Dvořák Hager & Partners
REDOX
INISOFT

Deň odpadového hospodárstva 2017 predo dvermi

Už iba niekoľko dní nás delí od termínu konania 13. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2017. Tak ako každý rok i tentokrát sme požiadali o krátky rozhovor Ľubomíra Augustína zo spoločnosti Reclay Slovensko, ktorá podujatie organizačne zabezpečuje.

Deň odpadového hospodárstva 2017 predo dvermi

Ľubomír Augustína na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2016 | Foto: Odpady-portal.sk

Váš kongres patrí medzi podujatia, ktoré dokážu každoročne pritiahnuť pozornosť odbornej verejnosti. Bude aj tento rok program kongresu dostatočným lákadlom pre návštevníkov?

Som presvedčený o tom, že áno. Náš kongres nie je monotematický. Ponúka vždy viacero tém, pretože oblasť nakladania s odpadmi je mimoriadne rozsiahla. My, ako organizátori musíme zakaždým prihliadať na to, aby sme návštevníkom podujatia ponúkli živé témy, ktoré hýbu odpadovým hospodárstvom.

V minulosti sa nám to darilo, verím, že tak bude i tento rok. V programe si nájdu svoje záujemcovia o problematiku priemyselných, ako aj komunálnych odpadov. Popri niekoľkých aktuálnych zahraničných témach bude opäť veľký priestor venovaný slovenskému odpadovému hospodárstvu.

Pre domácich i zahraničných návštevníkov sme pripravili bohatý program. Základom podujatia sú samozrejme prednášky pozvaných hostí, sprievodný program vyplnia viacerí vystavovatelia, kongres oživí odovzdávanie cien v súťaži Zlatý mravec 2017 i tradičná podvečerná diskusia.

Sme radi, že naše podujatie organizujeme opäť pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Vaše podujatie aj v minulosti otvárala problematika politík odpadového hospodárstva. Bude tak i tento rok?

Základné strategické koncepcie v oblasti odpadového hospodárstva Európskej únie, či jej jednotlivých členských štátov považujeme za kľúčové pri uplatňovaní moderných a inovatívnych spôsobov nakladania s odpadmi. Z tohto dôvodu zachovávame v programe priestor práve na túto problematiku.

Hneď úvodný príspevok zástupkyne MŽP SR, Eleonóry Šuplatovej má za cieľ naznačiť, čo sú základné rámce pre súčasnosť i budúcnosť odpadového hospodárstva na Slovensku.

Trochu z iného súdku bude príspevok Maria Simona z nemeckej spoločnosti Reclay Group, ktorý sa bude venovať oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalových materiálov a aktuálnej situácii na nemeckom trhu.

Dny teplárenství a energetiky

Sme radi, že v úvodnom bloku budeme môcť predstaviť pozitívny príklad uplatňovania komunálnej politiky odpadového hospodárstva v praxi. Viedeň patrí medzi metropoly, ktoré sa dokázali originálnym spôsobom vysporiadať so svojim komunálnym odpadom. Na tento účel si Viedenčania vybudovali potrebnú infraštruktúru zameranú na materiálové i energetické zhodnocovanie odpadov.

Darí sa im však aj pri predchádzaní vzniku odpadov a samozrejmosťou je tu i sieť zariadení na opätovné použitie výrobkov, ktoré majú potenciál stať sa odpadom. Príspevok na uvedenú tému bude prezentovať Martina Ableidinger z populárneho oddelenia viedenského magistrátu MA 48.

Novým prvkom v programe kongresu bude videopríspevok Hugo-Maria Schallyho. Zástupca Európskej komisie bude návštevníkov podujatia informovať o aktualitách v oblasti obehového hospodárstva.

Na úvod toho bude naozaj dosť. Čo ponúknete v ďalších častiach programu DOH 2017?

V druhom bloku nás čaká zaujímavý príspevok z dielne českej spoločnosti ISNO IT k problematike zavádzania výkonných a motivačných systémoch triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov.

Raděk Staňka sa úspešne venuje tejto činnosti už niekoľko rokov. Našim zámerom bolo predstaviť nasledovania vhodné systémové riešenie, ktoré by bolo možné uplatniť i v podmienkach slovenských miest a obcí.

