NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Nový zákon o odpadoch je v internom pripomienkovom konaní

Príprava nového zákona o odpadoch sa podľa našich informácií dostala do štádia interného pripomienkového konania. Vo viac ako 150 stranovom návrhu plánuje ministerstvo zaviesť viacero nových regulácií trhu s odpadmi. Plánuje v ňom aj zrušiť Recyklačný fond k 31.03.2016.

Nový zákon o odpadoch je v internom pripomienkovom konaní

Photodune

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Podstatné zmeny sa týkajú rozšírenej zodpovednosti firiem za recykláciu a zhodnocovanie odpadov z tovarov dovezených alebo uvedených na trh.

Zákon ustanovuje vybrané výrobky (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, oleje, neobalové výrobky), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Ten nesie zodpovednosť za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli po ukončení životnosti jeho výrobku.

Výrobca môže vybrané výrobky uvádzať na trh iba vtedy, ak je zapísaný v Registri výrobcov. Svoje povinnosti si môže plniť individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), pričom požiadavky na výrobcu plniaceho svoje povinnosti individuálne a prostredníctvom OZV sú rovnocenné vrátane celoštátnej pôsobnosti (jedno zberné miesto v každom okrese, celoštátna informačná kampaň, finančná zábezpeka atď.). Určité úľavy sú pre tých výrobcov, ktorí dovážajú vybrané výrobky pre svoju potrebu a výrobky neopustia areál výrobcu a nestanú sa súčasťou komunálneho odpadu.

Výrobcovia (individuálne alebo prostredníctvom OZV) zabezpečujú svoje povinnosti na základe zmlúv. V prípade odpadov z vybraných výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (napríklad obaly, baterky, alebo oleje), na území obce môže s komunálnymi odpadmi nakladať iba tá spoločnosť, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu. Zároveň však obec musí mať zmluvu s OZV a spoločnosť nakladajúca s komunálnym odpadom musí mať zmluvu s OZV. Zákon neupresňuje riešenie situácie, ak sa títo účastníci vzťahov nedohodnú na dobrovoľnej zmluve.

Dobrovoľno-povinné koordinačné centrum

Každá organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vybraného prúdu odpadu, ak je koordinačné centrum zriadené, a plniť z nej vyplývajúce povinnosti. Musí tiež plniť úlohy, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, napríklad oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvá a poskytnúť mu ich na základe zmluvných podmienok .

Nejasné je postavenie koordinačného centra. Podľa navrhovaného znenia zákona pre jeden vybraný prúd odpadu môže a zároveň musí byť zriadené iba jedno koordinačné centrum (KC). Zriaďovateľmi KC pre vybraný prúd odpadu môžu byť organizácie zodpovednosti výrobcov a výrobcovia vybraných výrobkov, ktorí plnia vybrané povinnosti individuálne z týchto vybraných prúdov odpadu.

KC má vzniknúť tak, že ministerstvo zverejnení výzvu na svojom webovom sídle a do jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto výzvy sa môžu písomne „prihlásiť“ záujemcovia o zriadenie KC. Ministerstvo bezodkladne po uplynutí tejto lehoty oznámi všetkým prihláseným výrobcom vybraných výrobkov a organizáciám zodpovednosti výrobcov identifikačné a kontaktné údaje prihlásených osôb.

Ak však do štyroch mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy nebude KC pre vybraný prúd odpadu zriadené, ministerstvo je povinné uložiť organizáciám zodpovednosti výrobcov povinnosť do dvoch mesiacov zriadiť koordinačné centrum pre tento prúd odpadov.

KC pre odpady z obaly a z neobalových výrobkov navyše na žiadosť obce určuje, ktorá OZV zabezpečí odvoz vytriedenej zložky komunálneho odpadu z komunálneho odpadu z obce, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou organizáciou zodpovednosti výrobcov. KC taktiež organizuje zlosovanie, ktorým sa určuje zmluvný partner obce spomedzi OZV pre vybraný prúd odpadu, v prípade obce, s ktorou žiadna OZV zmluvu o zapojení sa do systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov dobrovoľne neuzavrela.

Ustanovenia o KC však neriešia konfliktné situácie, napríklad, ak sa OZV v rámci KC nezhodnú na spoločnom postupe. Návrh zákona nerieš ani situáciu, ak bude niektorá OZV prevádzkovať vlastné spracovateľské kapacity.

Finančná zábezpeka

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Profesionáli v odpadovom hospodárstve poukazujú na nerovnosť podmienok voči importérom, aj na potrebu zásahu vlád.