Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Čo sú neobalové výrobky?

Zákon a vyhláška obsahujú veľa nejasností. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/11.

Čo sú neobalové výrobky?

Foto: Fotolia

 • Publicistika |  19.11.2016 |  Ing. Elena Bodíková, PhD. | VIK, s.r.o.

Neobalový výrobok je nový pojem, ktorý zaviedol zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej iba „zákon“). Podľa § 73 odseku 3 je definícia neobalového výrobku nasledovná:

„Neobalový výrobok na účely tohto zákona je výrobok [§ 105 ods. 3 písm. i)], ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu,

a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie,

b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem

 1. hygienického a sanitárneho papiera,

 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely,

 3. cigaretového papiera,

 4. karbónového kopírovacieho papiera,

 5. filtračného papiera,

 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera,

 7. cenín,

c) sklo vrátane tabuľového obločného skla,

d) viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.

Vykonávací predpis – vyhláška č. 373/2015 Z. z. v prílohe č. 16 vymenúva výrobky, ktoré sa môžu stať neobalovými výrobkami v zmysle uvedenej definície, podľa kódov colného sadzobníka (ktorý, mimochodom, nie je zadefinovaný, zrejme to má byť aktuálne vykonávacie nariadenie EÚ1, otázkou je, ako sa bude v budúcnosti postupovať pri zmene colného sadzobníka).

Tento zoznam prináša viacero prekvapení.

Nástroje (ekonomické, podporné, legislatívne a pod.) na zlepšenie triedeného zberu a nakladania, medzi ktoré sa zaraďuje aj rozšírená zodpovednosť výrobcu, sa vo všeobecnosti prijímajú pre tie odpady, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, či už z hľadiska obsahu nebezpečných látok alebo množstva.

Z tohto pohľadu sa zdá prekvapujúce zaradenie takých položiek ako 49 01 91 00 slovníky a encyklopédie, 49 11 91 00 obrazy, ilustrácie a fotografie, 70 13 22 kalíškové nápojové sklo či 70 18 sklenené perly.

Najväčšie problémy sú v položkách papiera. Tam sa totiž nachádzajú suroviny (tlačiarenský papier), polotovary (potlačený papier) aj výrobky (časopisy).

Keďže mohlo dôjsť k niekoľkonásobnej platbe za tieto položky, MŽP SR vydalo usmernenie2, na základe ktorého nesie zodpovednosť za hmotnosť papiera vydavateľ, resp. ten, pre koho potreby sa neobalové papierové výrobky vyrábajú (tlačia).

Pri určovaní toho, či daný výrobok je neobalovým výrobkom, sa vychádza z toho, že tento výrobok musí splniť súčasne tieto štyri podmienky:

 1. nie je obalom,

 2. nie je určený na balenie,

 3. patrí do niektorej z materiálových skupín uvedenej v definícii neobalového výrobku podľa § 73 odseku 3 zákona a

 4. odpad z neho bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Ak teda výrobok nemôže byť súčasťou komunálneho odpadu, nie je neobalovým výrobkom.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

 • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
 • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

 1. Daniel Polák21.11.2016 (13:12)
  Dobrý deň, mohol by mi to prosím Vás niekto vysvetliť? V článku píšete:" MŽP SR vydalo usmernenie2, na základe ktorého nesie zodpovednosť za hmotnosť papiera vydavateľ, resp. ten, pre koho potreby sa neobalové papierové výrobky vyrábajú (tlačia)." Ako môže byť výrobcom neobalových výrobkov ten pre koho sa tieto tlačia? (SR tlačiareň - SR objednávateľ). Výrobca neobalového výrobku je jasne definovaný v § 73 ods. 4 zákona, podstatná tam je následná definícia uvedenia na trh v § 73 ods. 5. Tam nikde nie je uvedené, že by to mal byť ten, pre koho sa to vyrába. V zákone je použitá podobne myslená definícia len pri výrobcovi obalov (...osoba pre ktorú sa tovar balí), v prípade neobalov sa tam ale nič podobné nenachádza. Uvedenie na trh, ... prvé dodanie z etapy výroby.... do etapy používania. Tzn. že je to SR tlačiareň, nie objednávateľ.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Zálohovanie si vyžiada zberné automaty. Niektoré vyzbierajú sklo, PET aj plechovky (VIDEO)

Obchodníci sa môžu rozhodnúť tiež pre nové zberné automaty výlučne na PET flaše a plechovky, pričom spätný odber sklenených fliaš naďalej zabezpečia klasické „fľaškomaty.“

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.