Pozvánka: Zákon o odpadoch – povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka: Zákon o odpadoch – povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete aké sú najväčšie zmeny v novelách odpadovej legislatívy a ako novely odpadovej legislatívy pomohli k zníženiu administratívnej záťaže firiem.

Pozvánka: Zákon o odpadoch – povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Foto: Fotolia

„Aplikačná zákona o odpadoch“ zlepšuje, zefektívňuje a sprehľadňuje systém nakladania s odpadmi.

Ponúkame možnosť zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu odpadov a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Odborný program:

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - zmeny v novom zákone o odpadoch, nové súhlasy, registrácia (informácia o novele zákona účinnej od 1.12.2017)
 • Súvisiace vyhlášky č. 373, 371, 376/2015 Z.z. a ich novely – informatívne
 • Novela vyhláška č. 366/2015 Z.z. – nové tlačivá evidencií, ohlásení – povinnosti, novinky v nadväznosti na zmeny od 15.10.2017
 • Najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
 • Výrobca vyhradených výrobkov – kto je výrobcom vyhradeného výrobku a kto je výrobcom podľa §27 ods.7 ? Aké sú jeho povinnosti.
 • Výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne. Kto ním môže byť a za akých podmienok?
 • Riešenie konkrétnych otázok, ktoré vás počas roka potrápili, alebo potrebujete problematiku ujasniť
 • Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov - informácia BESOFT

Účastnícky poplatok:

 • 100 € bez DPH; 120 € s DPH (20%)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet č. IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713, Tatra banka, Košice, BIC: TATR SK BX, VS: 12121755 Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej organizácie. BE-SOFT a.s. je platcom DPH.


Lektorka:

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portal.sk.

Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.


Miesto konania seminára:

 • Vzdelávacie stredisko BE–soft, a.s., Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov
 • Prezentácia od 8.30 do 9.00 hod.

Dopravné spojenie:

 • z Hlavnej železničnej stanice trolejbus 201, prestúpiť na zástavke Saleziáni na električku č.8, 9, 17 smer Ružinov
 • z autobusovej stanice Mlynské Nivy autobusom č. 50, smer Slimák, vystúpiť na zastávke Herlianska OC Retro
 • z centra električky č. 8, 9 a 17

Kontaktné osoby:

PhDr. Anna Dérerová, tel. 0911 650 622 dererova@besoft.sk

Ing. Zuzana Pešatová, tel. 0911 650 655 pesatova@besoft.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

ENVI - PAK získal ocenenie za udržateľné aktivity v spracovaní odpadov

Spoločnosť zaviedla na Slovensku prístup rozšírenej zodpovednosti výrobcov za výrobky a obaly od vývoja až po post-spotrebiteľskú fázu ich životného cyklu.

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 23. - 29. 1. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.