NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

O čom bude Deň odpadového hospodárstva 2015?

Podobne ako predchádzajúce roky, opäť sme požiadali o rozhovor Ľubomíra Augustína zo spoločnosti Reclay Slovensko, hlavného organizátora 11. ročníka medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva. Kongres sa uskutoční 12. novembra 2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.

O čom bude Deň odpadového hospodárstva 2015?

Ing. Ľubomír Augustín, Reclay Slovensko

Deň odpadového hospodárstva má už za sebou desať ročníkov. Patrí k najvýznamnejším a najnavštevovanejším podujatiam na trhu s odpadmi na Slovensku. Čo môže odborná verejnosť očakávať od tohtoročného kongresu?

Návštevníci kongresu môžu opäť očakávať bohatý a zaujímavý program. Zamerali sme sa na aktuálne témy, ktoré rezonujú predovšetkým v slovenskom odpadovom hospodárstve. Očakávame totiž, že rok 2016 bude prelomovým, rokom zásadných zmien vyvolaných zmenami zákona o odpadoch.

Vysoká miera neurčitosti z uplatňovania nového právneho predpisu a jeho dôsledkov na trh s odpadmi vyvoláva vo verejnosti množstvo otázok. Preto sme sa v programe kongresu zamerali na niektoré z nich.

Príchod nových subjektov – organizácií zodpovednosti výrobcov a zánik Recyklačného fondu zmenia doterajšiu prax nakladania s mnohými prúdmi odpadov. Zásadné zmeny v organizácii komunálnych odpadov a jeho financovaní čakajú samosprávy.

Nový zákon o odpadoch bude teda jednou z hlavných tém kongresu?

Program tohto ročníka kongresu DOH je novým zákonom silno ovplyvnený. Túto tému sa jednoducho nedá obísť, nedá sa ju nebrať do úvahy.

Priamo novým zákonom o odpadoch sa budú zaoberať štyri príspevky, pričom zakaždým pôjde o iný pohľad. Úvod do tejto problematiky vnesie Peter Gallovič, ktorý sa pozrie na nový zákon z hľadiska praxe držiteľov odpadov a výrobcov. O nič menej zaujímavým nebude príspevok Eleny Bodíkovej o vykonávacích predpisoch k zákonu o odpadoch. Tieto síce ešte nie sú zverejnené v Zbierke zákonov, ale ich obsah je už známy.

Zástupcovia renomovaných advokátskych kancelárií budú analyzovať zákon o odpadoch z hľadiska európskeho práva (Radoslav Pala – pozn. red.) resp. jeho súvislosti s obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a daňovými predpismi (Annamária Tóthová – pozn. red.).

Kto sa podpísal pod medzinárodný rozmer kongresu tento rok?

Pri príprave zahraničnej časti programu vychádzame z dlhoročnej osvedčenej spolupráce s obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva v SR, ako aj zo spolupráce so slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou. Je preto logické, že sa zameriavame na príspevky z týchto dvoch krajín, ktoré patria navyše medzi lídrov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva.

Vzhľadom k tomu, že slovenské obce a mestá sa musia od budúceho roku pripraviť na kvalitatívne novú spoluprácu s výrobcami vyhradených druhov výrobkov zaradili sme hneď do úvodného bloku tri zahraničné prednášky pojednávajúce o triedenom zbere zložiek komunálnych odpadov v Rakúsku a Nemecku. Sme presvedčení, že skúsenosti našich zahraničných partnerov budú veľmi cenné a pomôžu zorientovať sa zástupcom samosprávy v tejto neľahkej problematike.

Súčasťou kongresu zvyklo bývať aj odovzdávanie cien v súťaži Zlatý mravec.

Odovzdávanie cien víťazom v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec už patrí k oddeliteľnej súčasti programu kongresu Deň odpadového hospodárstva. Táto súťaž je iba o rok mladšia ako samotný kongres a práve tento rok oslavuje svoje desiate výročie.

Vyhlasovatelia súťaže sa rozhodli tento rok oceniť nielen päť víťazov jednotlivých kategórií, ale čestné uznanie si odnesie aj  jeden z prihlásených projektov v kategórii Inovatívne riešenia. Medzi ocenými budú renomované spoločnosti, mimovládne organizácie i jednotlivci.

Čo ďalšie máte ešte pripravené v programe kongresu DOH 2015?

Nespomenul som ešte príspevky, ktoré sa budú venovať niektorým ďalším témam. Myslím, že veľmi zaujímavou bude prednáška Claudii Gettlerovej zo spoločnosti RECobal o východiskách pre pôsobenie organizácií zodpovednosti výrobcov v SR, či príspevok Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme – SPZ o nových povinnostiach obcí v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi.

Posledným prezentujúcim bude Jordan Mandalov zo spoločnosti Brantner Slovakia. Bude hovoriť o možnostiach budúceho využitia odpadov zo skládok, priemyslu a spaľovacích procesov.

Záverečnú bodku za kongresom dá od 16.00 hod. už tradičné otvorené diskusné fórum na aktuálnu tému. Tento rok budeme diskutovať na tému: „Čo prinesú avizované zmeny v oblasti financovania komunálnych odpadov?“ Do diskusie sme pozvali zástupcov miest a obcí, zberových spoločností, rezortu životného prostredia, oprávnených organizácií a odbornej verejnosti. Očakávame plodnú a živú diskusiu.

Všetkých srdečne pozývam na 11. medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva.


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia. Ľubomír Augustín je spoločníkom vydavateľstva denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Editoriál. Zálohovanie je zbytočné

Editoriál. Zálohovanie je zbytočné

Reklamný minister Sólymos sa rozhodol zaviesť zálohovanie nápojových obalov bez akejkoľvek diskusie. Úvodník vyšiel v júlovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2019/07.

Editoriál. Tyrania dobrých (eko)úmyslov

Editoriál. Tyrania dobrých (eko)úmyslov

Vo svetoznámom denníku The Guardian sa rozhodli ešte intenzívnejšie zdôrazňovať potrebu ochrany životného prostredia. Redaktor pre životné prostredie Damian Carrington ohlásil radikálny krok redakcie.

K Smart City patria aj smart kontajnery. Senzory slovenskej firmy šetria i 30 % nákladov

K Smart City patria aj smart kontajnery. Senzory slovenskej firmy šetria i 30 % nákladov

Senzory, ktoré monitorujú, ako sa polopodzemné kontajnery plnia odpadom, pomáhajú v Nitre chrániť životné prostredie, čas aj náklady.