Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor Piešťany

Foto: Google Street

Adresa


Kandidáti Občianskej konzervatívnej strany


Otváracia doba

  • Pondelok-Piatok: 6.30 - 10.30 h, 11.30 - 18.30 h
  • Sobota: 8.00 - 13.00 h

Druhy odpadov

  • ukladanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu: sklo, papier, plasty, kovy, železo
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia: chladničky, pračky, televízory
  • nebezpečný odpad: autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá
  • veľkoobjemový odpad: nábytok, koberce
  • odpad z údržby zelene: lístie, tráva, konáre, drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, t.j. také práce, na ktoré sa nevyžaduje ani ohlásenie drobnej stavby.

Uložiť drobný stavebný odpad na Zberné stredisko môže len fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Piešťany po preukázaní sa platným občianskym preukazom, alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť v meste Piešťany (vlastník nehnuteľnosti) po predložení dokladu o zaplatení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Odovzdať drobný stavebný odpad na zbernom stredisku je možné len v prípade, že vznikol na nehnuteľnosti v katastrálnom území mesta Piešťany.

Zdroj: Služby mesta Piešťany, redakcia


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.

Zberné dvory v Trenčíne

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.