NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Čo sú neobalové výrobky?

Zákon a vyhláška obsahujú veľa nejasností. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/11.

Čo sú neobalové výrobky?

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  19.11.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Neobalový výrobok je nový pojem, ktorý zaviedol zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej iba „zákon“). Podľa § 73 odseku 3 je definícia neobalového výrobku nasledovná:

„Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

 1. hygienického a sanitárneho papiera,

 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

 3. cigaretového papiera,

 4. karbónového kopírovacieho papiera,

 5. filtračného papiera,

 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

 7. cenín,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.

Vykonávací predpis – vyhláška č. 373/2015 Z. z. v prílohe č. 16 vymenúva výrobky, ktoré sa môžu stať neobalovými výrobkami v zmysle uvedenej definície, podľa kódov colného sadzobníka (ktorý, mimochodom, nie je zadefinovaný, zrejme to má byť aktuálne vykonávacie nariadenie EÚ1, otázkou je, ako sa bude v budúcnosti postupovať pri zmene colného sadzobníka).

Tento zoznam prináša viacero prekvapení.

Nástroje (ekonomické, podporné, legislatívne a pod.) na zlepšenie triedeného zberu a nakladania, medzi ktoré sa zaraďuje aj rozšírená zodpovednosť výrobcu, sa vo všeobecnosti prijímajú pre tie odpady, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, či už z hľadiska obsahu nebezpečných látok alebo množstva.

Z tohto pohľadu sa zdá prekvapujúce zaradenie takých položiek ako 49 01 91 00 slovníky a encyklopédie, 49 11 91 00 obrazy, ilustrácie a fotografie, 70 13 22 kalíškové nápojové sklo či 70 18 sklenené perly.

Najväčšie problémy sú v položkách papiera. Tam sa totiž nachádzajú suroviny (tlačiarenský papier), polotovary (potlačený papier) aj výrobky (časopisy).

Keďže mohlo dôjsť k niekoľkonásobnej platbe za tieto položky, MŽP SR vydalo usmernenie2, na základe ktorého nesie zodpovednosť za hmotnosť papiera vydavateľ, resp. ten, pre koho potreby sa neobalové papierové výrobky vyrábajú (tlačia).

Pri určovaní toho, či daný výrobok je neobalovým výrobkom, sa vychádza z toho, že tento výrobok musí splniť súčasne tieto štyri podmienky:

 1. nie je obalom,

 2. nie je určený na balenie,

 3. patrí do niektorej z materiálových skupín uvedenej v definícii neobalového výrobku podľa § 73 odseku 3 zákona a

 4. odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Ak teda výrobok nemôže byť súčasťou komunálneho odpadu, nie je neobalovým výrobkom.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

 1. Daniel Polák21.11.2016 (13:12)
  Dobrý deň, mohol by mi to prosím Vás niekto vysvetliť? V článku píšete:" MŽP SR vydalo usmernenie2, na základe ktorého nesie zodpovednosť za hmotnosť papiera vydavateľ, resp. ten, pre koho potreby sa neobalové papierové výrobky vyrábajú (tlačia)." Ako môže byť výrobcom neobalových výrobkov ten pre koho sa tieto tlačia? (SR tlačiareň - SR objednávateľ). Výrobca neobalového výrobku je jasne definovaný v § 73 ods. 4 zákona, podstatná tam je následná definícia uvedenia na trh v § 73 ods. 5. Tam nikde nie je uvedené, že by to mal byť ten, pre koho sa to vyrába. V zákone je použitá podobne myslená definícia len pri výrobcovi obalov (...osoba pre ktorú sa tovar balí), v prípade neobalov sa tam ale nič podobné nenachádza. Uvedenie na trh, ... prvé dodanie z etapy výroby.... do etapy používania. Tzn. že je to SR tlačiareň, nie objednávateľ.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Používajú recyklovaný stavebný materiál. Oprava ciest je rýchlejšia a lacnejšia

Ako sa stavebný odpad z ciest mení na recyklovaný materiál používaný pri opravách vozoviek.

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Kde je hranica medzi zberným dvorom a inými formami zberu? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok Márie Sadloňovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v júnovom vydaní časopisu Odpadové hospodárstvo 04-06/2024 a zaoberá sa problematikou dvoch foriem zberu.

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Zbyněk Kozel: Nariadenie o obaloch veľmi nezmení zber, no prináša tlak na triedičky

Samostatná recyklácia obalových odpadov bude znamenať triediace linky pre najmenej 12 druhov obalov, upozorňuje šéf českej OZV.

X
X
X
X