Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Porovnanie nadstavieb na zvoz odpadu

Prvé vozidlá na zvoz odpadu s rotačným lisovaním sa v Európe objavili v polovici 20-tych rokoch 20. storočia v Nemecku, kde ich uviedla na trh spoločnosť Kuka (1927).

Porovnanie nadstavieb na zvoz odpadu

Foto: REDOX

Vozidlá boli vybavené nadstavbou s rotačným systémom lisovania odpadu. V Československu začala ich licencovaná výroba v 30-tych rokoch v ČKD, kde sa vyrábali až do roku 1999.

Organizovaný zber odpadu u nás začal v Prahe v roku 1920 systémami hák a puritas. Spočiatku sa na odpad používali 60l nádoby, neskôr sa vymenili za 110l.

Originálne Rotopressy prešli niekoľkými generačnými zmenami, počas ktorých sa zmenil vzduchový pohon bubna na hydrostatický. Bubon bol výrazne zosilnený, do nadstavby pribudla niekoľkostupňová elektronika, nehovoriac o dizajne nadstavby.

Množstvo odvezeného odpadu vzrástlo trojnásobne pri rovnakom objeme nadstavby. Počas uplynulých 100 rokov sa výrazne zmenil druh a skladba komunálneho odpadu. Dominantný popol bol postupne nahradený plastmi, fóliami, papierom a bioodpadom.

Požiadavky a potreby pre transport odpadu však zostali rovnaké – odviesť čo najviac odpadu za čo najkratší čas.

V priebehu 80-tych a 90-tych rokov sa Faun stal najväčším európskym výrobcom komunálnej techniky. V jeho výrobnom programe dominujú nadstavby s rotačným lisovaním odpadu, zadným, bočným a predným nakladaním odpadu a zametacie špeciály.

V sektore zvozu komunálneho odpadu vyrába Faun obe koncepcie nadstavby aj s lineárnym, aj s rotačným systémom lisovania odpadu. V západoeurópskych krajinách (Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) sa viac používajú lineárne lisovacie nadstavby, vo východnej Európe sa presadili Rotopressy.

Prečo je tomu tak?

Pretože východná Európa  má odlišnú skladbu komunálneho odpadu. V Nemecku nenájdete v smetných nádobách kamene, kovy, časti stavebných odpadov. Tieto zložky výrazne poškodzujú lineárny lisovací mechanizmus nadstavieb, najmä lisovacie dosky a ich dráhy.

Pri rotačnom systéme nič podobné nehrozí. Len 9 častí rotačnej nadstavby podlieha opotrebovaniu. V lineárnej nadstavbe je ich viac ako 40.

Slovenský špecifický komunálny odpad znižuje životnosť lineárnej nadstavby o viac ako 1/3 a zvyšuje náklady na opravy a údržbu nadstavby viac ako štvornásobne v porovnaní s rotačnou nadstavbou.

Naviac Rotopress nie je nutné po vyprázdnení čistiť. Má samočistiacu schopnosť.

Je o 800 kg ľahší ako lineárny press, čo zvyšuje jeho užitočnú nosnosť. Odpad ukladá priebežne po celej dĺžke nadstavby a preto nepreťažuje zadnú nápravu tak ako lineárny press.

Zadný previs Rotopressu je o 40% kratší ako previs lineárneho pressu, čo predstavuje lepšie manévrovacie a jazdné vlastnosti vozidla. Homogénne premiešanie odpadu v Rotopresse umožňuje čiastočné kompostovanie odpadu, pričom nevzniká hniloba.

Taktiež sa minimalizuje riziko vznietenia odpadu v nadstavbe zapríčinené horúcim popolom (aj keď je tento zakázané ukladať v zberných nádobách). Rotopress je ideálny na zvoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. Lineárny press je na zvoz bioodpadu nevhodný.

V Európe vyrábajú Rotopressy minimálne štyria výrobcovia. Najväčší z nich je Nemecký Faun, v Rakúsku je to MUT Stockerau. Z Grécka pochádzajú dvaja výrobcovia Toumbas a Kaoussis.

V podmienkach regiónov Lučenca, Rimavskej Soboty a Veľkého Krtíša boli otestované a porovnávané nadstavby Faun a Toumbas.

S akým výsledkom?

Faun Rotopress na podvozku 6x2 o celkovej hmotnosti 26 t, odviezol 12 – 14 t zmiešaného komunálneho odpadu.

Grécky Toumbas na podvozku identickej celkovej hmotnosti odviezol len 6 – 9 t.

Nadstavby boli testované v identických lokalitách s identickým komunálnym odpadom. Obaja výrobcovia rotačných nadstavieb deklarujú minimálny lisovací pomer stláčania odpadu v ich nadstavbe 1:6, čiže obe by mali odviesť minimálne 120 m3 voľne sypaného komunálneho odpadu.

Test preukázal lisovací pomer u Faunu 1:7, u Toumbasu len 1:3 resp. 1:4.

Ročný objem naviac odvezeného komunálneho odpadu u Faunu je 756 t – 1260 t oproti Toumbasu.

Vo finančnom vyjadrení pri priemernej transportnej cene 15 € / 1 t odpadu to predstavuje úsporu  18 900 € / rok oproti Toumbasu.

Pri predpokladanej pätnásťročnej životnosti nadstavby je výška úspory 283 500 €.

Test preukázal ďalšie podstatné rozdiely medzi oboma nadstavbami. Toumbas oproti Faunu vyklápa nádoby na odpad pomalšie o 15 %. Zároveň originálny grécky vyklápač nevyklápa slovenské 110 l nádoby.

Pri vyklápaní 240l a 1100l nádob má problém s otvorením veka nádoby. Automaticky vyklápa len 1100l nádoby s plochým vekom. 1100 l nádoby s oblým vekom musia byť otvorené manuálne obsluhou vozidla.

Na nadstavbe Toumbas musel prevádzkovateľ vymeniť originálny grécky vyklápač za integrovaný vyklápač českého výrobcu a zároveň upraviť kompletné zadné veko tak, aby mohli byť vyklápané 110 l, 240 l, a 1100 l nádoby bez zásahu obsluhy vozidla.

Hodnota celej úpravy predstavovala cca 15 000 € bez DPH.

Grécka nadstavba musela prejsť dodatočnou utesňovacou úpravou, pretože drobný odpad vypadával zo zadnej časti nadstavby počas celého testu.

Test jednoznačne preukázal výrazné rozdiely medzi oboma nadstavbami. Záverečné hodnotenie nechávame na čitateľa.

PR | REDOX


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov napreduje a prináša výsledky

Od roku 2016, kedy bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, narástlo množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu na trojnásobok a podiel recyklácie už takmer dosahuje priemer EÚ.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.