Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Podľa Plastic People sa odpad na Vlčie hory voziť môže. Kto má pravdu?

Spoločnosť Plastic People, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec, nesúhlasí s tvrdeniami primátora Hlohovca Miroslava Kollára, že Slovenská inšpekcia životného prostredia zakázala nakladanie s odpadom v celom areáli.

Podľa Plastic People sa odpad na Vlčie hory voziť môže. Kto má pravdu?

Foto: Flickr

Prevádzkovateľ tvrdí, že rozhodnutie inšpekcie sa vzťahuje iba na dočasné obmedzenie nakladania s odpadom jedného z niekoľkých zariadení na nakladanie s odpadom, ktoré však aktuálne nevyužíva. „Zvyšok areálu funguje v nezmenenom režime,“ tvrdí Plastic People.

Tvrdenia mesta, že spoločnosť Plastic People nie je oprávnená preberať do prevádzky odpad a nakladať s ním, považuje za nepravdivé. „Spoločnosť Plastic People koná plne v súlade s platnou legislatívou a platnými rozhodnutiami príslušných orgánov. Primátor mesta Hlohovec tak svojvoľne a bezdôvodne zastavil dovoz odpadu z mesta Hlohovec do Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec a využil príležitosť, aby poškodil obyvateľov Hlohovca tým, že im stúpnu náklady na spracovanie odpadu,“ pokračuje prevádzkovateľ skládky.

„Podľa nášho názoru však máme navyše podozrenie, že primátor svojim konaním napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohovárania a možno aj šírenia poplašnej správy. Vedome totiž klame o tom, že odpad do areálu Vlčie hory nie je možné voziť. Verejne toto klamstvo prezentuje v médiách a šíri túto informáciu aj medzi starostami okolitých obcí.“

Mesto Hlohovec sa obhajuje rozhodnutím inšpekcie z 27. 1. 2016, v ktorom je uvedené, že prevádzkovateľ má “zakázané preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo...).“

Inšpekcia zároveň vylúčila odkladný účinok odvolania v tomto bode. Rozhodnutie inšpekcie má denník Odpady-portal.sk k dispozícii.

Rozhodnutie inšpektorov tiež prikazuje prevádzkovateľovi umiestniť informačnú tabuľu s oznamom o zastavení dovozu odpadov na skládku odpadov.

Na základe rozhodnutia inšpektorov potom mesto vykonalo opatrenie, ktoré viedlo k ukladaniu odpadu na iné skládky v okolí. O rozhodnutí SIŽP následne mesto informovalo aj starostov okolitých obcí zo zvozového regiónu skládky. V reakcii pre Odpady-portal.sk to uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Zastavenie dovozu odpadu z mesta Hlohovec do Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec preto nebolo svojvoľné a bezdôvodné ako tvrdí prevádzkovateľ, ale bolo prirodzenou reakciou na rozhodnutie SIŽP o zákaze ukladania komunálneho odpadu na skládke Vlčie hory.“

Mesto sa ohradilo aj voči tvrdeniu Plastic People o tom, že vozenie odpadu na inú skládku zvýši obyvateľom Hlohovca náklady na spracovanie odpadu. „Náklady na ukladanie odpadu zostávajú v pôvodnej výške zazmluvnenej so zberovou spoločnosťou,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Primátor mesta Miroslav Kollár zároveň odmietol obvinenie zo strany Plastic People, že by na základe rozhodnutia inšpekcie informoval niekoho o tom, že je v celom areáli zakázané nakladanie s odpadom.

Čo plánoval prevádzkovateľ areálu robiť s komunálnym odpadom, ktorý nemôže uložiť na skládku NNO, to z reakcie Plastic People nie je jasné.

Zákaz si Plastic People neprevzala

Po inšpekcii vydal koncom marca zákaz aj Okresný úrad v Trnave. V rozhodnutí zakazuje spoločnosti Plastic People činnosť na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi až do odstránenia závady (odstránenie nezákonne uložených nebezpečných odpadov) v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory, pretože si neplní povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch.

Podľa vyjadrenia mediálneho zástupcu spoločnosti pre Odpady-portal.sk si však Plastic People rozhodnutie zatiaľ neprevzal. Firma sa plánuje voči rozhodnutiu odvolať.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Eurofondy z OP KŽP sa v tomto roku na 90 % nevyčerpajú, priznáva ministerstvo

Prijímatelia príspevkov z OP KŽP sa potýkajú s výrazným zdražením stavebných prác. Tie v mnohých prípadoch nie je možné obstarať za pôvodne predpokladané ceny.

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Slnečné žiarenie rozkladá plasty v mori na desaťtisíce chemických zlúčenín

Z novej štúdie vyplýva, že plasty možno nie sú v životnom prostredí také odolné a trvácne, ako sa predpokladalo. Slnko mení a degraduje aj mikroplasty.

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Hlavné mesto si bude zabezpečovať triedenie odpadu vo vlastnej réžii

Mesto tiež prezradilo, za akú sumu odkúpilo triediacu linku od spoločnosti Bratislavská recyklačná.