NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia

(17. 10. 2017 - Aktualizovaný program konferencie) Druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017 sa uskutoční 25. – 27. 10. 2017 v Hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.

Pozvánka: Československá ENVIROnmenta´lna konferencia

Spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. pozývajú na druhý ročník Československej environmentálnej konferencie – ENVIRO 2017, ktorý je prirodzeným pokračovaním podujatia konaného minulý rok v Českej republike.

Stretnutie odborníkov a inštitúcií venujúcich sa problematike životného prostredia zo Slovenskej a Českej republiky sa uskutoční v Liptovskom Jáne 25. až 27. októbra 2017. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

V oblasti odpadov sa bude hovoriť o problémoch i úspechoch implementácie nového zákona v Slovenskej republike, ako aj o pripravovaných novelizáciách. Zástupca českého MŽP bude informovať o stave prípravy nového zákona o odpadoch v ČR a ďalšom predpokladanom legislatívnom vývoji.

V oblasti EIA a IPPC bude nosnou témou postavenie verejnosti v konaniach posudzovania vplyvov a integrovaného povoľovania.

V oblasti ochrany ovzdušia budeme pokračovať v diskusii o kvalite komunálneho ovzdušia, tentoraz rozšírenej o tému skleníkových plynov a adaptácie miest na zmenu klímy.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencie ENVIRO 2017 je téma revízií dokumentov BREF, v rámci ktorej budú diskutované problémové otázky aktuálne otvorených dokumentov a uplatňovania požiadaviek na najlepšie dostupné techniky v SR a ČR.


Tematické okruhy konferencie

Odpady

 • Aplikačná novela k novému zákonu o odpadoch v SR
 • Aktuálna legislatívna situácia v ČR
 • Ekonomické nástroje na podporu presmerovania prúdov odpadov zo skládok
 • Technológie spracovania BRKO

EIA, IPPC

 • Legislatívny vývoj SR / ČR
 • Postavenie verejnosti v konaniach EIA a IPPC

BREF/BAT

 • Aktuálne revidované dokumenty BREF
 • Zavádzanie podmienok pre najlepšie dostupné techniky (BAT) v praxi
 • Metodika povoľovania odchylných hodnôt od BAT

Ovzdušie

 • Kvalita mestského ovzdušia
 • Legislatíva v súvislosti s adaptáciou, mitigačné a adaptačné stratégie v širších súvislostiach
 • Realizované adaptačné opatrenia v Bratislave a Prahe

PROGRAM KONFERENCIE


Streda 25.10.2017

Workshop/Postavenie verejnosti v procesoch EIA a IPPC

 • Úvodné slovo – Boris Susko, štátny tajomník, MŽP SR
 • 14:00 – 14:20 Právna úprava postavenia verejnosti v predpisoch EK, príklady právnych úprav procesov EIA a IPPC z iných krajín
  Katarína Hobzová, Európska komisia
 • 14:20 – 14:40 EIA, postavenie verejnosti a ako ďalej...
  Daniela Medžová, gen. riaditeľka sekcie legislatívy a práva MŽP SR
 • 14:40 – 15:00 IPKZ, postavenie verejnosti a ako ďalej...
  Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
 • 15:00 – 15:20 Imrich Vozár, Via Iuris
  Význam účasti verejnosti pri ochrane životného prostredia.
 • 15:20 – 15:40 Novela stavebného zákona vo väzbe k integrovanej prevencii
  Barbora Herberková, MŽP ČR
 • 15:40 – 16:00 Coffee break
 • 16:00 – 18:30 Panelová diskusia – prednášajúci + Ľubomíra Kubišová, Filip Macháček, Roman Skorka, Radovan Katrlík, zástupca odboru EIA MŽP SR, zástupca prevádzkovateľov
 • 19:00 Večera

Štvrtok 26.10.2017

BLOK 1 Odpady

 • 9:00 – 9:30 Aplikačná novela zákona o odpadoch
  Eleonóra Šuplatová, riaditeľka odboru odpadového hospodárstva, MŽP SR
 • 9:30 – 10:00 Aktuálna situácia – zákon o odpadoch v ČR
  Jan Maršák, zástupca riaditeľa v odbore odpadov, MŽP ČR
 • 10:00 – 10:30 Aktuálne výzvy OP KŽP v OH
  Ľubomíra Kubišová, gen. tajomníčka služobného úradu MŽP SR
 • 10:30 – 10:50 Nástroje na presmerovanie prúdov odpadov od skládkovania k zhodnocovaniu
  Analytik
 • 10:50 - 11:15 Coffee break

