Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia. Ministerstvo navrhuje zásadné zmeny

Obce so skládkami prídu o kompenzáciu. Zmeny sa mnajú dotknúť najmä výšky poplatkoch a ich rozdelenia.

Poplatky za uloženie odpadu sa zvýšia. Ministerstvo navrhuje zásadné zmeny

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia pripravuje návrho nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Podľa materiálu z novembra minulého roku, ktorý máme k dispozícii, sa zmeny budú týkať najmä dvoch oblastí.

1. Zvýšenie poplatkov

Zvýšenie poplatkov by malo nastať najmä u nevytriedených, resp. málo vytriedených komunálnych odpadov, postupne od 50% v roku 2018 až po približne 300% od roku 2026.

Na rozdiel od viacerých vyspelých západných krajín – napríklad aj susedného Rakúska, ale aj Španielska, Holandska, Dánska, či Belgicka – však ministerstvo nenavrhuje zdaňovať energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré je na druhom najnižšom stupni v hierarchii odpadového hospodárstva. Recyklácia tak nedostane zelený impulz pred energetickým zhodnotením odpadu.

Pozrite si aktuálne rozpracovaný návrh ministerstva:

Tabuľka č. 1 - POPLATKY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV
(Sadzba za príslušný rok v € . t-1)

Pol.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

1

<10% 

14

18

22

25

30

2

10-20%

12

14

18

25

30

3

20-30%

10

12

16

25

30

4

30-40%

8

10

15

20

25

5

40-50%

6

8

12

20

25

6

50-60%

5

6

10

17

20

7

>60%

5

5

6

12

18

Tabuľka č. 2 – POPLATKY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV
(Sadzba za príslušný rok v € . t-1)

Pol.

Názov položky/druh komunálneho odpadu

2018

2019

2020

2021-2025

2026-2030

1

20 03 08 Drobný stavebný odpad

6

7

8

10

15

2

20 02 02 Zemina a kamenivo

6

7

8

10

15

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položke 1, 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

20

30

Pre porovnanie, aktuálne platný zákon č. 17/2004 ukladá tieto poplatkové povinnosti v prípade skládok takéto:

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV (€ . t-1)

Položka odpadov/rok

2014

2015

2016 a nasl.*

1. Inertný odpad,1) vytriedený stavebný odpad,2) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpeč né látky, odpad zo sanácie skládok

0,33

0,33

0,33

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3 a 5

6,64

6,64

6,64

3. Komunálne odpady po vytriedení menej ako štyroch zložiek3)

Komunálne odpady po vytriedení štyroch zložiek3)

Komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek4)

9,96

5,98

4,98

9,96

5,98

4,98

9,96

5,98

4,98

4. Nebezpečný odpad okrem odpadu uvedeného v položke 6

33,19

33,19

33,19

5. Ostatný odpad uvedený v prílohe č. 4

20

25

30

6. Nebezpečný odpad uvedený v prílohe č. 5

45

52,50

60

* Poplatky sa zvýšia o koeficient priemernej ročnej miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a takto zvýšené poplatky sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta

2. Zmena rozdelenia výnosu z poplatkov

Zásadná zmena by sa mala premietnuť do rozpočtu obcí. Doplatia na to tie, v ktorých katastri sa nachádzali skládky.

Ministerstvo chce výrazne obmedziť funkciu poplatku ako kompenzácie negatívnej externality, ktorú spôsobuje skládkovanie, teda dôvod, pre ktorý bol poplatok pôvodne zavedený.

Drvivú väčšinu poplatku chce prerozdeľovať obciam ako dotáciu na odpadové hospodárstvo. Charakterom výberu a použitia sa tak poplatok priblíži skôr konceptu skládkovej dane.

Podľa aktuálne platného zákona sú príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa skládka nachádza v katastrálnom území viacerých obcí, rozdelia sa príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku podľa veľkosti územia, ktoré skládka v katastrálnom území danej obce zaberá.

Pomerná časť poplatku vo výške 10 % prináleží obci do okruhu max. 2 km od príslušnej skládky, ktorou prechádza účelová komunikácia ku skládke. Podobne tak to platí v prípade odkaliska.

Ministerstvo chce podľa nového návrhu do rozdeľovania poplatku byrokraticky zapliesť Environmentálny fond.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Určili pravidlá pre chemickú recykláciu. Český envirorezort pripravil metodiku

Metodický materiál má pomôcť pri povoľovaní nových zariadení. Obsahuje aj definíciu chemickej recyklácie.

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Zisťovali, ako zálohovanie ovplyvnilo triedený zber. PET fľaše a plechovky takmer vymizli

Pred zavedením zálohovania tvorili PET fľaše okolo 30 % objemu odpadov v žltých kontajneroch.

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Treba dobudovať kapacity na energetické zhodnocovanie odpadov, tvrdia ministerskí analytici

Časť odpadu zostane nerecyklovateľná, konštatuje Inštitút environmentálnej politiky.