O tom ako možno inovatívne pristupovať k nakladaniu s rôznymi druhmi odpadov na priemyselnej úrovni príde informovať Michaela Ploszeková, zástupkyňa lídra automobilového priemyslu v SR, spoločnosti Volkswagen Slovakia.

V rámci obehového hospodárstva má svoje miesto i energetické zhodnocovanie odpadov. Slovenská republika disponuje významnými kapacitami na spoluspaľovanie odpadov. Juraj Číž zo Zväzu výrobcov cementu SR porozpráva o súčasnom stave využívania týchto zariadení a možnostiach ich lepšieho zapojenia do systému obehového hospodárstva.

Kongres Deň odpadového hospodárstva sa neustále snažil otvárať diskusie k novým témam, riešenie ktorých by priblížilo slovenské odpadové hospodárstvo k štandardom starších členských štátov EÚ. Tento rok je takou témou plnenie limitov zhodnotenia a recyklácie.

Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Dvořák, Hager & Partners bude analyzovať, či táto úloha má byť na bedrách výrobcov alebo sa s ňou má vysporiadať štát?

Vlani na kongrese vzbudil značnú pozornosť príspevok zástupcu Združenia miesta a obcí Slovenska. Podpredseda Združenia, Jozef Turčány, otvorene a kriticky pomenoval stav nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni, pričom neopomenul i oblasť rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Po roku prijal opäť naše pozvanie, aby prezentoval zmeny, ktoré sa udiali za posledný rok na komunálnej úrovni.

Vystúpenia prezidenta Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Petra Krasneca patria k tým, ktoré reagujú na najaktuálnejšie problémy slovenského odpadového hospodárstva. Podnikatelia v tomto sektore sú dôležitým prvkom potrebným k riadnemu fungovaniu trhu s odpadmi, preto ich názory a návrhy riešení sú dôležité pre ďalšie smerovanie Slovenska.

Neodmysliteľnou súčasťou kongresu je slávnostné odovzdávanie cien v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Môžete nám povedať, či budú i tento rok ocenenia v správnych rukách?

Súťaž Zlatý mravec je iba o rok mladšia ako samotný kongres. Patrí naozaj k pevnej súčasti programu. Tento rok už prebieha jej dvanásty ročník. Súťaž je príležitosťou na ocenenie toho najlepšieho, čo sa za posledný rok urodilo v slovenskom odpadovom hospodárstve.

Vyhlasovatelia súťaže vyhľadávajú projekty, organizácie i jednotlivcov, ktorí prichádzajú s novými, úspešnými riešeniami v oblasti nakladania s odpadmi. Musím povedať, že na Slovensku každoročne vzniká množstvo zaujímavých projektov, nie všetky sú však do našej súťaže nominované na ocenenie.

Tento rok budú udelené ocenenia v piatich kategóriách a vzhľadom k tomu, že v kategórii environmentálna výchova sa stretli mimoriadne zaujímavé projekty, i dve čestné uznania.

O tom, že ocenenia za rok 2017 budú v správnych rukách niet žiadnych pochýb.

Čo ďalšie máte ešte pripravené v programe kongresu DOH 2017?

Záverečnú bodku za kongresom dá od 16.00 hod. už tradičné otvorené diskusné fórum na aktuálnu tému. Tento rok budeme diskutovať o tom, či Slovenská republika splní ciele odpadového hospodárstva stanovené pre rok 2020.

Do diskusie sme pozvali zástupcov rezortu životného prostredia, Združenia miest a obcí Slovenska, zástupcu Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a konzultačnej spoločnosti E.P.A., spol. s r.o. Očakávame plodnú a živú diskusiu.

Všetkých srdečne pozývam na 13.medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe

Cesta k monopolom nie je správna, konkurencia subjektov na trhu znižuje cenu a zlepšuje inovácie.

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Editoriál. Ako na poplatok za skládkovanie

Zatiaľ čo ministerstvo životného prostredia začalo opäť dumať nad tým, ako zmonopolizovať financovanie triedeného zberu, prebehol už viac ako rok od prvého návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a pol roka od medializácie druhého.

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Jozef Kozák: Rovnosť podmienok na trhu zostáva našou hlavnou požiadavkou

Na otázky o situácii na trhu a cieľoch organizácie zodpovednosti výrobcov nám odpovedal Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti SEWA a.s.