NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa nachádza v § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ilustračné foto: Fotolia

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (podľa § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4, § 125 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch) podáva:

 • držiteľ odpadu

 • sprostredkovateľ a

 • obchodník

na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 3, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ako často sa podáva ohlásenie?

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára nasledujúceho roka.

Okrem Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, aj Ohlásenie o vzniku a nakladaní

 1. s použitými batériami a akumulátormi,

 2. s odpadovými olejmi,

 3. s odpadovými pneumatikami,

 4. s odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,

 5. s elektroodpadom,

 6. s odpadmi z polyetylénteraftalátu,

 7. s odpadmi z polyetylénu,

 8. s odpadmi z polypropylénu,

 9. s odpadmi z polystyrénu,

 10. s odpadmi z polyvinylchloridu,

 11. s odpadmi z papiera a lepenky,

 12. s odpadmi zo skla,

 13. so starými vozidlami,

 14. s odpadmi z kovových obalov.

Toto ohlásenie sa zasiela príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. (PDF)

V tlačive sa nachádza aj Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou normou, ktorá upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadu na skládky.