NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Rozšírená zodpovednosť výrobcu začala v Česku pred 20 rokmi

Generálny riaditeľ autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel zhodnotil dnes na konferencii Odpady a obce 2017 v Hradci Králové fungovanie systému rozšírenej zodpovednosti firiem v Česku počas dvadsiatich rokov od jej vzniku.

Zbyněk Kozel

Zbyněk Kozel | Foto: Odpady-portal.sk

Pripomenul, že 20 rokov spoločnosti EKO-KOM znamená zároveň aj 20 rokov existencie systému EPR (extended producer resbonsibility = rozšírená zodpovednosť výrobcu – pozn. red.) v Českej republike.

Za ten čas sa zrecyklovalo skoro 9 miliónov ton obalov a preinvestovalo 18 miliárd Kč investícií.

V roku 1993 vzniklo v Česku združenie CICPEN (České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí), teda združenie firiem produkujúci obaly, ktoré začali uvažovať o tom, ako systémovo riešiť triedenie a recykláciu obalov. V tom čase nebolo v zahraničí veľa príkladov podobnej a už rozbehnutej aktivity, preto nemali odkiaľ prevziať kompletný a funkčný systém.

V roku 1997 sa firmy rozhodli pripraviť systémové riešenie EPR. V roku 1999 získali k tomu širokú podporu priemyslu a v roku 2002 v Česku vzniklo štandardné EPR riešenie.

EKO-KOM

CICPEN

V združení CICPEN v rokoch 1993-1996 analyzovali vývoj rozšírenej zodpovednosti v SRN a Francúzsku, pričom prijali princíp integrovaného nakladania s odpadmi, teda zberu podľa komodít bez ohľadu na pôvod odpadu.

Prijatie princípu spolupráce s obcami sa prevzalo z Francúzska, založené bolo na spolufinancovaní infraštruktúry pre nakladanie s domovým odpadom bez ohľadu na to, či ide o obaly alebo nie (t.j. komunálny odpad a triedený zber). Prijal sa tiež princíp neziskovosti a zákaz konfliktu záujmov.

Rozhodlo sa tiež o založení firmy, ktorá bude princíp EPR realizovať.

EKO-KOM

1997-1999

V rokoch 1997-1999 prebiehalo založenie systému. Analyzovala sa štruktúra odpadov, teda to, čo sa v nich nachádza. Cieľom bolo kvantifikovať celkové očakávané množstvo obalov. Zrealizované boli pilotné projekty pre porovnávaciu analýzu účinnosti a efektivity jednotlivých riešení zberu.

Zároveň sa testovali nástroje komunikácie so spotrebiteľom.

Skúšobná prevádzka celého systému sa spustila od polovice roku 1999.

EKO-KOM

1999-2002

V roku 1999 štát formou dobrovoľnej dohody akceptoval ponuku priemyslu na vytvorenie EPR v ČR. Od začiatku bol vytvorený princíp jednotných podmienok pre výrobcu aj pre obce a princíp výpočtu platby obciam na základe priemerných štandardných nákladov.

Zavedený bol tiež princíp nárokov obce na uzatvorenie zmluvy, no plné uplatnenie bolo z finančných dôvodov odložené až do roku 2000.

V roku 1999 bolo do systému zapojených 754 obcí, prednostne menšie obce s cieľom zachovať existujúce systémy triedenia.

V roku 2002 vznikol zákon o obaloch a poskytol zákonný rámec namiesto pôvodných dobrovoľných nákladov.

2003-2008

V nasledujúcich piatich rokoch sa systém rozvíjal s cieľom udržať jednotnosť podmienok pre klientov aj obce, zákaz konfliktu záujmov akcionárov a povinnosť zaistiť spätný odber vo všetkých obciach, ktoré o to majú záujem.

EKO-KOM

2009-2016

V roku 2009 narazil systém rozšírenej zodpovednosti na problém finančnej stability, pretože priebežne financovanie sa ukázalo byť rizikové. Systém zasiahla aj finančná kríza, počas ktorej sa výrazne prepadli ceny druhotných surovín.

Zbyněk Kozel pred dvoma rokmi na konferencii uviedol, že v roku 2009 strácal EKO-KOM každé tri mesiace 50-60 miliónov Kč v dôsledku prepadu cien komodít. „Audítori preto prehodnotili situáciu a prešli sme na iný systém výpočtu rezerv, takže v súčasnosti sú rezervy vo výške 911 Kč na tonu (33,35 €). Ti, ktorí pracujú v druhotných surovinách, vedia, že táto rezerva nie je nijako veľká“, uviedol vtedy Kozel.

Preto bol sformulovaný princíp EPR ako verejnej služby podnikom, obciam a občanom, ktorý musí zaistiť finančnú stabilitu recyklácie obalového odpadu. Systém zároveň rozšíril svoju pôsobnosť na finančné zaistenie dotriedenia odpadov.

Valné zhromaždenie stanovilo pravidlá vytvárania finančnej rezervy, ktorá by reagovala na negatívny vývoj trhu druhotných surovín.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Ktoré mestá a obce triedia odpad najlepšie? Pozrite si rebríček OZV ENVI - PAK

Ktoré mestá a obce triedia odpad najlepšie? Pozrite si rebríček OZV ENVI - PAK

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zverejnila rebríček najlepšie triediacich obcí z tých, s ktorými spolupracuje.

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva. Viac recyklácie a menej skládkovania

Európsky parlament schválil balíček obehového hospodárstva. Viac recyklácie a menej skládkovania

Európsky parlament v stredu schválil ambiciózne recyklačné ciele, ktoré sú súčasťou novej legislatívy o spracúvaní odpadov zameranej na prechod k obehovému hospodárstvu.

Ministerstvo uvažuje o agentúre pre triedený zber. Rozposlalo dotazník

Ministerstvo uvažuje o agentúre pre triedený zber. Rozposlalo dotazník

Ministerstvo životného prostredia rozposlalo niekoľkým profesijným združeniam dotazník o spôsobe zabezpečenia fungovania systému RZV pre prúd odpadov z obalov a prúd odpadov z neobalových výrobkov.