Zelené odpady tvoria zelené pracovné miesta | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zelené odpady tvoria zelené pracovné miesta

Projekt VALORG pomáha školiť odborníkov na nakladanie s bioodpadom. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/09.

Zelené odpady tvoria zelené pracovné miesta

Foro: redakcia - archív

  • Publicistika |  06.09.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD.

Zavedenie povinného triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prináša so sebou mnohé výzvy a problémy. Obce a mestá alebo zberové organizácie musia zabezpečiť odvoz takto vytriedeného odpadu a následné pretriedenie, drvenie, kompostovanie alebo jeho anaeróbny rozklad v bioplynovej stanici.

Činnosti nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi sú jednoduché a často nenáročné na použitú techniku alebo investície.

Môžu ich vykonávať skupiny ľudí, ktorí majú veľké ťažkosti so zamestnaním, ako sú segregované spoločenstvá, ľudia s postihnutím, starší ľudia (+50), nízko kvalifikovaní a dlhodobo nezamestnaní ľudia, z rôznych etnických skupín alebo imigranti.

Na prvý pohľad vyzerá zapojenie týchto skupín do činnosti nakladania s odpadmi ako logický a jednoduchý krok, avšak prax poukazuje na mnohé problémy, ktoré sú spojené so zamestnávaním uvedených skupín obyvateľov.

Na to, aby sa vedeli úspešne zapojiť do pracovného pomeru, je potrebné venovať intenzívnu pozornosť ich vyškoleniu, ale v krajinách EÚ nie sú zodpovedajúce školy alebo školiace pracoviská, ktoré by pripravovali robotnícke profesie so zameraním na nakladanie s odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných odpadov.

Nie sú k dispozícii ani školiace materiály a nie sú vyškolení učitelia – majstri, ktorí by vedeli pripraviť ľudí z uvedených ťažko uplatniteľných skupín na výkon týchto jednoduchých činností. Profesie spojené s nakladaním s biologicky rozložiteľnými odpadmi nie sú v EÚ ani súčasťou katalógov pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.

Odstrániť tieto nedostatky sa snažili partneri medzinárodného projektu VALORG – udržateľné pracovné miesta v obehovom hospodárstve organických odpadov, ktorý bol financovaný Európskou komisiou.

Do projektu boli zapojení partneri z piatich krajín: Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Cyprus a Slovensko; za Slovensko boli do projektu zapojení partneri CKV Consult, s.r.o., nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania (CEKOV) a Združenie obcí Horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve.

V každej zo zapojených krajín bol vytvorený odborný kluster, v ktorom sa stretli odborníci a zástupcovia zainteresovaných strán – samosprávy, štátnej správy, spoločností zaoberajúcich sa nakladaním s odpadmi, univerzít a výskumných pracovísk.

Na Slovensku boli v klustri okrem partnerov projektu zapojení aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPECTRA (Centrum excelentnosti), Ekoregión a JV INTERSAD. Kluster pracoval s podporou Ministerstva životného prostredia SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výsledkami projektu sú metodické pomôcky a školiace texty pre školiteľov, ktorí sa chcú venovať odbornej príprave pracovníkov špecializácií pracovník na triedenie a zhodnotenie odpadu, pracovník na zber odpadu, pracovník v kompostárni.

V rámci projektu boli odskúšané viaceré modely zaškoľovania záujemcov o tieto pracovné pozície z radov dlhodobo nezamestnaných alebo inak hendikepovaných. Najúčinnejšou a najrýchlejšou formou školenia je školenie na mieste výkonu práce, akási obdoba našich (bohužiaľ zrušených) učňovských škôl.

 

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Zlyháva výkazníctvo, zberne a výkupne nám krivia čísla. Mestá vysvetľujú nižšiu úroveň triedenia

Samospráv sme sa pýtali, čím si vysvetľujú pokles v triedení odpadu. Zálohovanie nie je jediná príčina, zhodujú sa.

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Komentár. Triedia viac, vykazujú menej. Obce a mestá doplácajú na štatistiky o odpadoch

Chybne nastavený systém pripravuje niektoré mestá aj o desaťtisíce eur ročne.

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Náklady a problém so spracovaním odpadu premenila na zisk. Firme pomohlo online trhovisko

Slovenský podnik musel dlhé roky ukladať odpad z výroby na skládku a rástli mu náklady na odpadové hospodárstvo. Vďaka platforme dostal odpad druhú šancu a náklady sa premenili na zisk.