podľa portalu
  http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=20&do=search je v Košickom kraji 8 CHVU (Muránsku p. nerátam, lebo lží v BBK).  Celkový výmera týchto CHVU je cca 3 823 km2 (odpočítana plocha spoločná s PSK). Výmera KSK je 6 752 km2, teda len CHVU zaberajú v košickom kraji 56,6 % rozlohy !.
  Podľa prednášky Doc. Ing. Vojtka, PhD. z XI. 2011 (guglite na webe) je celková rozloha CHVU v SR 5 940 km2, takže až 64 % z ních leží v košickom kraji !!! Toto su fakty.
  Osobne nemám nič proti vtákom ( v zime sypepm sýkorkám :-), ale pýtam sa: je krajina predovšetkým pre ĽUDI alebo len pre birdwatcher ????
 3. Marek Hrabčák10.02.2012 (15:37)
  1. Európa nás do ničoho netlačí, vstupom do tohto elítneho klubu sme sa zaviazli dodržiavať pravidla hry = voľný pohyb tovaru a služieb. HOWGH ! Aj odpadu...
  2. Vlastnou neschopnosťou sme nedokázali za 8 rokov od vstupu do Únie vybudovať fungujúci waste management aspoň pre vlastný odpad. Smetiskom sme už teraz, aj bez dovozu zo zahraničia !
  3. Žiadne sociálne skupiny nebude potrebné dotovať, ak sa odpadu prizná jeho ekonomická hodnota: ako "surovina" pre WtE vyrobí teplo aj elektrinu (oboje máme v SR deficitné !). Holanďania to už dávno pochopili - viď spávu na tomto webe v IX.2011 - dovážajú pre svoje WtE odpad z celej Europy a vôbec sa necítia preto smetiskom EU !
  4. Mýtus o poplatkoch za skládkovanie má tuhý koreň. Konečne by som rád videl v odbornej diskusii serioznu štúdiu, ako zvýšenie poplatkov prinesie odklon od skládkovania ! Zopár som ich čítal, ale žiadna nepriniesla jednoznačné závery ! A tých pár krajín, čo sa uvádzajú ako príklad to dosiahli DIREKTIVNE (zákazom skládkovania neupraveného komunálneho odpadu) a nie EKONOMICKY (t.j. poplatkami) ! Apropo - odklon od skládkovania cez MBU zariadenia nazval jeden nemecký profesor "homeopatickou liečbou MSW" - zvyšok aj tak končí na skládkach.
  5. Na Slovensku máme cca 1,8 mil t KO ročne, cca 200 000 spálime, 1,421 mil. t skládkujeme (enviroportal.sk). Pri nejestvujúcej ďalšej kapacite spaľovni či MBU pre odklon zo skládok sa po zvýšeni poplatku za skládkovanie týchto 1,4 mil ton presunie voľne do Prírody...
  6. Že budú ľudia viac separovať ? 20-30-40 % ? Ale obce a mestá určite pritom skrachujú ! Ako uviedla CEPTA, je separovaný zber na Slovensku 4,5x drahší ako skládkovanie. Problém nie je v tom, že skládkovanie je u nás lacné (stači hľadať ceny v EU a porovnať). Problém je v tom, že ceny DS sú diktované trhom a v čase ekonomických turbulencií sú často záporné ! A zo straty pri zbere DS a zápornej ceny DS nedokáže urobiť zisk  ani nositeľ nobelovej ceny za ekonómiu !
  Menej populizmu a viac odbornosti chýba nášmu OH !

 4. Fanda12.02.2012 (18:51)
  Ministerstvo ŽP pod vedením ministra Nagya v oblasti odpadového hospodárstva zlyhalo na plnej čiare. Výsledok práce ministra: zákon o  odpadoch: nula, Program odpadového hospodárstva: nula, transpozícia rámcovej smernice: nula, rozhodnutie o budúcnosti Recyklačného fondu: nula.                                                      Nie je žiaden dôvod na oslavné tlačovky o výsledkoch činnosti MŽP - namieste je ospravedlnenie za nezvládnutie základnej agendy v odpadovom hospodárstve.  To, že MŽP celé mesiace maturovalo s návrhom zákona o odpadoch je úplne irelevantné -  ráta sa  iba výsledok, a tým mal byť prijatý zákon. Toho sme sa nedočkali z viacerých príčin. Po prvé - ministerstvo zavádzalo odbornú verejnosť prísľubom,  že táto základná norma sa bude pripravovať v pracovných skupinách. MŽP SR rezignovalo na odborné skupiny a pracovalo iba s vybratými záujmovými skupinami a "lobistami". Jeho práca na príprave zákona bola amatérska, chaotická, bez jasnej koncepcie. Ministrov "vklad" do zákona - spojenie legislatívy o obaloch a odpadoch do jednej normy,  sa ukázal byť  pre začínajúcich odpadárov na odbore OH ako neprekonateľná prekážka. Druhou bolo ignorovanie úlohy z programového vyhlásenia vlády o analýze RF a rozhodnutí o jeho ďalšej budúcnosti. MŽP tým, že podrobne neanalyzovalo činnosť RF (existujúce materiály s týmto názvom sa za taký nedá považovať) a nerozhodlo o tejto neštátno-štátnej organizácii, si nechalo všetky končatiny zviazané. Nečudo, že výsledkom takého nekonania  je absolútna ničota. Rozprávky o tom, že pripravené návrhy zákona a Program odpadového hospodárstva budú pre jeho následníkov a priemysel mannou nebeskou sú sebaklamom a medovým motúzikom pre laickú a voličskú verejnosť.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Ministerstvo nie je hračka, hoci sa jeho vedenie tak správa (KOMENTÁR)

Komentár Radovana Kazdu vyšiel v úvodníku júnového vydania štvrťročníka Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 s prílohou ENERGO a VODA.

X
X
X
X