NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor Piešťany

Foto: Google Street

Adresa


CMT Goup


Otváracia doba

  • Pondelok-Piatok: 6.30 - 18.00 hod.
  • Sobota: 8.00 - 13.00 hod.

Druhy odpadov

  • ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, kovy, železo
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia: chladničky, pračky, televízory
  • nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá
  • veľkoobjemový odpad: nábytok, koberce
  • odpad z údržby zelene: lístie, tráva, konáre, drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, t.j. také práce, na ktoré sa nevyžaduje ani ohlásenie drobnej stavby.

Uložiť drobný stavebný odpad na Zberné stredisko môže len fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným občianskym preukazom, alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť v meste Piešťany (vlastník nehnuteľnosti) po predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Odovzdať drobný stavebný odpad na zbernom stredisku je možné len v prípade, že vznikol na nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta Piešťany.

Zdroj: Služby mesta Piešťany, redakcia


Mohlo by vás zaujímať

Zberný dvor Brezno

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberné dvory Bratislava

Zberné dvory Bratislava

Hlavný zberný dvor mestskej spoločnosti OLO sa nachádza na ulici Stará Ivanská cesta 2 v Bratislave.