BLOK 2 Ovzdušie – Kvalita ovzdušia v mestských sídlach

 • 11:15 – 11:45 Závery o najlepších dostupných technikách
  Jan Kolář, CENIA
 • 11:45 – 12:15 Aktuálne zmeny v právnej úprave v ochrane ovzdušia
  Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • 12:15 – 12:45 Aktivity MŽP ČR k zlepšeniu kvality ovzdušia
  Kurt Dědič, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, MŽP ČR
 • 12:45 – 13:15 Vývoj kvality ovzdušia na území mesta Ostrava
  Lucie Hellebrandová, Zdravotní ústav Ostrava
 • 13:15 – 14:20 Obed

BLOK 3 Ovzdušie – Adaptácia na zmenu klímy

 • 14:20 – 14:50 Revízia EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie
  Natália Broošová, odbor obchodovania s emisnými kvótami, MŽP SR
 • 14:50 – 15:20 CO2 – Praktické skúsenosti veľkého priemyselného podniku
  Jiří Krčmář, ArcelorMittal Ostrava
 • 15:20 – 15:50 Stratégia adaptácie na zmenu klímy v Prahe
  Tereza Líbová, odbor ochrany prostredia, Magistrát hl. mesta Prahy
 • Coffee breake/neformálne konzultácie
 • exkurzia Mondi SCP, Ružomberok

19:30 Raut/spoločenský večer/ľudová muzika


Piatok 27.10.2017

 • 9:00 – 9:30 Katarína Jankovičová, Riaditeľka odboru IPKZ MŽP SR
  Určovanie odchylných limitov od požiadaviek BREF/BAT – metodika a skúsenosti z uplatňovania v SR
 • 9:30 – 10:00 Tereza Myšková, CENIA
  Prieskumy integrovaných povolení po zverejnení záverov o najlepších dostupných technikách
 • 10:00 – 11:00 Cyril Burda, SIŽP
  Proces revízie dokumentov BREF z pohľadu malej členskej krajiny
 • 10:00 – 11:30 Coffee break
 • 11:30 – 12:00 zástupca TWG pre revíziu BREF LCP
  Veľké spaľovacie zariadenia – finálna podoba revízie BREF LCP
 • 12:00 – 12:30 Elena Bodíková, člen TWG pre revíziu BREF WT
  Nakladanie s odpami – aktuálny stav revízie BREF WT
 • 12:30 – 13:00 Zástupca priemyslu z ČR/SR
  Praktické skúsenosti z implementácie revidovaného BREFu – automobil/oceľ/cement/vápno
 • 12:30 – 13:00 Obed
 • Zhodnotenie konferencie/neformálne konzultácie

  Sprievodný program

  • Spoločenský večer / ľudová muzika / bratia Zamiškovci
  • Park miniatúr Slovensko
  • Exkurzia Mondi SCP
  • Ďalší sprievodný program bude upresnený v nasledujúcom cirkulári

  Organizačné pokyny

  • Termín: 25. - 27. októbra 2017 GPS: E 19° 40’ 17” N 49° 2’ 14”
  • Miesto konania: Hotel SOREA MÁJ Web: http://www.sorea.sk/nizke-tatry/hotel-sorea-maj/, 032 03 Liptovský Ján
  • Transfer z Liptovského Mikuláša bude pre účastníkov zabezpečený.

  Podrobné informácie nájdete v cirkulári TU (pdf)

  Program nájdete TU (pdf)


  Dôležité termíny

  • 7.2017 | 2. cirkulár s programom konferencie, informáciami o ubytovaní a vložnom
  • 8.2017 | ukončenie registrácie záväzných prihlášok so zľavneným vložným
  • 10.2017 | ukončenie registrácie záväzných prihlášok

  Kontakt

  Značky
  konferencie

  Diskusia (0)

  Pridajte komentár

  Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

  Captcha image
  Show another codezobraziť iný obrázok

  Mohlo by vás zaujímať

  V moravskej obci triedia odpady vo veľkom

  V moravskej obci triedia odpady vo veľkom

  Neďaleko od slovenských hraníc sa môžu pochváliť tým, že triedia oveľa viac odpadu než pred dvomi rokmi. Ako to dosiahli?

  Zero waste kozmetika a osobná hygiena. Starajte sa o seba zdravo a bez odpadu

  Zero waste kozmetika a osobná hygiena. Starajte sa o seba zdravo a bez odpadu

  Inšpirujte sa nápadmi na bezodpadovú starostlivosť o čistotu tela s využitím prírodných ingrediencií a pomôcok z ekologických materiálov. Zistíte, že smetný kôš v kúpeľni vôbec nepotrebujete.

  Kontajnery na drobný elektroodpad sú od júna aj v Banskej Bystrici

  Kontajnery na drobný elektroodpad sú od júna aj v Banskej Bystrici

  Banská Bystrica sa stáva druhým krajským mestom, kde sú umiestnené špeciálne červeno-biele kontajnery určené na triedenie a zber, predovšetkým malých elektrospotrebičov, akými sú napríklad fény, mixéry, mobilné telefóny, ale i batérie a akumulátory.