NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Investície a verejné obstarávania: Júl 2012

Prehľad predložených zámerov podľa zákona o EIA a víťazov verejných obstarávaní v júli 2012.

Investície a verejné obstarávania: Júl 2012

INVESTÍCIE
JÚL 2012

Bioplynová stanica Krakovany
Vybudovanie piatich bioplynových staníc v k.ú. Krakovany každej o výkone 999 kW, v ktorých sa budú spracovávať odpady rastlinného pôvodu (hnojovica, močovka, kukuričná siláž) a bioodpad z kosenia trávnatých plôch, orezu drevín a iných spracovateľných bioodpadov vzniknutých priemyselným spracovaním
IR inžiniring a reality, Červeník

Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera - Veľká Ida
Mgr. Dmytro Lanskyi, PhD.

Zariadenie na zber odpadov – Tlmače
Rozšírenie existujúcej prevádzky zariadenia na zber a úpravu odpadov
Zberné suroviny

Zariadenie na zber odpadov Nováky
Zámer rozširuje zoznam druhov zberaných odpadov, ktoré sa budú prijímať do existujúcej prevádzky. Zberné suroviny

Zariadenie na zber kovových odpadov – Senica
Účelom činnosti je prevádzkovanie zariadenia na zber a dočasné skladovanie vykúpených druhotných surovín, prevzatých ostatných a elektroodpadov.
VAMAMETAL Senica

Zariadenie na zber odpadov EBA Sučany
Vybudovanie zariadenia na zber odpadov v existujúcom areáli spoločnosti EBA s.r.o. Sučany v obci Sučany
EBA Sučany, Bratislava

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi – Šenkvice
Prevádzka komplexného zariadenia na zber, úpravu a zhodnocovanie odpadov
P+K Bratislava

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov Zlaté Klasy
Vytvorenie zariadenia na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov
Klaudia Rigóová, Zlaté Klasy

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov - Spišská Nová Ves
Účelom predkladaného zámeru je rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov spoločnosti
Zberné suroviny

Zberný dvor odpadov
Určený na zber komunálneho odpadu a triedenie z neho vyseparovaných zložiek ostatných a nebezpečných druhov odpadov
Podnik technických služieb mesta Púchov

Stredisko na spracovanie elektroodpadu Trnava
Vybudovanie a prevádzka strediska na prvotné spracovanie elektroodpadu v Trnave
Enviropol, Bratislava

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov – Senica
Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Pavel Rybnikár – DEMONT-KOVO, Sobotište

Zariadenie na zber odpadov SCORP TRADE Sobrance
Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
SCORP TRADE

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov Snina
Realizácia spracovateľského zariadenia na zhodnocovanie odpadov z plastov prostredníctvom mechanických a termických procesov
Euroharmen Snina

Štefan Bozó FERROSPOL - zber železa, farebných kovov a olovených akumulátorov
Štefan Bozó FERROSPOL, Bušince

Zariadenie na zber odpadov Nové Zámky (Zberný dvor)
Zriadenie zberného dvora
KOVOD, Banská Bystrica

Zariadenie na zber odpadov – Komárno
Rozšírenie činnosti existujúcej prevádzky zariadenia na zber odpadov.
Zberné suroviny

Zberňa železného šrotu a starých vozidiel, Zákamenné
Vytvorenie zariadenia na zber a dočasné uskladnenie železných a neželezných kovov a starých vozidiel
Glekalena, Zákamenné

Kompostáreň Bernolákovo
Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom
Alexander Kobera, Bratislava

Zariadenie na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov, Liptovský Mikuláš – Okoličné
Vybudovanie zariadenia na zber a dočasné zhromažďovanie odpadov
ŽP EKO QELET, Martin

Výkup druhotných surovín, Častá
Zariadenie na výkup odpadov zo železných a neželezných kovov
Slovaksteel, Pezinok

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Cífer
Zber, triedenie a skladovanie nie nebezpečných odpadov
NEPCO SK, Galanta

Zariadenie na zber druhotných surovín Radošina
Vytvorenie nového zberného miesta druhotných surovín v katastrálnom území obce Radošina.
Andrej Bartošek – ENVIMETAL, Nitrianska Blatnica

Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory – Hlohovec
Dobudovanie existujúceho areálu skládky, kompostárne a plochy pre biodegradáciu
Plastic People, Bratislava

Zariadenie na zber odpadov - Bratislava – Petržalka
Výkup odpadov - druhotných surovín
Stanislav Tallo, Bratislava

Výroba prefabrikátov a zariadenie na nakladanie s odpadmi Vajanského Lučenec
Zariadenie na výrobu vybraných betónových výrobkov, zber, triedenie, zhromažďovanie, úpravu a dočasné skladovanie odpadov, sklad technických plynov
KOLEK, Lučenec

Zber odpadov zo železných a neželezných kovov Dolné Krškany
Zber odpadov zo železných a neželezných kovov
Ignác Tóth - výkup a preprava surovín, Výčapy - Opatovce

Zariadenie na zber starých vozidiel
Zber a dočasné skladovanie prevzatých odpadov. Predmetom zberu budú odpady - staré vozidlá
Anton Toma – TOMA, Veľké Uherce

Zdroj: eia.enviroportal.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
JÚL 2012

Mesto Stupava
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Mesta Stupava
.A.S.A. SLOVENSKO
163.849,- EUR

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície
Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
Skupina dodávateľov
47.262,- EUR

Zdroj: e-vestnik.sk

Podrobnejšie a denne aktualizované informácie získavajú predplatitelia balíka služieb PREDPLATNÉ


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9.  - 3. 10. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 24. 9. - 3. 10. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobu energie z odpadu a skládkového plynu odberatelia elektriny zadotujú tromi miliónmi eur

Výrobcovia elektriny z komunálneho odpadu a skádkového plynu si v porovnaní s vlaňajškom výrazne polepšia.