NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Komisia vyzýva Slovensko zosúladiť predpis o vozidlách po dobe životnosti

Komisia vyzýva Rumunsko a Slovensko, aby zabezpečili súlad ich vnútroštátneho práva s právnymi predpismi EÚ o vozidlách po dobe životnosti. Tieto členské štáty neoznámili Komisii transpozíciu právnych predpisov aktualizujúcich zákaz používania nebezpečných kovov ako olovo, ortuť, kadmium a hexavalentný chróm v materiáloch a súčiastkach vozidiel. Tieto opatrenia mali byť účinné od 31. decembra 2011.

Komisia vyzýva Slovensko zosúladiť predpis o vozidlách po dobe životnosti

  • Publicistika |  01.06.2012 |  Tlačová správa Európskej komisie | redakcia

Foto: Dreamstime.com   

Na odporúčanie Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika preto Komisia zasiela odôvodnené stanoviská a žiada príslušné krajiny, aby zabezpečili súlad s dotknutými právnymi predpismi do dvoch mesiacov. V opačnom prípade môže Komisia predložiť túto vec Súdnemu dvoru EÚ.

V smernici 2011/37/EU sa od členských štátov požaduje, aby náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh po 1. júli 2003 neobsahovali olovo, ortuť, kadmium ani hexavalentný chróm okrem osobitných prípadov.

Komisia poslala formálnu výzvu Rumunsku a Slovensku 30. januára 2012. Slovensko vo svojej odpovedi uviedlo, že dekrét transponujúci príslušný právny predpis bude prijatý v apríli 2012, tento predpis sa však doteraz neprijal. Komisia preto zasiela odôvodnené stanoviská a poskytuje daným krajinám dva mesiace na odpoveď.

Kontext

Smernicou 2011/37/EÚ sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti a aktualizuje sa zoznam výnimiek zo zákazu používania olova, ortuti, kadmia a hexavalentného chrómu v materiáloch a súčiastkach vozidiel s výnimkou osobitných prípadov a za podmienok uvedených v prílohe II k uvedenej smernici. Cieľom je zamedziť prienik týchto škodlivých materiálov do životného prostredia, keď vozidlá dosiahnu štádium likvidácie.

Smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti má za cieľ znížiť množstvo odpadu z vozidiel, ktorých doba životnosti uplynula. Členské štáty sú povinné vybudovať zberné systémy a zabezpečiť prepravu vozidiel do autorizovaných spracovateľských zariadení a ich demontáž pred spracovaním. Zároveň musia zabezpečiť spätné získanie všetkých súčiastok nebezpečných pre životné prostredie. Prioritou musí byť opätovné využitie alebo zhodnotenie súčiastok vozidiel.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ubudlo zmesového odpadu, pribudlo bioodpadu. Aké odpady vlani produkovala Bratislava

Ubudlo zmesového odpadu, pribudlo bioodpadu. Aké odpady vlani produkovala Bratislava

Najväčší pokles zaznamenal odpad z čistenia ulíc, ukazuje aktuálna štatistika.

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Švajčiarsko odmietlo povinné zálohy za nápojové obaly

Národná rada vo Švajčiarsku pri svojom hlasovaní dňa 17.4.2013 zamietla návrh na povinné zálohovanie obalov zo skla, hliníka a PET. Podľa jej názoru by to znamenal krok späť v súčasnom úspešnom systéme recyklácie týchto odpadov vo Švajčiarsku.

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ján Chovanec: ZEVO si poradí bez MBÚ linky, opačne to nejde

Ak chceme kapacity na úpravu odpadu, nemôžeme zabúdať na energetické zhodnotenie. Inak sa môže na Slovensku zopakovať slovinský scenár, upozorňuje zástupca odpadového priemyslu.