NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Verejné obstarávanie v odpadovom hospodárstve | JÚL – SEPTEMBER 2017

Súhrnný prehľad verejného obstarávania za mesiace júl-september 2017.

Verejné obstarávanie v odpadovom hospodárstve | JÚL – SEPTEMBER 2017

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Prehľad môžete získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim PREDPLATITEĽOM.

Predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk dostávajú monitoring odpadového hospodárstva denne v pracovných dňoch.

MONITORING | 08.06.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Mesto Pezinok | Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II | Celková hodnota obstarávania: 94 800,00 EUR bez DPH

MONITORING | 16.06. - 18.06.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Technické služby Detva s.r.o. | Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad | Celková hodnota obstarávania: 195 252,40 EUR bez DPH.

MONITORING | 22.06.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Moravské Lieskové | Moravské Lieskové - zberný dvor | Informácie o nepridelení zákazky- Zmluva/časť nebola pridelená - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

MONITORING | 23.06. - 25.06.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Mesto Pezinok | Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov II | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 266 866,67 EUR bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk | Mesto Zlaté Moravce | Skládka technického komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 1 012 614,79 EUR bez DPH

MONITORING | 27.06.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s., Bratislava | Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu (popol a škvara, kat. č. 19 01 12) | Celková odhadovaná hodnota: 1 999 500,00 EUR bez DPH

MONITORING | 29.06.2017

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Šútovce | Zberný dvor Šútovce | Celková predpokladaná hodnota: 474 489,00 EUR bez DPH

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Obec Slovenská Ľupča | Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča | Celková odhadovaná hodnota: 312 530,40 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Mestská časť Bratislava – Rača | Odvoz a likvidácia odpadu | Celková hodnota obstarávania: 29 784,60 EUR bez DPH

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Krupina | Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina | Celková odhadovaná hodnota: 772 380,01 EUR bez DPH

MONITORING | 03.07. - 05.07.2017

Oznámenie o v verejného obstarávania | EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o. , Sládkovičovo | Dodanie technológie na zhodnotenie plastového odpadu | Odhadovaná hodnota: 1 551 000,00 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Tarnov | Sanácia nelegálnej skládky v obci Tarnov | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

MONITORING | 06.07. - 09.07.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. | Stredisko na zhodnocovanie odpadov Košice juh-stavebné práce | Informácie o nepridelení zákazky - zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Dunajská Streda | Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 3 334 000,00 EUR bez DPH

MONITORING | 12.07. - 13.07.2017

Oznámenie | Zber, odvoz a likvidácia odpadov v Senci

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Korňa | Zberný dvor v obci Korňa - stavebné práce | Celková hodnota obstarávania: 148 251,66 EUR bez DPH

MONITORING | 19.07. - 20.07.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Odpad a recyklácia košice, s.r.o. | Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Košice juh-tovary | Zmluva/časť nebola pridelená. Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté.

Výzva na predkladanie ponúk | Mesto Tornaľa | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území Mesta Tornaľa | Predpokladaná hodnota: 109 061,04 EUR bez DPH

MONITORING | 02.08. - 06.08.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | MestoPrešov | Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 6 097 820,00 EUR bez DPH

MONITORING | 07.08. - 08.08.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, s.r.o. , Dolný Kubín | Dopravná a manipulačná technika na nakladanie s odpadom | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 189 000,00 EUR bez DPH

MONITORING | 16.08. - 20.08.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Tomášikovo | Dodanie technológie pre zberný dvor Tomášikovo | Zmluva/časť nebola pridelená, verejnému obstarávateľovi bola predložená len jedna ponuka. Verejný obstarávateľ zaslal dokumentáciu ku kontrole na úrad pre verejné obstarávanie - na základe záverov z kontroly sa verejný obstarávateľ rozhodol predmetné VO zrušiť.

MONITORING | 28.08. - 29.08.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | OBP, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou | Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou | Celková hodnota obstarávania: 361 522,00 EUR bez DPH

MONITORING | 30.08. - 03.09.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, s.r.o. Dolný Kubín | Dopravná a manipulačná technika na nakladanie s odpadom | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 131 500,00 EUR bez DPH

MONITORING | 05.09.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Nová Baňa | Optimalizácia procesu kompostovania v meste Nová Baňa – technológia | Celková hodnota obstarávania (ktorá sa zohľadňovala): 375 548,00 EUR bez DPH

MONITORING | 07.09.2017

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica | Zhodnocovanie bioodpadu v Banskej Štiavnici (kompostáreň) - stavebné práce | Celková hodnota obstarávania: 274 878,80 EUR bez DPH

MONITORING | 12.09.2017

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk | Mesto Svidník | Svidník - uloženie komunálneho odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 62 500,00 EUR bez DPH

MONITORING | 14.09. - 17.09.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | XO corp. s. r. o., Liptovská Sielnica | Dodanie technológie na zhodnotenie plastového odpadu | Celková odhadovaná hodnota: 1 560 000,00 EUR bez DPH

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Stupava | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava | Celková odhadovaná hodnota: 306 275,00 EUR bez DPH

MONITORING | 18.09.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Obec Lehnice | Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice | Celková odhadovaná hodnota: 265 300,00 EUR bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk | I&P Company Limited s. r. o., Bratislava | „Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov – stavebná časť“ | Celková predpokladaná hodnota: 453 650,10 EUR bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk | ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. | Stredisko na zhodnocovanie odpadov Košice juh – stavebné práce | Celková predpokladaná hodnota: 2 766 343,90 EUR bez DPH

MONITORING | 19.09.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. | Stredisko pre zhodnocovnieodpadov - Košice -juh - tovary | Celková odhadovaná hodnota: 1 680 594,00 EUR bez DPH

MONITORING | 22.09. - 24.09.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Krupina | Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina | Zmluva/časť nebola pridelená. Postup zadávania zákazky na časť 1, na časť 2 a na časť 3 bol zrušený podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nebolo predložených viac ako dve ponuky.

MONITORING | 25.09.2017

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Slovenská Ľupča | Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Slovenská Ľupča | Celková hodnota obstarávania: 357 700,08 Mena: EUR bez DPH

MONITORING | 21.09.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | SPAAC, s. r. o., Rimavská Sobota | Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti | Celková odhadovaná hodnota: 1 500 223,67 EUR bez DPH

MONITORING | 29.09. - 01.10.2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | Mesto Krupina | Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina | Celková odhadovaná hodnota: 772 380,01 EUR bez DPH

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok