Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor Piešťany

Foto: Google Street

Adresa


INISOFT


Otváracia doba

  • Pondelok-Piatok: 6.30 - 10.30 h, 11.30 - 18.30 h
  • Sobota: 8.00 - 13.00 h

Druhy odpadov

  • ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, kovy, železo
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia: chladničky, pračky, televízory
  • nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá
  • veľkoobjemový odpad: nábytok, koberce
  • odpad z údržby zelene: lístie, tráva, konáre, drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, t.j. také práce, na ktoré sa nevyžaduje ani ohlásenie drobnej stavby.

Uložiť drobný stavebný odpad na Zberné stredisko môže len fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným občianskym preukazom, alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť v meste Piešťany (vlastník nehnuteľnosti) po predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Odovzdať drobný stavebný odpad na zbernom stredisku je možné len v prípade, že vznikol na nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta Piešťany.

Zdroj: Služby mesta Piešťany, redakcia


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

V Považskej Bystrici sa nachádza zberný dvor na ulici Okružná 63, ktorý prevádzkuje spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA.

Zberný dvor Snina

Zberný dvor Snina

Stredisko sa náchadza v sídle VPS Snina na Budovateľskej ulici.

Zberný dvor Bardejov

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.