Barometer: Povinnosti zasielania hlásení | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Barometer: Povinnosti zasielania hlásení

Barometer názorov expertov v odpadovom hospodárstve na povinnosť podnikateľov zasielať hlásenia o odpadoch.

Barometer: Povinnosti zasielania hlásení

Flickr

Veľa podnikateľov na Slovensku je povinných odosielať úradom životného prostredia a Recyklačnému fondu poštou dve tlačivá. "Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu" a/alebo "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním".

To isté vyplnené tlačivo musia posielať dvom subjektom, pričom ho nemôžu posielať elektronicky, ale poštou. Možnosť elektronického podávania hlásení ministerstvo životného prostredia podnes nezaviedlo.

Z prieskumu, ktorý sme zrealizovali medzi výrobcami a dovozcami niektorých obalov (venujeme sa mu na stranách 9 a 10 tohto čísla mesačníka – pozn. red.) vyplynulo, že väčšina z nich považuje takýto stav za zbytočnú administratívnu záťaž.

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či súhlasia s tým, že problematika zasielania týchto hlásení je vážnym problémom. Zároveň sme ich požiadali, aby v prípade súhlasu s otázkou navrhli riešenie pre vládu. Z viac ako stovky oslovených odborníkov odpovedali trinásti.

Otázka: Súhlasíte s tým, že problematika zasielania dotyčných hlásení je vážny problém? Ak áno, aké riešenie problému by ste odporučili vláde?

Jozef Bánik, generálny riaditeľ, ŽP EKO QELET

ÁNO. Áno, je to veľká administratívna záťaž – vyplňovanie, rozposielanie poštou a archivovanie. Samozrejme, že by pomohlo posielať hlásenia elektronicky na jedno miesto, kde by si ich mohli oprávnené inštitúcie vyhľadať. Príkladom môže byť systém Ministerstva financií, kde podnikateľské subjekty posielajú určené údaje elektronicky a kolegovia ekonómovia tento systém hodnotia kladne.

Ronald Blaho, riaditeľ, ASEKOL SK

ÁNO. Je to administratívna záťaž, ktorá by už v dnešnej elektronicko-informačnej dobe nemala byť. Každopádne postupom času sa to vážnym problémom môže stať. V susednej Českej republike sa osvedčil pomerne jednoduchý a zrozumiteľný software, ktorým dokáže jednotne komunikovať štátna správa, ako aj výrobcovia a priemysel. Preto odporúčam vláde buď sa inšpirovať u našich západných susedov, kde to funguje celkom jednoducho, alebo navrhnúť komplexný model, kde by sme všetci v rámci odpadového hospodárstva mohli komunikovať o spoločných veciach jednotným nástrojom, rozhraním, akoby jedným jazykom.

Oliver Čelko, výkonný riaditeľ, EKOLAMP

ÁNO. Tie podnikateľské subjekty, ktoré neplatia príspevky do RF, by tam nemali zasielať hlásenia vôbec . MŽP by malo hľadať cesty ako z fondov EÚ alebo RF zaviesť možnosť podávania hlásení elektronickou poštou.

Peter Gallovič, člen predstavenstva, GJG–Enviro

ÁNO. Súhlasím, že zasielanie akýchkoľvek hlásení v papierovej podobe je problém, nakoľko sa tak zvyšuje administratívne zaťaženie a aj miera chybovosti pri ďalšom spracovávaní. Riešenie je jednoduché a to konečne zaviesť efektívny elektronický spôsob zberu údajov a doriešiť hodnoverný tok údajov. Príkladom nám môže byť Česká republika, kde sú všetky potrebné údaje zbierané len elektronicky a štát tak má okamžitý prehľad o nakladaní s odpadmi.

Karol Chovanec, konateľ, ASTENIX

NIE. Ak si zoberiete iba toto hlásenie, asi sa to nedá posúdiť ako vážny problém. Takýchto papierov je strašne veľa. Vláda založí inštitúciu, keď nemajú čo vykazovať, potrebujú aspoň štatistiky. Údaje k nim získajú tak, že do zákona nainštalujú ohlasovaciu povinnosť pre výrobcov a spracovateľov. Vláde by som doporučil, aby od zodpovedných pracovníkov dotknutých úradov vyžadovala plnenie si svojich povinností, bez toho, aby oberali o čas a peniaze tých, čo ich živia. Zaujíma Vášho šéfa, akým spôsobom získavate informácie ? Myslím si, že ho hlavne zaujíma výsledný efekt.

Radovan Kazda, šéfredaktor, Odpadové hospodárstvo | odpady-portal.sk

ÁNO. Hlavnou úlohou envirorezortu má byť to, aby environmentálne regulácie nadmerne nezaťažovali podnikateľov a obyvateľov. V tejto úlohe ministerstvo stále zlyháva.

Blanka Kiripolská, riaditeľka úseku životného prostredia, EBA.

ÁNO. Považujem to za zbytočnú záťaž. Vhodným riešením by bolo napríklad vytvorenie databázy, do ktorej by mal prístup úrad štátnej správy aj subjekt, ktorý hlásenie musí podať. Jednotlivé subjekty by tak mali vlastné prihlasovacie údaje (napr. IČO) a online by v stanovených termínoch vyplnili potrebné hlásenia, prípadne vykonávali opravy.

Jozef Kozák, výkonný riaditeľ, SEWA

ÁNO. Je to úplne zbytočná administratívna záťaž. Posielať to na dve organizácie, kedy jedna z nich ich vôbec nepotrebuje. Za efektívnejšie by sme považovali zasielanie relevantnej štátnej inštitúcii iba ročného hlásenia, kde by boli zohľadnené medzi-kvartálne rozdiely v dovoze a vývoze. A samozrejme, elektronicky!

Magdaléna Lakotová, ELEKTRO RECYCLING

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné
Značky
AnketaBarometer

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Triedenie stavebných odpadov prinesie firmám ďalšiu byrokraciu

Napriek dobrému úmyslu má zmena legislatívy viacero negatív a nedotiahnutých bodov, upozorňujú odborníci z odpadového hospodárstva a stavebníctva.

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Kľúčovou zmenou pri úprave odpadov bude zhodnocovanie výhrevnej zložky od roku 2027

Úprava odpadov pred skládkovaním bude povinnosťou od budúceho roka, ďalšie sprísnenie podmienok príde o štyri roky nato. Obce a mestá čaká v odpadovom hospodárstve viacero výziev.

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Problémom sú skratkovité riešenia. Aj pri úprave odpadu, upozorňuje špecialista SPP

Skratkovité riešenia nahrávajú podľa energetika len tomu, že vznikne hra s katalógovými číslami, ktorá bude mať negatívne environmentálne vplyvy.