NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Únia chce posilniť obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo je naďalej horúcou témou v Európskom parlamente.

Únia chce posilniť obehové hospodárstvo

Fotolia

  • Publicistika
  • 13.04.2015
  • Mgr. Peter Jančovič, PhD., Mgr. Marek Valko | ENVI – PAK, a.s.
Balíček obehového hospodárstva (circular economy package – ďalej CEP) je i naďalej intenzívne diskutovanou témou v riadiacich európskych štruktúrach.

Na konferencii o obehovom hospodárstve, ktorá sa konala v Bruseli 5. marca tohto roku, komisár pre životné prostredie Karmenu Vella predstavil prístup Komisie k prijatiu CEP. Vella zdôraznil, že postoj Komisie bude obsahovať dve zložky. Prvá zložka do značnej miery nastaví nové ciele na nakladanie s odpadmi, pričom Vella prítomných uistil, že Komisia bude aj naďalej udržiavať úroveň cieľov recyklácie. Druhou zložkou bude plán obehového hospodárstva, ktorý sa zameria na dva aspekty:

  • fáza výroby a použitie materiálov skôr, než sa stanú odpadom,

  • rozvoj trhu pre recyklované výrobky.

K. Vella sa vyjadril aj k ambíciám navrhovaného obehového hospodárstva. Podľa jeho slov Komisia v súčasnosti hľadá všetky najvhodnejšie opatrenia a zároveň zisťuje, ako môžu byť použité, vylepšené alebo doplnené, pričom sa snaží nájsť synergiu a odstrániť možné prekážky medzi nimi. Zároveň dodal, že vývoj obehového hospodárstva spadá výlučne do oblasti pôsobnosti Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý Komisia navrhla v rámci svojho nového investičného zámeru.

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie 9. marca zorganizoval diskusiu s prvým viceprezidentom Komisie – Fransom Timmermansom, ktorý sa vo svojom úvodnom prejave venoval zlepšeniu právnej úpravy, udržateľnému rozvoju a zopakoval, že Komisia má záujem prijať a presadiť nový CEP.

Táto diskusia priniesla zo strany poslancov Európskeho parlamentu viaceré otázky. Europoslancov zaujímalo, či bude návrh nového CEP dostatočne ambiciózny, ako aj to, či sa stihne balíček prijať do konca roka 2015. Jedna z otázok poslancov bola smerovaná tiež na to, ako plánuje Komisia zabezpečiť mieru recyklácie v členských krajinách.

Podľa Timmermansa je dôležité prijať balíček týkajúci sa nielen odpadu, ale celého obehového hospodárstva. Ďalej dodal, že je nevyhnutné, aby členské krajiny EÚ prijali opatrenia smerujúce k udržateľnému rozvoju. Poznamenal, že hlavným cieľom Komisie bude príprava nového balíčka do konca roka 2015, pričom urobí všetko pre to, aby boli projekty obsiahnuté v balíčku podporené aj v rámci investičného plánu Komisie.

Zástupcovia priemyslu, mimovládnych organizácií a samospráv v súvislosti s prijatím CEP zaslali predsedovi Komisie J. C. Junckerovi list, v ktorom vyjadrili svoje stanovisko k implementácii obehového hospodárstva v Európe. Poukázali v ňom na význam, ktorý má obehové hospodárstvo na vytváranie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v Európe, a zdôraznili dôležitú úlohu právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

K problematike obehového hospodárstva deklarovalo svoj postoj aj združenie EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ktoré vyzvalo politikov na ochranu a posilnenie kľúčovej úlohy, ktorú musí zohrávať rozšírená zodpovednosť výrobcov (ďalej RZV) pri prechode na obehové hospodárstvo. Podľa OECD je RZV súčasťou politiky životného prostredia, zameranej na rozšírenie zodpovednosti výrobcu za výrobok v rámci jeho životného cyklu aj na fázu po jeho spotrebovaní. Združenie EXPRA zároveň dodalo, že táto definícia OECD by mala byť adekvátne ukotvená aj v európskom práve životného prostredia.

Princíp RZV by mal byť do odpadovej legislatívy EÚ implementovaný prostredníctvom silných a jasných minimálnych požiadaviek pre schémy RZV. Podľa EXPRA by nové ciele v oblasti odpadového hospodárstva mali byť založené na spoľahlivých štatistických údajoch a udržiavať súčasné miery recyklácie. Združenie taktiež zdôraznilo, že tvorbu politík by v rámci cieľov odpadového hospodárstva mala podporovať kvantitatívna analýza nákladov a výnosov, ako aj zlepšenie ochrany životného prostredia.

Taktiež European Environmental Bureau (EEB) nedávno zverejnil dokument, obsahujúci nápady a infografiku znázorňujúcu, čo by mal návrh obehového hospodárstva obsahovať. EEB tiež vyzýva Komisiu, aby posilnila ciele v oblasti odpadového hospodárstva a vypracovala ďalšie opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie a na politiku výroby.

Dokument s názvom „Balíček obehového hospodárstva 2.0: Nápady ako uzavrieť kruh? navrhuje nasledujúce prístupy k novému CEP:

1. Trvácnosť a opraviteľnosť výrobkov.

2. Posilnenie strany dopytu.

3. Vylepšenie dizajnu výrobkov.

4. Zmena hierarchie nakladania s odpadmi.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Názor. V odpadoch musíme obrátiť filozofiu

Názor. V odpadoch musíme obrátiť filozofiu

Po rokoch strávených praxou v odpadovom hospodárstve mám dojem, že ideme od komplikovaného k zložitému a od prekombinovaného k úplne zamotanému.

Zlepší sa úroveň triedenia odpadov na Slovensku? Každý musí začať sám od seba

Zlepší sa úroveň triedenia odpadov na Slovensku? Každý musí začať sám od seba

Aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie zákona o odpadoch. Od roku 2016, odkedy v plnom rozsahu začal platiť princíp rozšírenej zodpovednosti (účinnosť od 1. júla 2016), ide už o deviatu novelu.

Názor. Novela pokračuje v zlom duchu zákona o odpadoch

Názor. Novela pokračuje v zlom duchu zákona o odpadoch

Základnú odpadovú normu sprevádza príliš veľa „slovenských“ riešení a novela ich v tom smere nasleduje.