NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Správne trieďte, hrajte a vyhrajte

Aj vy sa chcete dozvedieť, ako dlho sa odpady v prírode rozkladajú, ako správne triediť do farebných kontajnerov, čo všetko sa nachádza v našom odpadkovom koši, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení alebo ako je na tom naše Slovensko s recykláciou a skládkovaním?

Správne trieďte, hrajte a vyhrajte

Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka novému online vzdelávaniu na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie. Test ekologickej inteligencie je projekt, ktorého jesenný cyklus trvá 13 týždňov. Pod každým týždňom sa skrýva nová zaujímavá téma. Test je určený všetkým – malým, veľkým... Ale najmä tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o správnom triedení odpadu.

Každý pondelok počas 13 týždňov bude zverejnená jedna z tém, ktorú si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia.

A aby sme ich k štúdiu viac motivovali, majú možnosť zapojiť sa i do súťaže o vecné ceny. V každom hracom týždni budú spomedzi všetkých účastníkov vyžrebovaní traja, ktorí dostanú populárny fidget spinner.

Po skončení jesenného cyklu dostane každý úspešný absolvent certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu a budú vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien: fotoaparátu Instax, minidronu a Bluetooth reproduktora.

On-line vzdelávanie začína 11. septembra a končí 10. decembra 2017. Výhercovia budú zverejnení 14. decembra na stránke www.triedime.sk.

Nestihli ste prvý hrací týždeň? Nevadí... Pokiaľ sa zapojíte neskôr, naštudujete si materiály a zodpoviete na otázky zo všetkých predchádzajúcich epizód, zaradíme vás do žrebovania. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené.

Veľa šťastia pri štúdiu!

Súťaž vyhlásila spoločnosť ENVI - PAK prostredníctvom webovej stránky www.triedime.sk a on-line i printového vydania Obecných novín. Zapojiť sa môžu všetky vekové kategórie. Pri hre nie je dôležité získať plný počet bodov, ale získať čo najviac vedomostí o tom, ako sa správať k životnému prostrediu.

Stránka www.triedime.sk obsahuje užitočné informácie o správnom triedení základných komodít – plasty, papier, sklo, kovy a VKM, hovorí o tom, čo sa deje s odpadom, ako funguje triediaca linka, zberné autá a nakoniec popisuje i zhodnotenie odpadu a recykláciu. Okrem animácií obsahuje množstvo článkov a videí.

Test ekologickej inteligencie je komplexným e-learningom určeným pre všetky vekové kategórie a je súčasťou vzdelávacieho programu ENVI – PAK zameraného na správne triedenie. Veríme, že jeho jesenná i jarná časť zaujme a že bude dobrou pomôckou aj pre školy, centrá voľného času a družiny,“ dopĺňa Silvia Nosálová.

Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (podľa Zákona o odpadoch OZV) na Slovensku. 


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia 2018

Pozvánka: Československá ENVIROnmentálna konferencia 2018

20.5.2018, Aktualizovaný program konferencie | EKOS PLUS s.r.o. a E-expert s.r.o. Vás pozývajú na tradičnú konferenciu odborníkov venujúcich sa ochrane životného prostredia, ktorá sa opäť vracia do obľúbenej Sepetnej v Moravskoslezkých Beskydoch.

Nerozumiete evidencii odpadov? Nevadí! Máme pre Vás aplikáciu

Nerozumiete evidencii odpadov? Nevadí! Máme pre Vás aplikáciu

Vedenie evidencie odpadov je častokrát veľmi náročná a komplikovaná činnosť. S aplikáciou EnviSys ju však zvládne aj začiatočník.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v máji 2018

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v máji 2018

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v máji 2018, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.